Stanoviska

Vyjádření Rady Učené společnosti ČR k demisi Heleny Langšádlové

Rada Učené společnosti přijala s lítostí zprávu o demisi ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové. Související destabilizaci v tomto strategicky tolik důležitém resortu na počátku druhého poločasu volebního období a v době přípravy rozpočtu na příští rok sledujeme s obavami. Paní ministryni děkujeme za dosavadní spolupráci a za vše, co pro rozvoj výzkumu, vývoje a inovací v České republice udělala.

Výzva zákonodárcům k výraznému zpřísnění regulace zbraní

Učená společnost se připojuje k výzvě adresované českým zákonodárcům, aby v rámci stávajícího projednávání zákona o zbraních přistoupili k výrazně přísnějším opatřením regulujícím nákup a zaručujícím kontrolu držení zbraní, a posunuli tak českou legislativu směrem k větší bezpečnosti českých občanů...

Učená společnost se připojuje k výzvě odsuzující antisemitismus

David Jan Novotný z FSV UK a Věra Tydlitátová z FF ZČU zformulovali výzvu kolegům, v níž varují před narůstajícím antisemitismem a prosí kompetentní instituce, aby předsudečné nenávisti čelily všemi zákonnými prostředky. Rada Učené společnosti se k této výzvě připojuje.

Podpora vysokých škol Izraele

Rada Učené společnosti ČR se připojuje k Prohlášení České konference rektorů na podporu vysokých škol Izraele ze dne 10. 10. 2023 a vyjadřuje podporu izraelskému lidu v boji proti teroristickým útokům Hamásu, libanonského Hizballáhu a Palestinského islámského džihádu.a

Financování vědy v ČR: Rada Učené společnosti vyjadřuje podporu stanoviskům AV ČR

Rada Učené společnosti vyjadřuje podporu stanoviskům AV ČR k přípravě rozpočtu na vědu a k úpravě pravidel pro spolufinancování evropských strukturálních a investičních fondů.

Prohlášení Rady Učené společnosti k ratifikaci Istanbulské úmluvy

Předseda a členové Rady Učené společnosti se připojují k hlasům, které podporují kroky vedoucí k ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí.

Plošné škrty v oblasti vzdělávání a vědy: podpora prohlášení České konference rektorů

Rada Učené společnosti České republiky si je vědoma nutnosti řešit deficit státního rozpočtu a vysokou inflaci. Navržené plošné škrty v oblasti vzdělávání a vědy však považuje za nešťastné a pro budoucnost nebezpečné. Připojuje se proto k prohlášení ČKR na toto téma.

Financování vysokého školství: podpora prohlášení České konference rektorů

Česká konference rektorů vyjadřuje hluboké znepokojení nad aktuálním stavem financování vysokého školství. Rada Učené společnosti ČR její prohlášení podporuje. Podíl vysokých škol v kapitole financí MŠMT klesl z 18 % v roce 2010 na 12 % v roce 2021. Akademické prostředí přestává být konkurenceschopným, což reálně vede k odlivu mozků z vysokoškolského prostředí.

Prohlášení Rady Učené společnosti České republiky k výzvě „Mír a spravedlnost“

Tyranovi se nesmí ustupovat! Rada Učené společnosti České republiky zásadně nesouhlasí s prohlášením a výzvou Jana Kavana, Václava Hořejšího a Matěje Stropnického pod názvem „Mír a spravedlnost“.

Vyjádření Učené společnosti ČR k zamýšleným reformám školství

Učená společnost s obavami sleduje veřejná vyjádření ministra školství i mediální diskusi dalších členů jeho poradních týmů k tematice reforem českého školství vysokého, středního a základního stupně…

Otevřený dopis ministru školství k ohrožení předmětových olympiád

Vážený pane ministře, Rada Učené společnosti ČR je znepokojena dopady, které může mít avizovaná změna financování chodu pracovišť zajištujících mimoškolní aktivity dětí a mládeže na realizaci předmětových olympiád...

Učená společnost se připojuje k prohlášení České konference rektorů k ruskému útoku na univerzity v Mykolajivu

Nejméně deset ruských raket zasáhlo v pátek 15. července dvě univerzity v ukrajinském Mykolajivu. Útok ve svém prohlášení ostře odsoudila Česká konference rektorů (ČKR) a Učená společnost se k jejímu prohlášení připojuje.

Udělte Ukrajině čestné členství, vyzývá Rada Učené společnosti vlády členských zemí EU a Evropskou radu

Ukrajinci si svým bojem za svou i naši svobodu již vydobyli morální právo na členství v EU. Zároveň chápeme, že formální procedura vyžaduje čas. Tváří v tvář stupňující se agresi ruské armády však není času nazbyt. Proto vyzýváme vlády EU a Evropskou radu, aby Ukrajině udělily čestné členství v EU a zahájily přístupové rozhovory…

Společné prohlášení na podporu Ukrajiny

Šestý den po přepadení Ukrajiny ruskou armádou představitelé organizací sdružujících vědce zabývající se základním výzkumem v přírodních i humanitních vědách a akademiky z oblasti lékařských a technických věd opětovně odsuzují tento bezohledný, krutý, nelidský a stejně tak i nesmyslný čin...

Poděkování ruským vědcům za jejich postoj k napadení Ukrajiny

Už více než 600 podpisů figuruje pod otevřeným dopisem ruských vědců a vědeckých novinářů, kteří se v něm vyjadřují proti válce s Ukrajinou. Učená společnost oceňuje jejich postoj a odvahu! (Poděkování v příspěvku...)

Ve jménu vědy: Žádejte mír!

Otevřený dopis Učené společnosti ČR Ruské akademii věd: Vážení ruští kolegové a kolegyně, se zděšením jsme přijali zprávu, že vojska Ruské federace zahájila otevřenou válku proti Ukrajině...

Prohlášení Rady Učené společnosti České republiky k vývoji situace na Ukrajině

S krajním znepokojením a obavami sledujeme stupňující se agresi Ruska vůči Ukrajině. Soustřeďování vojsk na hranici s Ukrajinou přerostlo v narušení hranice ozbrojenými silami Ruska... (celé prohlášení v odkazu)

Vyjádření členů Učené společnosti ČR ohledně kriminalizace amatérských entomologů

Učená společnost zaznamenala opakující se případy zákroků Policie ČR týkající se držení chráněných druhů hmyzu amatérskými entomology v jejich soukromých sbírkách. Přestože příslušné úřady postupovaly dle litery zákona, považujeme tento postup za kontraproduktivní a vysloveně škodlivý z hlediska obsahu a smyslu příslušného zákona, kterým je ochrana přírody.

Prohlášení Rady Učené společnosti ČR k očkování proti onemocnění COVID-19

Rada Učené společnosti České republiky důrazně podporuje všechny kroky vedoucí k omezení epidemie COVID-19, mezi nimi v první řadě očkování co největšího počtu obyvatel naší země. Členové Rady Učené společnosti ČR jsou přesvědčeni, že co nejrozsáhlejší očkování povede k významnému snížení počtu všech onemocnění COVID-19, k snížení nutných hospitalizací, obsazení lůžek jednotek intenzivní péče i úmrtí. Celý text prohlášení v příspěvku...

Otevřený dopis Rady Učené společnosti předsedovi vlády k (ne)prodloužení nouzového stavu

Rada Učené společnosti v otevřeném dopise žádá předsedu vlády České republiky Petra Fialu, aby vláda zvážila epidemickou situaci, přihlédla k názoru odborníků a učinila kroky umožňující pokračování nouzového stavu a opatření s ním spojených.

předchozí12následující

Připomeňte si diskuse Učené společnosti o open access, o predátorských vydavatelstvích a o dalších aspektech vědeckého publikování:

11.ledna 2023, moderoval Jan Trlifaj:

Open access – pozitiva a rizika

 • prof. Michal Hocek (Učená společnost ČR a ÚOCHB AV ČR)
 • Ing. Jiří Marek (ÚVT Masarykovy univerzity)
 • doc. Daniel Münich (CERGE-EI)
 • doc. David Kosař (Právnická fakulta Masarykovy univerzity)
 • Ing. Martin Svoboda (NTK a CzechELib)
 • dr. Václav Štětka (Loughborough University, UK)
 • prof. Jan Trka (2. LF Univerzity Karlovy)

17. ledna 2023, moderoval Martin Loebl:

Heroic Librarians Fighting Publishing Sharks

 • Vinciane Gaillard (Zástupce ředitele European University Association)
 • Jiří Jirát (člen vyjednávacího týmu CzechELib)
 • Gerard Meijer (ředitel Ústavu Fritze Habera MPG a místopředseda německého vyjednávacího týmu DEAL)
 • Martin Svoboda (ředitel NTK, vedoucí vyjednávacího týmu pro elektronické zdroje)