Emeritní členové Učené společnosti

Bartůňková Jiřina

prof., MUDr. DrSc., MBA

* 1958
Obor, specializace: alergologie a klinická imunologie
Členem od: 2015

Drahoš Jiří

prof., Ing., DrSc., Dr.h.c.
* 1949
Obor, specializace: chemické inženýrství
Členem od: 2009

Holländer Pavel

prof., JUDr., DrSc.
* 1953
Obor, specializace: teorie a filosofie práva, ústavní právo
Členem od: 2003

Illnerová Helena

prof., RNDr., DrSc.
* 1937
Obor, specializace: fyziologie se zaměřením na chronobiologii
Členem od: 1994 (zakládající člen)

Klápště Jan

Doc., PhDr., CSc.
* 1949
Obor, specializace: archeologie středověku
Členem od: 2003

Kvaček Robert

PhDr., CSc.
* 1932
Obor, specializace: historie
Členem od: 2004

Květ Jan

RNDr., CSc.
* 1933
Obor, specializace: ekologie
Členem od: 2002

Pánek Jaroslav

prof., PhDr., DrSc., Dr.h.c.
* 1947
Obor, specializace: historie, raně novověké dějiny
Členem od: 2009

Peřina Jan

prof., RNDr., DrSc.
* 1936
Obor, specializace: teorie koherence, kvantová, statistická a nelineární optika
Členem od: 1995

Spunar Pavel

prof., PhDr., CSc.
* 1928
Obor, specializace: teorie a dějiny kultury
Členem od: 1996

Špirko Vladimír

Ing., DrSc.
* 1942
Obor, specializace: teoretická chemie, molekulová spektroskopie
Členem od: 2003

Šroubek Zdeněk

Ing., DrSc.
* 1932
Obor, specializace: fyzika pevné fáze
Členem od: 1994 (zakládající člen)

Švejnar Jan

prof., Dr.
* 1952
Obor, specializace:
Členem od: 2011

Velický Bedřich

prof., CSc.
* 1938
Obor, specializace: teorie kondenzovaných systémů
Členem od: 1996

Vojtěšek Bořivoj

RNDr., DrSc.
* 1960
Obor, specializace: molekulární onkologie
Členem od: 2003

Vonka Vladimír

prof., MUDr., DrSc.
* 1930
Obor, specializace: virologie, experimentální onkologie
Členem od: 1994 (zakládající člen)

  • Štěpánka Vaňáčová: Za hranice genomu: luštění kódu RNA
  • Pavlína Maloy Řezáčová: Strukturní biologie a strukturou inspirovaný návrh léků
  • Robert Vácha: Od aminokyselin až k virům

Nestihli jste únorové přednášky?

Podívejte se na ně ze záznamu na YouTube.