Nepřehlédněte

Aktuálně

Sympozium Franz Kafka jinak

Učená společnost České republiky a České centrum Mezinárodního PEN klubu pořádají v pondělí 3. června 2024 u příležitosti stého výročí úmrtí velkého pražského spisovatele Franze Kafky odpolední sympozium, které se na jeho osobnost podívá z méně obvyklých úhlů pohledu.

Aktuálně

Projev Libora Grubhoffera na XXX. valném shromáždění Učené společnosti

„Vedle veskrze odborných témat současné vědy a vzdělanosti je nemírně významnou rolí US chránit demokracii a svobodu v naší zemi, vystupovat na jejich obranu při každém náznaku jejich omezování,“ řekl mimo jiné ve svém projevu na XXX. valném shromáždění Učené společnosti v Karolinu Libor Grubhoffer.

Vedení Učené společnosti se ujímá Martin Loebl

Novým předsedou Učené společnosti České republiky se stává dosavadní 1. místopředseda, matematik Martin Loebl. Ve vedení společnosti vystřídá Libora Grubhoffera, ředitele Biologického centra Akademie věd ČR.

Ve věku 85 let zemřel prof. Josef Michl

V pondělí 13. května 2024 nečekaně zemřel prof. Josef Michl, nepřehlédnutelná postava světové chemie, zahraniční člen Učené společnosti.

Věda a popularizace

Středoevropská flóra může být starší, než se myslelo

Biogeografové se tradičně domnívali, že během posledního glaciálního maxima před 26 až 19 tisíci lety většina rostlinných druhů ve střední Evropě vyhynula. Studie, na které se podílel Milan Chytrý, ukazuje, že to mohlo být jinak.

Počítačový model ucha může pomoci vylepšit kochleární implantáty

Člen Učené společnosti prof. Pavel Jungwirth se svými kolegy představil kompletní počítačový model ucha. Umožní nejen lépe studovat lidské ucho, ale v budoucnu také zdokonalovat a lépe nastavovat sluchadla a kochleární implantáty.

Genetika a genomika na YouTube populárně

Ovlivníme myšlenkami naši DNA? Mikrobiom – nový orgán? Děti na zakázku? Co je promiskuitní DNA? Vyhynou muži? Jak se DNA vejde do buňky? Život na bázi křemíku? Přišel život z vesmíru?

Stanoviska

Vyjádření Rady Učené společnosti ČR k demisi Heleny Langšádlové

Rada Učené společnosti přijala s lítostí zprávu o demisi ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové. Související destabilizaci v tomto strategicky tolik důležitém resortu na počátku druhého poločasu volebního období a v době přípravy rozpočtu na příští rok sledujeme s obavami. Paní ministryni děkujeme za dosavadní spolupráci a za vše, co pro rozvoj výzkumu, vývoje a inovací v České republice udělala.

Výzva zákonodárcům k výraznému zpřísnění regulace zbraní

Učená společnost se připojuje k výzvě adresované českým zákonodárcům, aby v rámci stávajícího projednávání zákona o zbraních přistoupili k výrazně přísnějším opatřením regulujícím nákup a zaručujícím kontrolu držení zbraní, a posunuli tak českou legislativu směrem k větší bezpečnosti českých občanů...

Učená společnost se připojuje k výzvě odsuzující antisemitismus

David Jan Novotný z FSV UK a Věra Tydlitátová z FF ZČU zformulovali výzvu kolegům, v níž varují před narůstajícím antisemitismem a prosí kompetentní instituce, aby předsudečné nenávisti čelily všemi zákonnými prostředky. Rada Učené společnosti se k této výzvě připojuje.

o společnosti

Učená společnost České republiky sdružuje významné vědce působící na českém území.

Ve své stávající podobě byla ustavena 10. května 1994, navazuje na Královskou českou společnost nauk. Jejím hlavním cílem je podpora svobodného pěstování vědy a šíření vědeckých poznatků.

Více o společnosti