Cena Via Chimica

Cena Via Chimica je určena pro vysokoškolské studenty chemických oborů v bakalářském a magisterském stupni studia. Vyhlašuje ji Učená společnost České republiky společně s Nadací Experientia.

Do soutěže mohou studenti přihlásit odborný článek, bakalářskou práci, studentskou práci nebo studii vytvořenou výhradně pro účely ceny. Výběrové komise bude hodnotit především originalitu práce a studentův podíl na ní (v případě kolektivního díla).

Na cenu věnuje Nadace Experientia 50 000 Kč. Laureáta či laureátku vybírá společná komise Učené společnosti a Nadace Experientia.

Uzávěrka přihlášek je 15. února každého roku.

Pravidla soutěže (pdf)

  • Štěpánka Vaňáčová: Za hranice genomu: luštění kódu RNA
  • Pavlína Maloy Řezáčová: Strukturní biologie a strukturou inspirovaný návrh léků
  • Robert Vácha: Od aminokyselin až k virům

Nestihli jste únorové přednášky?

Podívejte se na ně ze záznamu na YouTube.