Archiv přednášek

Novější přednášky, z nichž je k dispozici záznam, najdete ZDE.

Přednášející: Přednáška: Termín:
Arbeit Marcel Pluralita kultury a demokracie (PDF, 110 kB) 2008-09
Ball  Philip Curiosity – How Science Became interested in everything (PDF, 8 MB) 2013-05
Bičák Jiří Einsteinovy dny a práce v Praze: relativita tehdy a dnes  2010-04
Bičák Jiří Otázky a názory kosmologie 1995-02
Bičák Jiří Poznání a údiv včera, dnes a zítra očima fyziky 1998-05
Bičák Jiří Albert Einstein a jeho odkaz 2004-05
Bičák Jiří Temné stránky vesmíru (PDF, 25 MB) 2009-05
Bičák Jiří
Heyrovský David
Langer Jiří
Ledvinka Tomáš
Objev gravitačních vln 2016-04
Blahoš Jaroslav Medicína v obrazech starých mistrů (PPT, 1 GB) 2017-04
Borovička Jiří Záření meteoroidů 1997-10
Boulton Geoffrey Open data and the Future of Science 2015-05
Bouzek Jan Umění starého světa, kořeny evropského myšlení a naše země (PDF, 180 kB) 2005-06
Bouzek Jan Keltové, Řekové, Thrákové a Féničané; české země v 5. - 4. stol. př. Kr (PDF, 4 MB) 2008-10
Brázdil Rudolf Variabilita klimatu v českých zemích v kontextu střední Evropy za posledních 500 let (PDF, 32 kB) 2011-05
Bukovinská Beket Kunstkomora Rudolfa II. 1997-12
Ceplecha Zdeněk
Spurný Pavel
Bolidy a meteority. Příbram a jeho mladší dvojče 2003-01
Čadek Ondřej Voda a led ve sluneční soustavě  2018-04
Čadek Ondřej Ledové měsíce obřích planet 2016-09
Čársky Petr Ab initio výpočty v chemii 1998-04
Čech Pavel Manželé Coriovi, laureáti Nobelovy ceny, rodáci z Prahy 2001-01
Čermák František
Stich Alexander
Český jazyk - tradice a výhledy v éře globalizace 2000-05
Čermák František Současná čeština očima korpusové lingvistiky 2015-11
Čermák František Současná čeština očima korpusové lingvistiky (PPT, 228 kB) 2015-11
Červenka Miroslav Rytmický princip volného verše 2003-06
Čornej Petr
Kvaček Robert
Konec historie aneb ztráta dějinné paměti 2003-05
Dadhich Naresh Einsteins relativity for everyone 2014-06
Damborský Jiří Inženýrství proteinů pro biotechnologické aplikace (PDF, 4 MB) 2013-02
Daněk Petr Hudba jako výraz a dědictví I. republiky (DOC, 12 kB) 2018-05
Doležal Tomáš Co nám octomilky prozradily o sobeckém chování imunitního systému? (PDF, 3,5 MB) 2016-11
Doležel Jaroslav Genomika rostlin (PDF, 1,3 MB) 2008-09
Doubek Vratislav T. G. Masaryk jako erbovní osobnost Československa (DOC, 14 kB) 2018-05
Drábek Pavel Financování vědy a hodnocení jejích výsledků 2005-05
Drábová Dana Nuke or else? (PPT, 10,4 MB) 2012-05
Drobník Jaroslav Geneticky modifikované organismy
(PDF, 0,9 MB)
2007-09
Druckmüller Miloslav Úplná zatmění Slunce a vyřešené i nevyřešené záhady sluneční koróny (PDF, 26,3 MB) 2011-06
Dušek J. O síle sekundární literatury (PDF, 156 kB) 2010-10
Dvořák Vladimír Jak se uspořádávají atomy 1996-02
Dvořáková Vladimíra Jak propojit (či oddělit?) hodnocení kvality vysokých škol a akreditace 2012-04
Elleder Milan Sysozomální systém buňky. Pohled diagnostický a biologický 2003-03
Epstein Anthony 200 let po Jennerovi 1996-06
Fajt Jiří Návraty k mistru Theodorikovi a k jeho Karlštejnu 1998-12
Feireisl E. Matematika tekutin v pohybu (PDF, 794 kB) 2014-09
Feistauer Miloslav Interakce tekutin a struktur (PDF, 802 kB) 2008-01
Fejtová Olga Jednota bratrská – nové pohledy na její postavení a roli v městech pražských doby předbělohorské (PDF, 70 kB) 2018-02
Ferus Martin Chemická evoluce života v pekle rané Země 2016-10
Fiedler Miroslav Některé netradiční aplikace matematiky 1998-10
Flegr Jaroslav Zamrzlá evoluce aneb konec sobeckého genu v Čechách (a okolí) (PDF, 439 kB) 2007-02
Foret František Miniaturizované systémy v bioanalýze 2011-04
Forejt Jiří Genetika a genomika v biomedicínském výzkumu: Co se děje a co nás čeká? 2000-05
Forejt Jiří Klonování: Genetika, etika a politika 2003-05
Fridrich Břetislav Nikoli pouze větev, ale květ stromu poznání: Vznik a rozkvět fyzikální a teoretické chemie 2017-03
Frumar Miloslav Amorfní a sklovité high-tech materiály pro optiku, optoelektroniku, chemii, biologii a lékařství (PDF, 2,7 MB) 2008-02
Funda Otakar Vznik křesťanské víry (v konsekventně kritickém pohledu religionistiky) 2003-10
Grygar Jiří Od Tunguského meteoritu k Čeljabinsku 2014-04
Grygar Jiří Vznik fyziky, chemie a biologie aneb Velký třesk za všechno může 2012-04
Grygar Jiří Okna vesmíru dokořán po dvaceti letech  2003-04
Grygar Jiří Kosmické katastrofy v dějinách Země (PDF, 183 kB) 1996-01
Grygar Jiří Kosmické záření o extrémních energiích (PDF, 2,9 MB) 2005-09
Grygar Jiří Kam spěje astronomie? (PDF, 1,7 MB) 2007-05
Grygar Jiří Mezinárodní rok astronomie 2009 (PDF, 565 kB) 2009-05
Grygar Jiří
Jungwirth Pavel
Tucet předvolebních otázek ke koncepci rozvoje vědy a výzkumu v Česku (PDF, 268 kB) 2009-09
Hájek Petr Logika a neurčitost 1999-01
Hájek Petr Goedelův důkaz Boží existence 2004-03
Hajičová Eva Jazyky a počítač: překážky a možnosti (PDF, 246 kB) 2006-05
Halík Tomáš Náboženství postmoderní společnosti 1995-03
Halík Tomáš Transformace náboženství v naší době 2017-05
Hampl Martin Teorie geografických systémů 1994-02
Hampl Martin
Plešek Jaromír
Höschl Cyril
Šmahel František
Vztah přírodních a společenských věd, obecné tendence bádání a problém integrity vědy 1997-05
Hanuš Vladimír Hmotnostní spektrometrie 1997-11
Havlas Zdeněk Cesta od laboratorního stolu do lékárny: synergie úsilí, peněz a štěstí 2010-11
Havlas Zdeněk Kvantová chemie na začátku třetího tisíciletí 2001-02
Heap Brian Towards sustainable production and consumtion (PPT, 8,6 MB) 2012-05
Heap Brian Can Genetically modified Crops help to feed the World 2015-05
Hejdánek Ladislav Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti 1994-05
Hejnar Jiří Genetické editování: nová protivirová strategie? (záznam na YouTube)
Hermann P. Radiofarmaka založená na komplexech makrocyklických ligandů (PPT, 12 MB) 2014-10
Hermann Tomáš
Zelenka Miloš
Jakobsonova Moudrost starých Čechů v diskusi o smysl českých dějin 2017-09
Hilský Martin Fenomén Shakespeare 2016-05
Hlaváček Ivan České knihovny ve víru dějin 2011-11
Hlaváček Ivan Kniha v Čechách v době lucemburské 2014-01
Hlaváček Ivan Bludné cesty českých rukopisů 1999-12
Hobza Pavel Interakce molekul v přírodních vědách 1999-11
Hocek Michal Modifikované nukleosidy, nukleotidy a nukleové kyseliny a jejich aplikace v medicinální chemii, diagnostice a chemické biologii (PDF, 6 MB) 2013-10
Hof Martin What can one learn by Fluorescence Experiments on Polarity and Mobility in Biomembranes? (PDF, 1,9 MB) 2011-11
Holeček Jaroslav Organokovy - minulost, přítomnost, budoucnost 2004-11
Holländer Pavel Konstruktivní metafyzika aneb imperativ nezměnitelnosti materiálního ohniska ústavy 2006-11
Holub Miroslav Moudrost ve vědě a umění 1996-05
Homola Jiří Optické biosensory pro studium biomolekul a jejich interakcí (PDF, 4 MB) 2015-06
Holý Antonín Racionální vývoj virostatik 2000-06
Holý Antonín Výhry a prohry v boji proti virům 2004-05
Horáček Jiří Vizualizace duše 2003-02
Hořejš Jiří Biologické motivace a využití matematických modelů 1995-06
Hořejší Václav Jak funguje (a někdy nefunguje) imunitní systém  2008-04
Hořejší Václav Receptorové molekuly buněk imunitního systému 1996-11
Hořejší Václav O jedné (ne)slavné imunologické historii 2004-09
Hořejší Václav Jak funguje (a někdy nefunguje) imunitní systém (PDF, 1,9 MB) 2008-04
Höschl Cyril Neurobiologie úzkosti 2006-04
Höschl Cyril Trojdimenzionální model osobnosti a libostní struktury mozku 2000-02
Höschl Cyril Chování jako fenotyp 1997-01
Höschl Cyril Molekulární psychiatrie: sci-fi nebo realita? 2000-05
Höschl Cyril Neurobiologie úzkosti (PDF, 2,3 MB) 2004-02
Höschl Cyril Bedřich Smetana - choroba a tvorba 2016-05
Hrabovský Miroslav Společná laboratoř optiky Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu AV ČR v Olomouci; současnost v zrcadle historie i perspektiv moderní optiky (PDF, 6,1 MB) 2008-09
Hrubý Martin Polymery a radionuklidy – co tato kombinace může přinést pro radiofarmaceutické aplikace? (PPT, 10,1 MB) 2016-02
Humlíček Josef Mikroelektronický nanosvět  2007-04
Humlíček Josef Pod červenou barvou spektra 2004-04
Humlíček Josef Nanometrové rozměry a hranice zmenšování současných mikroelektronických struktur (PDF, 1,2 MB) 2006-12
Humlíček Josef 2016-01
Churáček Jaroslav Kam směřuje a na co může dát odpověď současná analytická chemie? 1996-09
Churáček Jaroslav Vzdělání, aplikační a etická funkce vědy a problémy financování 1999-05
Illnerová Helena Zkracování dnů, podzimní blues a biologické hodiny 2004-11
Illnerová Helena Biologické hodiny v nás 1994-01
Illnerová Helena
Musil Jiří
Koutecký Josef
Úloha vědy v naší soudobé společnosti 1997-05
Jařab Josef Zrod a rozvoj české amerikanistiky: Olomoucký pohled (PDF, 121 kB) 2008-09
Jelínek Pavel Rastrovací mikroskopie: naše oko do světa atomů (PDF, 90 MB) 2013-09
Jirásek Jan Evangelista Člověk před narozením 2013-11
Johan Zdeněk Francouzská věda a školsví - silné a slabé stránky 2004-05
Johan Zdeněk Krystalochemie silikátů, klíč k poznání procesů koncentrace kovů v zemské kůře 2001-06
Johan Zdeněk Metalogenetické procesy bazických a ultrabazických hornin: chrom a platinové kovy 2000-10
John Ctirad Evoluce života 1999-04
Jungwirth Pavel
Žeň prvních 120 let Případové studie tří (ještě) mladých chemiků
2014-03
Jungwirth Pavel Voda, samá voda (PDF, 4,7 MB) 2009-01
Jungwirth Tomáš Budoucnost mikroelektroniky "ve hvězdách"… (PDF, 1,8 MB) 2009-11
Jurečková Jana Co matematický statistik dokáže, a co nedokáže (PDF, 781 kB) 2005-01
Kalbáč Martin Studium grafenu na UFCH JH (PDF, 909 kB) 2014-03
Kalvová Jaroslava Vývoj klimatu na Zemi z pohledu klimatologa (PDF, 30 kB) 2011-05
Kejř Jiří Husův proces 2000-04
Klápště Jan Proměna českých zemí ve 13. století a její evropské souvislosti 2001-05
Klaus Václav Evropa: od integrace k unifikaci 2006-05
Koblížek Michal Vliv klimatu na mořské ekosystémy (PDF, 32 kB) 2011-05
Komárek Stanislav Usama bin Ladin a Orwelův Goldstein 2002-02
Konvalinka Jan Rezistence vůči virostatikům u HIV pozitivních pacientů: od viru k léku a zase zpátky (PDF, 3,5 MB) 2004-10
Kopeček Jindřich Frontiers of Biomedical Materials 2013-05
Koukolík František Lidská agrese 2002-05
Koutecký Jaroslav
Velický Bedřich
Srovnání vysokých škol v západní Evropě a USA s vysokými školami v České republice 2004-05
Koutecký Josef Jazyk českých lékařů 2000-12
Koutecký Josef Medicina na přelomu tisíciletí 1996-05
Kováč Ladislav Biologie racionality 1998-06
Kowalski Oldřich O pojmu hladkosti v geometrii a jeho překvapujících vlastnostech 2005-11
Kowalski Oldřich O některých paradoxech množin, aneb lze poskládat Měsíc do kufru? 2001-09
Krahulec František Rizika GM rostlin (PDF, 415 kB) 2007-09
Krajíček Jan Zpráva Mezinárodní matematické unie o kvantitativním hodnocení vědy (PDF, 33 kB) 2008-11
Krejčí Jaroslav Kulturní a sociální kontrasty na cestě evropské integrace (PDF, 149 kB) 2006-05
Krejčí Jaroslav Antropologická mutace a civilizační protiklady (PDF, 72 kB) 2006-02
Krejčí Jaroslav Globalizace v dějinné perspektivě 2000-05
Krejčí Jaroslav Duchovní základy civilizační plurality 1996-03
Krejčí Jaroslav Dějinné trajektorie na přelomu tisíciletí 1998-05
Krupička Svatopluk Magnetismus: historie a současnost (PDF, 1,5 MB) 1997-02
Krupička Svatopluk Poválečný vývoj fyziky pevných látek v Československu a technická revoluce 2001-05
Křen Jan Česko-německé vztahy 1994-06
Křen Jan Češi a Němci: Dějinná paměť 1998-02
Křížek Michal Kouzlo čísel (PDF, 911 kB) 2011-01
Křížek Michal Antigravitace a její projevy (PDF, 812 kB) 2010-04
Křížek Michal Má ryze teoretická matematika uplatnění v technické praxi? (PDF, 174 kB) 2000-09
Křížek Michal Jaká matematika se ukrývá v pražském orloji? (PDF, 1,4 MB) 2007-05
Kullander Sven Towards sustainable global energy and a hunger-free world in 2050 (PPT, 19,8 MB) 2012-05
Kurzweil Jaroslav Královna věd nebo služka 1994-04
Kurzweil Jaroslav Čím jsme přispěli světové matematice 2001-05
Kutílek Miroslav Globální změny klimatu (PDF, 36 kB) 2011-05
Kužvart Miloš Ochrana životního prostředí v 21. Století 2002-03
Kvaček Robert Heydrichiáda a česká společnost (PDF, 51 kB) 2012-05
Kvaček Robert Dokonáno jest... (od podzimu 1938 do von Neuratha) 2010-03
Kvaček Robert Proměněný scénář (PDF, 103 kB) 2009-03
Kvaček Robert Spory o dějiny: Mnichov 1938 (PDF, 144 kB) 2007-11
Kvaček Robert Rok 1937. T.G.M. a konec věku (PDF, 104 kB) 2007-03
Kvaček Robert
Čornej Petr
Konec historie aneb ztráta dějinné paměti 2003-05
Kvasz Ladislav Jazyk a změna. Jak jsme měnili jazyk matematiky a jak jazyk matematiky změnil nás 2013-04
Květ Jan K čemu potřebujeme mokřady? 2003-04
Landa Harbir The Convenient Untruths of Economics and Finance 2017-05
Lefkovits Ivan Špičková věda a solidní fundament vysokých škol ve Švýcarsku a jinde 2004-05
Lefkovits Ivan Antigen and Antibody: Thirty Years of Basic Research Supported by Pharmaceutical Industry (PPT, 4 MB) 2013-05
Lom Jiří Oportunističtí paraziti člověka 1998-11
Lowenstein Bedřich Osvícenství a revoluce 2003-05
Lukeš Ivan Koordinační sloučeniny pro aplikace v medicíně 2009-11
Lukeš Julius Editování RNA: je nesmyslná složitost v buňce výjimkou či pravidlem? (PPT, 13,8 MB) 2010-01
Machala Ladislav Ovlivňují klimatické změny výskyt infekčních chorob? (PDF, 27 kB) 2011-05
Malinský Michal O původu hmoty 2017-02
Mareček Vladimír Od polarografie k elektrochemii na rozhraní dvou kapalin (PDF, 664 kB) 2005-02
Matějček Zdeněk Co nás chrání před zlým osudem. O příznivém vývoji dětí za nepříznivých podmínek 2002-04
Maur Eduard Paměť hor (PDF, 195 kB) 2009-10
Mertlík Pavel Podpora badatelského - základního výzkumu a nespecifikovaného výzkumu na vysokých školách 1999-06
Metelka Ladislav Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) (PDF, 17 kB) 2011-05
Městecký Jiří AIDS – proč ještě nemáme vakcínu HIV – 1 (PDF, 866 kB) 2005-05
Michl Josef Molekulová stavebnice 2003-09
Michl Josef Umělé molekulární přístroje a další novinky z chemie hmoty neživé (PDF, 2 MB) 2008-05
Michl Josef Od náhodného objevu k užitečným výsledkům 2007-06
Mlčoch Lubomír K nové ekonomii rodiny (PDF, 77 kB) 2012-11
Mlynář Jan Energy production after 2050: cautious optimism (PPT, 20 MB) 2012-05
Moczo Peter Najväčší problém slovenskej vedy 2019-05
Možný Ivo Populační vývoj a společenská změna 2004-05
Musil Jiří Kam směřuje Evropa 2006-05
Musil Jiří Přemýšlení o budoucnosti měst 2003-11
Musil Jiří Otázky současné sociologie 1997-09
Musil Jiří Stav a perspektivy sociálních věd 1996-05
Musil Jiří
Hampl Martin
Jsou populační růst a urbanizace problémy lidstva? 1998-05
Nečas Oldřich Molekulové motory 1995-01
Nečas Oldřich Víme už, co je podstatou toho, čemu říkáme život? 1999-11
Nečas Oldřich Kognitivita živých systémů 1999-05
Nečas Oldřich Biologie buněčného stresu 2001-03
Němeček Jan Hořký epilog Mnichova 1938 (DOC, 24 kB) 2018-05
Nešetřil Jaroslav Trojúhelník vs. čtyřúhelník 2009-04
Niederle Jiří Význam mezinárodní spolupráce pro vědu 21. století 1999-05
Novotný Miloš Jak může analytická glykobiologie pomoci lékařství a biologickým vědám 2009-04
Novotný Vojtěch Ekologie tropických lesů a jejich obyvatel (PDF, 6 MB) 2009-02
Obšil Tomáš „Proteiny „14-3-3“ aneb Mnoho podob regulace funkce bílkovin“ 2014-11
Otyepka Michal Pestrá chemie plochého světa (PDF, 41 MB) 2017-11
Pačes Václav Co nového vypovídají geny o původu a vývoji života na Zemi 2001-11
Pačes Václav Přínosy, rizika a etické aspekty molekulární genetiky 2000-11
Pačes Václav Současnost a budoucnost genomových projektů 1998-05
Pačes Václav Novější názory na původ života na Zemi 1994-10
Pačes Václav Genomika - krok do 21. století 1999-03
Palouš Jan Vznik hvězd v galaxiích 2011-01
Palouš Jan Vznik hvězd a vývoj galaxií (PDF, 4,2 MB) 2009-05
Pánek Jaroslav Potřebují naše humanitní vědy zahraniční pracoviště? 2015-03
Pánek Jaroslav Mezi konfederací svéprávných zemí a absolutistickou monarchií. Vývojové alternativy střední Evropy v 17. století 2014-06
Perek Luboš Astronomie a astronautika na modré planetě 1999-05
Perek Luboš 50 let ve vesmíru, aneb spolupráce astronomie s mezinárodním právem (PDF, 501 kB) 2007-04
Perek Luboš 50 let ve vesmíru… (text) (PDF, 206 kB) 2007-04
Perek Luboš Pravidla "silničního" provozu v kosmu (PDF, 2,5 MB) 2009-05
Pešek Jiří Německá universitní chemie v Praze 1880–1945 2013-10
Pešek Jiří Evropská vyhnání a vysídlení 20. století a velmoci 2014-05
Pešek Jiří Vznik a charakter I. československé republiky (DOC, 30 kB) 2018-05
Petráň Josef Historie českých učených společností 1995-05
Petráň Josef
Válka Josef
Fenomen baroka a barokní Čechy 2001-05
Petráň M. Mikroskop s dvojitým řádkováním
(PDF, 2 MB)
2014-04
Petrusek Miloslav Cesty sociologie od mýtu k logu a zase zpátky 2004-04
Petrusek Miloslav Reflexe globalizačních procesů v sociálních vědách 1999-05
Petříček Miroslav Humanitní vědy dnes 2011-02
Pirk Jan Pokusy lékařů na sobě a pokrok medicíny (PPT, 6,3 MB) 2016-03
Plavec Mirek Od vesmíru hvězd k vesmíru galaxií 1995-09
Plešek Jaromír Geneze prvků 2005-04
Plešek Jaromír Země, lidé, energie 1996-05
Plešek Jaromír
Höschl Cyril
Země, lidé, energie (Výhledy - fakta, iluze) 1995-10
Pokorná Magdalena Dějiny učených společností na území ČR 2002-11
Pokorný Petr Nejstarší evangelia: struktura, vznik, teologie  2006-11
Pokorný Petr Od imperativu právního řádu k povaze věd a jejich skryté jednotě 2006-11
Pokorný Petr Biblická archeologie a údajný Ježíšův hrob 2008-04
Popovič Mikuláš Dopad existence Československa na kulturní a vědecký vývoj střední Evropy 2003-05
Prach Karel Vliv změn klimatu na šíření rostlin a vegetaci (PDF, 33 kB) 2011-05
Procházka Karel Samoorganizující polymerní systémy 2004-12
Pultr Aleš Problém čtyř barev 2006-01
Ráb Petr Hodnotíme vědu profesionálně? (PDF, 115 kB) 2008-11
Raška Ivan Buněčné jádro - pořádek v nepořádku 2001-11
Raška Karel Americké lékařské fakulty ve třetím tisíciletí: Akademie nebo byznys? 2004-05
Raška Karel Infection, Science, and Politics: Thirty Years of HIV Infection in the United States 2013-05
Rees Martin Science, Ethics and Future 2015-05
Roithová Jana Spektroskopie izolovaných iontů 2014-03
Růžička Aleš Chemie komplexů nepřechodných kovů: od renesance k revoluci (PPT, 35 MB) 2014-03
Říčan Pavel Krutost jako náboženský fenomén 2002-05
Říhová Blanka Nová naděje pro pacienty s nádorovým onemocněním - směrovaná polymerní léčiva 2002-11
Říhová Blanka Nové směry v imunologii 1999-02
Sekanina Zdeněk Bezhlavé divy a jiné kometární zmetky 2013-04
Sekanina Zdeněk Fyzika kometárních jader 1997-06
Sekanina Zdeněk Země jako kosmický terč 2000-04
Schreiber Vratislav Věda v české společnosti a v kultuře 1997-05
Schreiber Vratislav Příběh neuroendokrinologie 2003-05
Schröder Detlef Atomistic models of megaton processes (PDF, 1 MB) 2010-10
Skamene Emil Tuberkulóza a astma – setkání na křižovatce genetiky a civilizace (PDF, 2,1 MB) 2005-05
Sklenář Vladimír Nepředvídatelné dědictví Fouriera, aneb mag(net)ické čáry (problémy magnetické nukleární rezonance) 2001-11
Slavíček Petr Co dalo světlo chemii: 200 let (a něco navíc) fotochemie 2016-10
Smetánka Zdeněk Kognitivní archeologie 1996-12
Smítal Jaroslav Chaos jako matematický jev 1998-02
Sommer Petr Benediktini, evropská kultura a český středověk 2016-05
Spurný Pavel
Ceplecha Zdeněk
Bolidy a meteority. Příbram a jeho mladší dvojče 2003-01
Stárka Luboslav Estrogeny v nás a mimo nás 1998-01
Stich Alexander Rosův Thesaurus Linguae Bohemicae Opus Admirandum 2002-06
Stich Alexander Dnešní český jazyk prizmatem tisíciletého vývoje 2001-04
Stich Alexander Stav a výhledy české lingvoliterární barokistiky 1999-10
Stich Alexander
Čermák František
Český jazyk - tradice a výhledy v éře globalizace 2000-05
Stock Günter Academies in the 21st Century - Challenges and Opportunities 2012-03
Strnad Miroslav Protinádorové látky odvozené od rostlinných hormonů cytokininů (PDF, 2,4 MB) 2008-09
Stříž Ilja  Nové perspektivy orgánových transplantací 2017-05
Stuchlík Aleš Náš vnitřní smysl pro orientaci v prostoru: GPS v mozku? 2015-10
Svoboda Jan Biologie a její vztah k hraničním oborům 1999-05
Syková Eva Kmenové buňky a regenerativní medicína včera, dnes a zítra 2013-03
Šetlík Ivan Zrození a vývoj fotosyntézy 1999-04
Šlapeta Vladimír Prvorepubliková nostalgie (architektura) 1997-04
Šlapeta Vladimír Co dala česká architektura světu 2001-05
Šmahel František Moc a násilí v nenapravitelném světě Petra Chelčického 2002-05
Šmahel František Organizace a struktura vědeckých institucí v ČR 2003-05
Šmahel František Modi videndi et legendi: četba a vnímání výtvarných děl ve středověku 1995-12
Šmahel František Poslední Vánoce Karla IV. ve Francii 2005-12
Španěl P. Analýza stopových látek v lidském dechu pro diagnostiku chorob 2010-06
Špirko Vladimír Molekuly v mezihvězdném prostoru 2004-01
Šponer Jiří Biomolekulární stroje, výzva pro moderní chemii a fyziku (PDF, 7,7 MB) 2008-05
Šroubek Zdeněk Emise atomárních částic z povrchu pevných látek 1995-04
Štěpán Jan Osteoporóza - kostní onemocnění průmyslově rozvinuté společnosti 1996-04
Štěpnička Petr Chemie na pomezí: vznik a rozvoj organoprvkové chemie 2015-09
Štulík Karel Identifikace a kvatifikace stavebních kamenů živého a neživého světa – co umíme lépe a co hůře (PDF, 3 MB) 2002-04
Štulík Karel
Kratochvíl Pavel
Akademici a školáci: moderovaná diskuse (PDF, 117 kB) 2007-01
Švestka Zdeněk Slunce v rentgenovém záření 1996-06
Tangermann Stefan Opportunities and Risks of a Transatlantic Trade and Investment. Partnership: Will Food and Agriculture be a Stumbling Bloc? (PPT, 1 MB) 2015-04
Tlaskalová-Hogenová Helena Imunita na sliznicích 2000-11
Tlaskalová-Hogenová Helena Střevní mikrobiom ve zdraví a nemoci 2015-03
Tlaskalová-Hogenová Helena Naše soužití s mikroby 2005-03
Tlaskalová Helena Zdraví, nemoc a náš mikrobiom 2017-05
Trlifaj Jan Lesk a bída teorie reprezentací (PDF, 3 MB) 2017-10
Trnka Miroslav Dopady změn klimatu na zemědělství (PDF, 36 kB) 2011-05
Uhde Milan Úloha vědce ve společnosti 1994-09
Ulbrich Karel Možnosti použití syntetických polymerů při vývoji léčiv: od protinádorové ke genové terapii  2007-11
Ulbrich Karel Cílená léčba nádorových onemocnění - fikce, nebo naděje? (PDF, 8,7 MB) 2012-02
Ulbrich Karel Možnosti syntetických polymerů při vývoji léčiv pro cílenou terapii 2002-09
Urfus Valentin Právo, zákony a právní vědomí 1994-03
Vacek Jaroslav Starověká Indie – kolébka jazyků 2008-11
Válka Josef
Petráň Josef
Fenomen baroka a barokní Čechy 2001-05
Velický Bedřich Věda, vědci, globalizace 2000-05
Velický Bedřich Mořeplavci, hvězdáři a hodináři 2003-11
Verner Miroslav Nejnovější objevy českých egyptologů v Abúsíru 2001-05
Vilček Ján Základný výskum – luxus alebo nevyhnutnosť? 2014-05
Vlnas Vít Portréty T. G. Masaryka v rámci oficiálního umění I. republiky (DOC, 12 kB) 2018-05
Vojtěšek Boris "Strážce genomu" – protein zvaný p53 (PDF, 5,8 MB) 2008-06
Volavka Jan Neurobiologie agrese 2002-05
Vonka Vladimír K problému kauzality v medicíně 1995-11
Vonka Vladimír Naděje a rizika molekulární medicíny 1998-05
Vonka Vladimír Základy genové terapie 2004-05
Vorel Petr Stříbro a jeho význam v evropské velmocenské politice raného novověku 2011-09
Vorel Petr Český velmocenský komplex pozdního středověku 2014-05
Vorel Petr Papež a císař: Tažení papežského vojska do Německa v roce 1546 2017-01
Vyskočil František Muž a žena z pohledu neurofysiologa  2011-04
Vyskot Boris EPIGENETIKA: rehabilitace kacířství? (PDF, 6,2 MB) 2008-03
Wagner Vladimír Současnost a budoucí možnosti světové a české energetiky (PDF, 3,6 MB) 2018-03
Wambsganss Joachim Gravitational Lensing: Giant Luminous Arcs, Einstein Rings and Exoplanets 2016-01
Widimský Petr Angioplastika v léčbě infarktu myokardu (PPT, 26 MB) 2012-10
Wiedermann Jiří Budoucnost počítačů a hranice jejich možností 2003-12
Wiedermann Jiří Proč nám nefunguje věda tak, jak bychom si přáli (PDF, 562 kB) 2005-05
Wiedermann Jiří O síle matematického objevu: hold A. M. Turingovi ke stému výročí narození (PDF, 3 MB) 2013-01
Wittlich Petr České umění a evropská integrace (PDF, 93 kB) 2006-05
Zahradník Rudolf Chemie 19., 20. a 21. století: historie, současnost a výhled 1994-05
Zahradník Rudolf Věda a společnost na konci 20. století 1996-05
Zahradník Rudolf Česká chemie: úspěchy 2001-05
Zahradník Rudolf Stav českého školství především vysokého 2002-01
Zahradník Rudolf Stav českého školství především vysokého 2002-02
Závada Jan Nádorová virologie 1997-03
Zbořil Radek Nanotechnologie – svět malých rozměrů a velkých možností (PPT, 26 MB) 2012-09
Zima Tomáš Metabolizmus alkoholu a jeho vliv na člověka (PPT, 2,8 MB) 2010-03
Ženíšek Alexander Samozřejmosti nebo paradoxy? 2000-01
Ženíšek Alexander O nultém Einsteinově axiomu 2001-04
Ženíšek Alexander Volný a vázaný český verš v boji za světový mír (PDF, 113 kB) 2004-06

 

Připomeňte si diskuse Učené společnosti o open access, o predátorských vydavatelstvích a o dalších aspektech vědeckého publikování:

11.ledna 2023, moderoval Jan Trlifaj:

Open access – pozitiva a rizika

 • prof. Michal Hocek (Učená společnost ČR a ÚOCHB AV ČR)
 • Ing. Jiří Marek (ÚVT Masarykovy univerzity)
 • doc. Daniel Münich (CERGE-EI)
 • doc. David Kosař (Právnická fakulta Masarykovy univerzity)
 • Ing. Martin Svoboda (NTK a CzechELib)
 • dr. Václav Štětka (Loughborough University, UK)
 • prof. Jan Trka (2. LF Univerzity Karlovy)

17. ledna 2023, moderoval Martin Loebl:

Heroic Librarians Fighting Publishing Sharks

 • Vinciane Gaillard (Zástupce ředitele European University Association)
 • Jiří Jirát (člen vyjednávacího týmu CzechELib)
 • Gerard Meijer (ředitel Ústavu Fritze Habera MPG a místopředseda německého vyjednávacího týmu DEAL)
 • Martin Svoboda (ředitel NTK, vedoucí vyjednávacího týmu pro elektronické zdroje)