Aktuálně

Udělení ceny „Patria, cena Veolia voda“ prof. Ervínu Adamovi

Prof. Ervín Adam, čestný člen Učené společnosti, převzal 18. listopadu 2012 cenu „Patria, cena Veolia voda“. Cena se uděluje občanu ČR nebo osobě, která má nebo měla českou či československou státní příslušnost, jenž působila v zahraničí a jejíž mimořádný počin…

Zvolení prof. Evy Sykové do Senátu PČR

Prof. Eva Syková byla 20. října 2012 zvolena do Senátu PČR.

Otevřený dopis k hodnocení vědy a výzkumu

Otevřený dopis premiéru Nečasovi k aktuálním problémům hodnocení vědy a výzkumu

Exkurse a konference členů v Národním parku Šumava

Učená společnost uspořádala ve dnech 5.–7. října 2012 exkursi a konferenci v Národním parku Šumava.

Veřejná debata na téma Chemie v potravinách a v životním prostředí

29.10.2012 se v rámci veřejných přednášek Učené společnosti uskuteční debata na  téma Chemie v potravinách a v životním prostředí. Vstup bude možný pouze do začátku akce v 15.00 hod. a do vyčerpání kapacity sálu. Těšíme se na Vaši účast!

Udělení čestného doktorátu prof. Václavu Pačesovi a prof. Pavlu Hobzovi

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze udělila dne 1.10.2012 prof. Václavu Pačesovi a prof. Pavlu Hobzovi čestný doktorát.

Video z přednášky "Was Einstein right? or how cosmic time keepers in space probe Einstein's strange world"

Na stránky jsme vložili video k přednášce Was Einstein right? or how cosmic time keepers in space probe Einstein's strange world, kterou vedl prof. Dr. Michael Kramer ve středu 27. června 2012.

Udělení stříbrné pamětní medaile Senátu

27.9.2012, v předvečer Dne české státnosti, udělil předseda Senátu Milan Štěch stříbrné pamětní medaile Senátu. Toto významné ocenění obdrželi také členové Učené společnosti prof. Blanka Říhová, prof. Pavel Hobza a prof. Robert Kvaček. Medaile má oceněným poděkovat za zásluhy v jejich oboru či vytváření dobré pověsti České republiky v zahraničí.

Oznámení o úmrtí prof. Jiřího Musila

V neděli 16. září zemřel ve věku 84 let významný představitel české sociologie profesor Jiří Musil, člen Učené společnosti České republiky.

Oznámení o úmrtí Dr. Detlefa Schrödera

V úterý 22. srpna 2012 náhle zemřel člen Učené společnosti Dr. Detlef Schröder, který byl světově uznávaným vědcem v oboru hmotnostní spektrometrie.

Oznámení o úmrtí prof. Miroslava Petruska

V neděli 19.8.2012 zemřel v 75 letech člen Učené společnosti prof. PhDr. Miloslav Petrusek, přední český sociolog a bývalý děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Rozprava pod záštitou Iniciativy pro vzdělávání a vědu na téma VĚDA: NUTNOST nebo LUXUS?

Rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. si Vás dovoluje pozvat do Clam-Gallasova paláce, Husova 20, Praha 1 – Staré Město ve středu 26. září 2012 od 18 hodin k rozpravě na téma VĚDA: NUTNOST nebo LUXUS?

Oznámení o úmrtí RNDr. Antonína Holého

Učená společnost s hlubokým zármutkem oznamuje, že dne 16. července 2012 zemřel po dlouhé nemoci profesor Antonín Holý.

Otevřený dopis k odvolání ministra spravedlnosti

Otevřený dopis premiéru Nečasovi k odvolání ministra spravedlnosti Pospíšila.

Relativity and Gravitation - 100 years after Einstein in Prague

Univerzita Karlova v Praze a Učená společnost České republiky organizují přednášku pro veřejnost v rámci konference Relativity and Gravitation - 100 years after Einstein in Prague konané pod záštitou rektora Univerzity Karlovy 25.-29. června 2012.

XVIII. valné shromáždění Učené společnosti

V pondělí 14. května 2012 proběhlo XVIII. valné shromáždění Učené společnosti ČR, na kterém byly uděleny medaile a ceny Učené společnosti (PDF, 81 kB). 

Vznik fyziky, chemie a biologie aneb Velký třesk za všechno může

Učená společnost České republiky si Vás dovoluje pozvat na veřejnou přednášku "Vznik fyziky, chemie a biologie aneb Velký třesk za všechno může", která se koná v pondělí 30.4.2012 od 15.00 h. v budově Akademie věd ČR.

Školné a stipendia – Za co stojí vzdělání?

Zveme Vás na pódiovou diskuzi na téma "Školné a stipendia – Za co stojí vzdělání?", kterou pořádají Velvyslanectví SRN v Praze a Učená společnost ČR dne 22. 3. 2012, od 17.00 hod. na Velvyslanectví Spolkové republiky Německo, Vlašská 19, Praha 1.

Vyhlášení soutěže o ceny Učené společnosti 2012 pro středoškolské studenty

Učená společnost ČR vyhlašuje soutěž o ceny Učené společnosti ČR za mimořádné vědecké aktivity středoškolských studentů České republiky. Nominace kandidátů prosím zasílejte do 29. února 2012.

Veřejná přednáška "České knihovny ve víru dějin"

Učená společnost České republiky si Vás dovoluje pozvat na přednášku "České knihovny ve víru dějin", která se koná v úterý 22. listopadu od 15.00 hod. v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1. 

  • Štěpánka Vaňáčová: Za hranice genomu: luštění kódu RNA
  • Pavlína Maloy Řezáčová: Strukturní biologie a strukturou inspirovaný návrh léků
  • Robert Vácha: Od aminokyselin až k virům

Nestihli jste únorové přednášky?

Podívejte se na ně ze záznamu na YouTube.