Aktuálně

Pozvánka na přednášku Ruperta Leitnera: Co víme (a nevíme) o neutrinech

Učená společnost České republiky srdečně zve na přednášku prof. Ruperta Leitnera o neutrinech – elementárních částicích, o nichž se fyzikové dlouho domnívali, že mají nulovou hmotnost. V úterý 18. června 2024 od 16 hodin v budově Akademie věd ČR a živě na YouTube.

Usnesení ze dvou jednání České konference rektorů

Česká konference rektorů podporuje požadavek MŠMT na navýšení výdajů státního rozpočtu na vzdělávací činnost pro oblast vysokých škol pro rok 2025 o 6 miliard Kč. Na společném zasedání ČKR a Slovenské rektorské konference se obě organizace shodly, že odmítají šíření dezinformací, hoaxů a vyjádření, která zpochybňují vědecké důkazy.

Iniciativa „Vysoké školy pro společnost“

V loňském roce byla při České konferenci rektorů (ČKR) zřízena Pracovní skupina pro třetí roli vysokých škol, která připravila iniciativu s názvem „Vysoké školy pro společnost“. V příštích měsících se každý týden představí jedna z více než čtyřiceti VŠ. Cílem iniciativy je přiblížit veřejnosti aktivity VŠ, které představují přínos pro společnost.

Pozvánka: Média a změna klimatu

Informační centrum OSN v Praze a Učená společnost České republiky vás u příležitosti Světového dne životního prostředí srdečně zvou na panelovou diskusi o tom, jak česká média pokrývají téma klimatických změn. Diskutovat budou bioložka a popularizátorka Marie Šabacká, klimatický reportér Jan Kaliba a moderátor a editor ČRo Radiožurnál Jan Pokorný.

Česko v Evropě: záznamy přednášek na XXX. valném shromáždění Učené společnosti

Jacques Rupnik, Petr Pithart a Zdeněk Tůma mluvili o různých aspektech evropské integrace a o naší roli v Evropě jak dnes, tak v nedávné i vzdálenější minulosti. Irena Kalhousová komentovala specifický vztah bývalého Československa a České republiky k Izraeli. Vystoupení Ivety Radičové o polarizaci a rozdrobení společnosti nabylo na aktuálnosti nedávným atentátem na slovenského premiéra a následnými kroky slovenské politické reprezentace.

Sympozium Franz Kafka jinak

Učená společnost České republiky a České centrum Mezinárodního PEN klubu pořádají v pondělí 3. června 2024 u příležitosti stého výročí úmrtí velkého pražského spisovatele Franze Kafky odpolední sympozium, které se na jeho osobnost podívá z méně obvyklých úhlů pohledu.

Projev Libora Grubhoffera na XXX. valném shromáždění Učené společnosti

„Vedle veskrze odborných témat současné vědy a vzdělanosti je nemírně významnou rolí US chránit demokracii a svobodu v naší zemi, vystupovat na jejich obranu při každém náznaku jejich omezování,“ řekl mimo jiné ve svém projevu na XXX. valném shromáždění Učené společnosti v Karolinu Libor Grubhoffer.

Vedení Učené společnosti se ujímá Martin Loebl

Novým předsedou Učené společnosti České republiky se stává dosavadní 1. místopředseda, matematik Martin Loebl. Ve vedení společnosti vystřídá Libora Grubhoffera, ředitele Biologického centra Akademie věd ČR.

Učená společnost udělila medaile a ceny za rok 2024

Učená společnost České republiky na svém XXX. valném shromáždění 20. května 2024 udělila medaile a ceny významným vědcům, intelektuálům, pedagogům a talentovaným SŠ a VŠ studentům. Medaili za zásluhy o rozvoj vědy obdrželi psychiatr Cyril Höschl, matematik Jaroslav Nešetřil a právník, historik, politolog, publicista a bývalý politik Petr Pithart.

Ve věku 85 let zemřel prof. Josef Michl

V pondělí 13. května 2024 nečekaně zemřel prof. Josef Michl, nepřehlédnutelná postava světové chemie, zahraniční člen Učené společnosti.

Julius Lukeš zvolen členem americké Národní akademie věd

Prof. Julius Lukeš z Parazitologického ústavu Biologického centra AV ČR, člen Učené společnosti ČR, byl v dubnu 2024 jako třetí Čech zvolen zahraničním členem americké Národní akademie věd (NSA).

Usnesení 175. zasedání Pléna České konference rektorů

ČKR podporuje požadavek MŠMT na navýšení výdajů na vzdělávací činnost pro oblast vysokých škol v roce 2025 o 6 miliard Kč. Zároveň připomíná svůj apel na nutnost udržitelného prorůstového financování vysokých škol v dlouhodobém horizontu, bez kterého nelze zajistit odpovídající kvalitu terciárního vzdělávání v ČR a jeho konkurenceschopnost.

Palackého přednáška: Stein Ringen – The Role of Religion in European Modernisation: The Case of Scandinavia

Učená společnost České republiky srdečně zve na Palackého přednášku historika a politologa Steina Ringena z Oxfordu. Ve čtvrtek 25. dubna 2024 v refektáři Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy na Malostranském náměstí v Praze. Přednáška proběhne v angličtině.

Pozvánka na přednášku Tomáše Petráčka: Alois Musil jako vědec a učenec

Učená společnost České republiky srdečně zve na přednášku prof. Tomáše Petráčka o fascinující osobnosti české vědy první poloviny 20. století – orientalistovi, arabistovi, knězi a cestovateli Aloisi Musilovi (1867-1944). V úterý 16. dubna 2024 od 16 hodin v budově Akademie věd ČR a živě na YouTube.

Učená společnost odhalila pamětní desku prof. Rudolfu Zahradníkovi

Učená společnost České republiky odhalila ve čtvrtek 14. března 2024 pamětní desku fyzikálnímu chemikovi Rudolfu Zahradníkovi a jeho ženě Mileně. Deska, jejímž autorem je sochař a medailér Josef Lorenc, je umístěna na fasádě domu v Heřmanově ulici 37 na Praze 7, v němž manželé Zahradníkovi dlouhá léta žili.

Březnové přednášky: buněčná komunikace, imunita v onkologii, nový přístup k redukci obezity

Učená společnost České republiky srdečně zve na přednášky Vítězslava Bryji z Ústavu experimentální biologie PřF Masarykovy univerzity, Jitky Palich Fučíkové z Ústavu imunologie 2. LF a FN Motol a Jana Kopeckého, ředitele Fyziologického ústavu AV ČR.

Usnesení 174. zasedání Pléna České konference rektorů

ČKR vyjadřuje znepokojení nad zpožděním v projednávání novely zákona o vysokých školách. V oblasti studijní agendy považuje ČKR za zcela zásadní vyřešení legislativní nejistoty u doktorských studijních programů...

Únorové přednášky: molekulární a strukturní biologie

Učená společnost České republiky srdečně zve na trojici přednášek vědců z CEITEC MU a ÚOCHB AV ČR o luštění kódu RNA, strukturou inspirovaném návrhu léků a o cestě od aminokyselin k virům.

Záznam konference Vědní politika a dlouhodobé výzvy pro rozvoj vědy v ČR

Jak dál s financováním výzkumu v ČR? V úterý 6. února 2024 uspořádala Učená společnost České republiky pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR Miloše Vystrčila v jednacím sále Senátu konferenci a diskusi vědců, politiků, zástupců státní správy a průmyslu.

Ve věku 82 let zemřel prof. Jiří Bičák, bývalý předseda Učené společnosti

V pátek 26. ledna 2024 zemřel ve věku 82 let prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr.h.c., teoretický fyzik, odborník v oblasti teorie relativity a kosmologie, zakládající člen Učené společnosti a mezi roky 2014–2016 též její předseda.

Připomeňte si diskuse Učené společnosti o open access, o predátorských vydavatelstvích a o dalších aspektech vědeckého publikování:

11.ledna 2023, moderoval Jan Trlifaj:

Open access – pozitiva a rizika

 • prof. Michal Hocek (Učená společnost ČR a ÚOCHB AV ČR)
 • Ing. Jiří Marek (ÚVT Masarykovy univerzity)
 • doc. Daniel Münich (CERGE-EI)
 • doc. David Kosař (Právnická fakulta Masarykovy univerzity)
 • Ing. Martin Svoboda (NTK a CzechELib)
 • dr. Václav Štětka (Loughborough University, UK)
 • prof. Jan Trka (2. LF Univerzity Karlovy)

17. ledna 2023, moderoval Martin Loebl:

Heroic Librarians Fighting Publishing Sharks

 • Vinciane Gaillard (Zástupce ředitele European University Association)
 • Jiří Jirát (člen vyjednávacího týmu CzechELib)
 • Gerard Meijer (ředitel Ústavu Fritze Habera MPG a místopředseda německého vyjednávacího týmu DEAL)
 • Martin Svoboda (ředitel NTK, vedoucí vyjednávacího týmu pro elektronické zdroje)