Aktuálně

Oznámení o úmrtí Ing. Michala Ilavského

Dne 29. února 2008 zemřel po těžké nemoci ve věku 67 let člen Učené společnosti profesor Ing. Michal Ilavský, DrSc. Prof. Ilavský byl špičkovým odborníkem v oblasti fyzikálních vlastností polymerů a polymerních gelů.

Oznámení o úmrtí RNDr. Jiřího Velemínského

Dne 23. února 2008 zemřel ve věku 73 let po těžké nemoci RNDr. Jiří Velemínský, DrSc. Dr. Velemínský byl průkopníkem české rostlinné genetiky, zabýval se především výzkumem DNA a mutacemi u rostlin.

Oznámení o úmrtí Ing. Dr. Otta Exnera

Dne 30. ledna 2008 zemřel ve věku 83 let po těžké nemoci člen Učené společnosti Prof. Ing. Dr. Otto Exner, DrSc., Dr.h.c. Prof. Exner byl významný český chemik, zakladatel fyzikální organické chemie v ČR.

Oznámení o úmrtí Miroslava J. Plavce

Dne 23. ledna 2008 zemřel ve věku 83 let v Kalifornii čestný člen Učené společnosti Miroslav J. Plavec, emeritní profesor astronomie UCLA.

Převzetí ceny Praemium Bohemiae

Dne 4. prosince 2007 převzal na Státním zámku Sychrov cenu Praemium Bohemiae člen Učené společnosti prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc. Cenu obdržel za významný přínos v objasnění účasti virů při vzniku nádorových onemocnění a jejich možné prevenci. Laudatio (PDF, 72 kB) pronesla prof. MUDr. Helena Tlaskalová, DrSc.

Publikování článku Iva Možného v Lidových novinách

Člen Učené společnosti Ivo Možný publikoval dne 27. listopadu 2007 v Lidových novinách článek týkající se bojů o křeslo ministra školství. S článkem se můžete seznámit zde.

Veřejná přednáška na téma "Možnosti použití syntetických polymerů při vývoji léčiv: od protinádorové ke genové terapii"

V úterý 13. listopadu 2007 se konala veřejná přednáška "Možnosti použití syntetických polymerů při vývoji léčiv: od protinádorové ke genové terapii" (PDF, 3,5 MB). Přednášku pronesl prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc.

Udělení Medaile Za zásluhy RNDr. Miroslavovi Fiedlerovi

Dne 28. října 2007 převzal Medaili Za zásluhy z rukou prezidenta České republiky Václava Klause u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu člen Učené společnosti prof. RNDr. Miroslav Fiedler, DrSc. Pan prof. Fiedler je mezinárodně uznávanou osobností v oboru lineární algebry a teorie grafů.

Výjezdní zasedání 2007

Program výjezdního zasedání, které se uskutečnilo v úterý 16. října 2007 v Třeboni a Nových Hradech, naleznete zde (PDF, 122 kB).

Prof. James W. Cronin návštívil Učenou společnost

Prof. James W. Cronin, nositel Nobelovy ceny za fyziku a čestný člen Učené společnosti, navštívil 29. srpna 2007 v rámci svého pobytu v České republice také sekretariát Učené společnosti, kde besedoval s novináři.

Oznámení o úmrtí PhDr. Dušana Třeštíka

23. srpna 2007 zemřel historik a publicista PhDr. Dušan Třeštík, CSc. Zabýval se dějinami českého a evropského středověku – vznikem českého státu a státnosti, přemyslovskou dynastií, historií Velké Moravy.

XIII. valné shromáždění Učené společnosti

Ve dnech 14.–15. května 2007 proběhlo 13. valné shromáždění Učené společnosti, na kterém byly uděleny ceny a medaile Učené společnosti pro rok 2006.

Veřejná přednáška na téma "Mikroelektronický nanosvět"

V úterý 3. dubna 2007 proběhla v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, veřejná přednáška prof. RNDr. Josefa Humlíčka, DrSc. Mikroelektronický nanosvět (PDF, 1,2 MB).

Oznámení o úmrtí RNDr. Vladimíra Dvořáka

21. března 2007 zemřel po těžké nemoci ve věku 73 let RNDr. Vladimír Dvořák, DrSc., významný teoreticky fyzik, jeden ze zakladatelů výzkumu v oblasti feroelektrik u nás. Byl také školitelem nebo neformálním učitelem mnoha dnes významných pracovníků oboru. Je nutné též zdůraznit rozsáhlou práci Vladimíra Dvořáka vykonanou při obnově a pozdějším rozvoji české vědy po roce 1989.

Udělení čestného doktorátu prof. Milošovi V. Novotnému

8. března 2007 obdržel čestný člen Učené společnosti prof. Miloš V. Novotný, čestný doktorát, který mu udělila Univerzita Karlova. Pan profesor Novotný je významný chemik.

Udělení čestného doktorátu PhDr. Františkovi Šmahelovi

15. února 2007 obdržel člen Učené společnosti prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., čestný doktorát, který mu udělila Univerzita Pardubice. Pan profesor Šmahel je významný historik středověku a renesance.

Udělení Čestné medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy o popularizaci vědy

Čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy o popularizaci vědy převzal 6. února 2007 z rukou předsedy Akademie věd člen Učené společnosti historik PhDr. Dušan Třeštík, CSc., z Centra medievistických studií.

Udělení ceny Praemium Bohemiae RNDr. Zdeňkovi Ceplechovi

Dne 4. prosince 2006 převzal na Státním zámku Sychrov cenu Praemium Bohemiae člen Učené společnosti RNDr. Zdeněk Ceplecha, DrSc. Cenu obdržel za vybudování největší a nejdéle fungující sítě pro pozorování bolidů, jež umožnila získání nových poznatků zásadního významu o těchto tělesech. Laudatio (PDF, 70 kB) pronesl RNDr. Jiří Grygar, CSc., předseda Učené společnosti ČR. Projev profesora Ceplechy zde (PDF, 67 kB)

Veřejná přednáška na téma "Nejstarší evangelia: struktura, vznik, teologie"

Učená společnost České republiky uspořádala v úterý 28. listopadu 2006 od 15.00 hod. v místnosti 206 budovy Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, veřejnou přednášku prof. ThDr. Petra Pokorného, DrSc. "Nejstarší evangelia: struktura, vznik, teologie" (PDF, 201 kB).

Ocenění medailí Hlávkovy Nadace

Dne 16. listopadu 2006 byli prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. a prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. oceněni medailí Hlávkovy Nadace, kterou získávají pedagogové, jenž významně přispěli k rozvoji svého oboru a vychovali své následovníky.

  • Štěpánka Vaňáčová: Za hranice genomu: luštění kódu RNA
  • Pavlína Maloy Řezáčová: Strukturní biologie a strukturou inspirovaný návrh léků
  • Robert Vácha: Od aminokyselin až k virům

Nestihli jste únorové přednášky?

Podívejte se na ně ze záznamu na YouTube.