O cenách

Ceny Učené společnosti České republiky se udělují jako ocenění za významný výsledek tvůrčí práce v badatelském nebo cíleném výzkum osobnostem, které jsou občany České republiky, pracují v České republice a nejsou členy Učené společnosti České republiky (dále jen US ČR).

Seznam oceněných v jednotlivých letech

Učená společnost ČR uděluje ceny:

Cena Učené společnosti České republiky za výzkum

Cena se uděluje v těchto kategoriích:

  • vědeckým pracovníkům 
  • mladším vědeckým pracovníkům do 40 let
    (pokud v kalendářním roce, kdy jim byla cena udělena, nedosáhli věku 41 let) 
  • studentům středních škol (vyhlášení soutěže pro r. 2024, PDF)
  • sponzorské na vypsané téma

Cena Jiřiny Michlové studentům doktorských studijních programů

Cena Učené společnosti České republiky pro vysokoškolské studenty

Cena Via Chimica, společná cena Učené společnosti ČR a Nadace Experientia za chemii pro VŠ studenty

Cena Učené společnosti České republiky pro pedagogy

Sponzorem ceny je Nadační fond IOCB Tech. Cena se uděluje jako ocenění pedagogickým pracovníkům za podporování zájmu o vědu a výzkum na základních a středních školách, vytváření podmínek pro individuální činnost svých žáků a studentů a za vynikající působení studentů v soutěžích.

Ceny uděluje předseda US ČR jednou za rok u příležitosti výročního zasedání členů US ČR. Ceny nemusí být uděleny.

  • Štěpánka Vaňáčová: Za hranice genomu: luštění kódu RNA
  • Pavlína Maloy Řezáčová: Strukturní biologie a strukturou inspirovaný návrh léků
  • Robert Vácha: Od aminokyselin až k virům

Nestihli jste únorové přednášky?

Podívejte se na ně ze záznamu na YouTube.