Aktuálně

Energy Symposium

Učená společnost spolu s Heidelberskou akademií věd uspořádala ve dnech 18. a 19. prosince 2013 v budově Akademie věd ČR symposium o aktuálních otázkách energetiky.

Veřejná přednáška „Německá universitní chemie v Praze 1880–1945“

Učená společnost si Vás dovoluje pozvat na veřejnou přednášku Německá universitní chemie v Praze 1880 – 1945, která proběhne v úterý 29. října 2013 od 15.00 hod. v místnosti 206 budovy AV ČR, Národní 3, Praha 1.

Exkurze Učené společnosti do severozápadních Čech

Učená společnost uspořádala ve dnech 20.–22. září 3013 exkurzi do severozápadních Čech.

XIX. valné shromáždění Učené společnosti – pracovní část

Pracovní část XIX. valného shromáždění Učené společnosti se koná v úterý 18. června 2013 v budově Akademie věd ČR. Na shromáždění budou mj. voleni noví členové Učené společnosti.

Oznámení o úmrtí člena Učené společnosti prof. Karla Štulíka

V pondělí 27. května 2013 zemřel po těžké nemoci člen Učené společnosti, významný chemik prof. Karel Štulík. Hlavními předměty jeho odborného zájmu jsou elektroanalytická chemie, vysokoúčinné separace, sensory, aplikace na složky životního prostředí, biologii a lékařství a některé obecné otázky analytické chemie. V osobě prof. Ing. Karla Štulíka, DrSc. odešel vynikající učitel, vynikající vědec, a především vynikající člověk.

XIX. valné shromáždění Učené společnosti

20. května 2013 proběhlo XIX. valné shromáždění Učené společnosti, na kterém byly předány medaile a ceny.

Oznámení o úmrtí čestného člena prof. Švestky

2. března 2013 zemřel v Holandsku významný představitel astronomie profesor Zdeněk Švestka, čestný člen Učené společnosti České republiky.

Veřejná přednáška „Jak může genetika přispět k původu evropských populací“

Přednáška se uskuteční ve středu 10. dubna 2013 od 15:00 hod. v budově akademie věd ČR, národní 3, Praha 1 (místnost č. 206). Přednášející: RNDr. Marek Minarik, PhD. a prof. MUDr. Milan Macek ml, DrSc.

Pozvánka na vernisáž

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na oficiální setkání při příležitosti vernisáže výstavy „QUO VADIS, SCIENTIA?“, kterou uvede prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. v pondělí 4. února 2013 od 16 hodin v atriu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Sněmovní 4, Praha 1 – Malá Strana.

Nová publikace Učené společnosti

Učená společnost ČR vydala v říjnu 2012 monografickou studii svého čestného člena Zdeňka Sekaniny s názvem: Obří exploze, kaskádní štěpení a epizodické stárnutí komet.
V 18 kapitolách (208 str.) studie autor shrnul výsledky svých anglicky psaných prací z let 2009–2012 o štěpení komet…

Přednáška profesora Erlinga Norrbyho

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně ve spolupráci s Českou lékařskou akademií a Učenou společností České republiky si Vás dovolují pozvat na přednášku profesora Erlinga Norrbyho (Karolinska Institutet, Stockholm) Čestného doktora UK a dlouholetého člena Výboru pro udílení Nobelových cen. Přednáška se koná 31. ledna 2013 ve 14 h v přednáškovém sále Lékařského domu, Sokolská 31, 120 26 Praha 2 (stanice metra I. P. Pavlova).

Udělení medaile prof. Heleně Illnerové

Přední českou fyzioložku a biochemičku prof. Helenu Illnerovou vyznamenal u příležitosti jejího nedávného významného životního jubilea předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš čestnou oborovou medailí Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách.

Udělení medaile prof. Blance Říhové

Prof. Blanku Říhovou, významnou imunoložku, ocenil 15. listopadu 2012 předseda AV ČR prof. Drahoš medailí DE SCIENTIA ET HUMANITATE OPTIME MERITIS.

Adventní setkání členů

Členové Učené společnosti se v pátek 14. prosince sešli na tradičním adventním setkání ve vile Lanna.

Udělení Ceny hlavního města Prahy prof. Václavu Pačesovi

Prof. Václav Pačes převzal 7. prosince 2012 z rukou primátora Bohuslava Svobody Cenu hlavního města Prahy – stříbrnou medaili. Cena hlavního města Prahy je udělována jako zvláštní projev úcty a ocenění vědeckého přínosu a zásluh o rozvoj mezinárodního věhlasu hlavního města.

Udělení Národní ceny vlády Česká hlava prof. Pavlu Klenerovi

Prof. Pavel Klener převzal 18. listopadu 2012 „Národní cenu vlády Česká hlava“. O udělení tohoto ocenění rozhoduje vláda České republiky na návrh Rady pro výzkum a vývoj. Soutěž vyhlašuje společnost Česká hlava Promo s.r.o. jakožto realizátor projektu „Česká hlava“ na podporu vědy, techniky, vývoje a poznání spolu s Nadačním fondem Česká hlava.

Udělení ceny „Patria, cena Veolia voda“ prof. Ervínu Adamovi

Prof. Ervín Adam, čestný člen Učené společnosti, převzal 18. listopadu 2012 cenu „Patria, cena Veolia voda“. Cena se uděluje občanu ČR nebo osobě, která má nebo měla českou či československou státní příslušnost, jenž působila v zahraničí a jejíž mimořádný počin…

Zvolení prof. Evy Sykové do Senátu PČR

Prof. Eva Syková byla 20. října 2012 zvolena do Senátu PČR.

Otevřený dopis k hodnocení vědy a výzkumu

Otevřený dopis premiéru Nečasovi k aktuálním problémům hodnocení vědy a výzkumu

Exkurse a konference členů v Národním parku Šumava

Učená společnost uspořádala ve dnech 5.–7. října 2012 exkursi a konferenci v Národním parku Šumava.

Připomeňte si diskuse Učené společnosti o open access, o predátorských vydavatelstvích a o dalších aspektech vědeckého publikování:

11.ledna 2023, moderoval Jan Trlifaj:

Open access – pozitiva a rizika

 • prof. Michal Hocek (Učená společnost ČR a ÚOCHB AV ČR)
 • Ing. Jiří Marek (ÚVT Masarykovy univerzity)
 • doc. Daniel Münich (CERGE-EI)
 • doc. David Kosař (Právnická fakulta Masarykovy univerzity)
 • Ing. Martin Svoboda (NTK a CzechELib)
 • dr. Václav Štětka (Loughborough University, UK)
 • prof. Jan Trka (2. LF Univerzity Karlovy)

17. ledna 2023, moderoval Martin Loebl:

Heroic Librarians Fighting Publishing Sharks

 • Vinciane Gaillard (Zástupce ředitele European University Association)
 • Jiří Jirát (člen vyjednávacího týmu CzechELib)
 • Gerard Meijer (ředitel Ústavu Fritze Habera MPG a místopředseda německého vyjednávacího týmu DEAL)
 • Martin Svoboda (ředitel NTK, vedoucí vyjednávacího týmu pro elektronické zdroje)