Aktuálně

Usnesení 174. zasedání Pléna České konference rektorů

ČKR vyjadřuje znepokojení nad zpožděním v projednávání novely zákona o vysokých školách. V oblasti studijní agendy považuje ČKR za zcela zásadní vyřešení legislativní nejistoty u doktorských studijních programů...

Únorové přednášky: molekulární a strukturní biologie

Učená společnost České republiky srdečně zve na trojici přednášek vědců z CEITEC MU a ÚOCHB AV ČR o luštění kódu RNA, strukturou inspirovaném návrhu léků a o cestě od aminokyselin k virům.

Záznam konference Vědní politika a dlouhodobé výzvy pro rozvoj vědy v ČR

Jak dál s financováním výzkumu v ČR? V úterý 6. února 2024 uspořádala Učená společnost České republiky pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR Miloše Vystrčila v jednacím sále Senátu konferenci a diskusi vědců, politiků, zástupců státní správy a průmyslu.

Ve věku 82 let zemřel prof. Jiří Bičák, bývalý předseda Učené společnosti

V pátek 26. ledna 2024 zemřel ve věku 82 let prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr.h.c., teoretický fyzik, odborník v oblasti teorie relativity a kosmologie, zakládající člen Učené společnosti a mezi roky 2014–2016 též její předseda.

Pozvánka na přednášky 16. ledna 2024 – astronomie a algebra

Srdečně zveme na přednášky Vladimíra Karase „Kompaktní hvězdy a černé díry viděné napříč vlnovými délkami“ a Libora Barto „Symetrie ve výpočetní složitosti“. V úterý 16. ledna 2024 v 16 h v budově Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze + živě na YouTube.

Zemřel Jan Závada, zakládající člen Učené společnosti

Se zármutkem jsme přijali z právu, že v pátek 5. ledna zemřel ve věku 90 let RNDr. Jan Závada, DrSc., molekulární onkolog a odborník na genetiku virů, zakládající člen Učené společnosti.

Prohlášení České konference rektorů k vyjádření poslance SPD Jiřího Kobzy

Česká konference rektorů se důrazně ohrazuje vůči výstupům poslance SPD Jiřího Kobzy, které zveřejnil na svých sociálních sítích dne 28.12.2023. Poslanec Kobza si ve svém příspěvku mimo jiné pokládá sugestivní otázky „… co se vlastně na FF UK učí? Jaký indoktrinační program nenávisti tam běží? Jakou roli v tom hrají neziskovky? Je snad v přípravě další střelec?“

Prohlášení Učené společnosti České republiky k tragédii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy dne 21. prosince 2024

Učená společnost ČR vyjadřuje hlubokou lítost nad tragickou událostí, která se odehrála na akademické půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, a během které došlo při střelbě studenta ke ztrátám životů čtrnácti členů akademické obce...

Učená společnost vyhlašuje ceny pro vysokoškolské studenty a doktorandy

Vysokoškolští studenti bakalářského, magisterského i doktorského stupně studia se mohou ucházet o ceny Učené společnosti (v případě chemických oborů udělované spolu s Nadací Experientia), které jsou udělovány za originální práce (studentské práce, odborné články…).

Znáte skvělé učitele základních a středních škol? Dejte nám vědět

Učená společnost každoročně uděluje cenu pro pedagogy, letos poprvé nejen ze středních, ale i základních škol. Návrhy na udělení ceny mohou podávat pouze členové Učené společnosti, ale budeme rádi za tipy na mimořádné učitele či učitelky i od širší veřejnosti.

Usnesení 173. zasedání Pléna České konference rektorů

ČKR si je vědoma snahy MŠMT o zlepšení financování vysokoškolského vzdělávání v následujícím roce, nicméně znovu upozorňuje na institucionální podfinancování veřejných vysokých škol a opakovaně vyzývá MŠMT k jednání o střednědobém výhledu financování. 

PEN klub zve: Vladimír Just a Ondřej Vaculík – Trnitá cesta za Madáchem

České centrum Mezinárodního PEN klubu srdečně zve ve čtvrtek 14. prosince 2023 v 17.00 do Kolowratského paláce, Ovocný trh 6, Praha 1.

Ředitelé středních škol mohou nominovat své studenty na ceny Učené společnosti

Učená společnost České republiky vypisuje soutěž o ceny pro středoškolské studenty za výjimečné vědecké aktivity v přírodovědeckých nebo humanitních oborech. Návrhy mohou podávat členové Učené společnosti, ředitelé středních škol a Sdružení na podporu talentované mládeže ČR.

Cena za komunikaci změny klimatu pro Klimatým AMO

Osmnáctičlenný expertní Klimatým Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)  se 15. listopadu 2023 stal v pořadí pátým laureátem Ceny za komunikaci změny klimatu v Česku, kterou zastřešují Informační centrum OSN v Praze a Učená společnost České republiky.

Přednáška: Jak se náš svět změnil od invaze Ruska na Ukrajinu?

Srdečně zveme na přednášku Jany Matesové, v níž se na ruskou invazi podívá pohledem globálních trhů a upozorní na riziko vzniku nových nerovnováh v ekonomice i v geopolitickém rozložení sil, pokud agrese nebude ukončena rychlou a úplnou porážkou ruských sil. V úterý 21. listopadu v 16 h v budově Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze + živě na YouTube.

Dopis izraelských rektorů a vyjádření světové akademické obce na podporu Izraele

Učená společnost obdržela dopis izraelských rektorů, v němž vyzývají evropskou a americkou akademickou obec, aby se postavila proti relativizaci činů hnutí Hamás. Zároveň upozorňujeme na otevřený dopis akademických pracovníků celého světa, kteří se staví na podporu Izraele a vyjadřují zármutek nad všemi nevinnými oběťmi tohoto konfliktu bez ohledu na národnost.

Medaile polského ministra školství a vědy doc. PhDr. Janu Němečkovi, DrSc.

Člen Učené společnosti doc. Jan Němeček obdržel 13. října 2023 od polského státního sekretáře Tomasze Rzymkowského Zlatou medaili polského ministra školství a vědy „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas“.

Medaile Za zásluhy pro členy Učené společnosti

Prezident republiky Petr Pavel udělil Medaili Za zásluhy 1. stupně i třem členům Učené společnosti: Heleně Tlaskalové – Hogenové, Jiřímu Grygarovi a in memoriam Josefu Jařabovi.

Jan Konvalinka je laureátem Ceny předsedkyně RVVI za popularizaci výzkumu pro rok 2023

Cenu předsedkyně RVVI Heleny Langšádlové za propagaci a popularizaci výzkumu, vývoje a inovací pro rok 2023 získává prof. Jan Konvalinka, ředitel Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a člen Učené společnosti.

Přednáška: Diabetes mellitus – onemocnění prostupující tělem i společností

Srdečně zveme na přednášku prof. Michala Anděla, v níž představí diabetes jako komplexní onemocnění, na němž se ve vzájemné provázanosti podílejí metabolické, endokrinní, neuroendokrinní, imunitní, environmentální i sociální faktory. V úterý 17. října v 16 h v budově Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze + živě na YouTube.

  • Štěpánka Vaňáčová: Za hranice genomu: luštění kódu RNA
  • Pavlína Maloy Řezáčová: Strukturní biologie a strukturou inspirovaný návrh léků
  • Robert Vácha: Od aminokyselin až k virům

Nestihli jste únorové přednášky?

Podívejte se na ně ze záznamu na YouTube.