Aktuálně

Oznámení o úmrtí RNDr. Jaroslava Kouteckého

Dne 10. srpna 2005 zemřel v Berlíně ve věku nedožitých 83 let čestný člen Učené společnosti ČR prof. RNDr. Jaroslav Koutecký, DrSc., Dr. hc. mult, zakladatel školy kvantové chemie v tehdejším Československu.

Oznámení o úmrtí MUDr. Pavla Ivanyi

Dne 19. července 2005 zemřel v Amsterdamu ve věku 75 let čestný člen Učené společnosti MUDr. Pavol Ivanyi, DrSc. (PDF, 120 kB). Byl jednou z nejvýraznějších postav slavné „pražské imunologické školy“ 60. a 70. let 20. století.

XI. valné shromáždění Učené společnosti

Ve dnech 16.–17. května 2005 se konalo v budově Akademie věd ČR 11. valné shromáždění Učené společnosti za účasti řádných a čestných členů.

Veřejná přednáška na téma "Geneze prvků"

Dne 26. dubna 2005 se uskutečnila veřejná přednáška doc. Ing. Dr.Tech. Jaromíra Pleška, CSc., na téma "Geneze prvků" (PDF, 666 kB).

Pavel Drábek – "Lze řídit vědu?"

Dovolujeme si Vás upozornit na text Pavla Drábka "Lze řídit vědu?" (PDF, 123 kB).

Veřejná přednáška na téma "Zkracování dnů, podzimní blues a biologické hodiny"

Dne 9. listopadu 2004 se uskutečnila veřejná přednáška předsedkyně AV ČR, prof. RNDr. Heleny Illnerové, DrSc., na téma "Zkracování dnů, podzimní blues a biologické hodiny" (PDF, 1,4 MB).

Oznámení o úmrtí PhDr. Zdeňka Matějčeka

V úterý 26. října 2004 zemřel po těžké nemoci ve věku dvaaosmdesáti let prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc., nestor české psychologie, vynikající znalec dětských duší, popularizátor vědeckých poznatků, zastánce klasického modelu rodiny a jeden z prvních kritiků kolektivní výchovy.

Vydání informační brožury Učené společnosti

Učená společnost vydala vlastním nákladem informační brožuru. Je možno si ji vyžádat na adrese Učená společnost, Národní 3, 110 00 Praha 1, nebo na e-mailové adrese ucena.spol@kav.cas.cz , případně telefonním čísle 224 240 538.

Rozhlasové vysílání "Učenci očima svých kolegů a žáků"

Zásluhou Mgr. Budila začalo v rozhlasovém Meteoru na stanici Praha ČRo 2 dne 25. září nahlížení do knihy „Učenci očima svých kolegů a žáků“. V týdenním rytmu tak každou sobotu od 8.00 v podání Bořivoje Navrátila, Jana Bartoše a Renaty Volfové zazní výňatky z následujících medailonků: Zdeněk Kopal, František Šorm, Jan Bělehrádek, František Patočka, Bohumil Němec, Otto Wichterle, Josef Charvát, Vilém Laufberger, Josef Pekař, Jan Eisner.

X. valné shromáždění Učené společnosti

10. valné shromáždění Učené společnosti se konalo ve dnech 24.–25. května 2004. Slavnostní část zasedání proběhla v pondělí 24. května 2004 v Míčovně Pražského hradu, kdy byly předány ceny a medaile Učené společnosti.

Oznámení o úmrtí MUDr. Zdeňka Lojdy

Dne 24. dubna 2004 zemřel ve věku nedožitých 77 let prof. MUDr. Zdeněk Lojda, DrSc., Dr.med.h.c., Dr.iur.h.c., zakládající člen Učené společnosti.

Oznámení o úmrtí Ing. Jaroslava Churáčka

Dne 24. 1. 2004 zemřel ve věku nedožitých 74 let prof. Ing. Jaroslav Churáček, DrSc., člen Učené společnosti od května 1995.

IX. valné shromáždění Učené společnosti

9. valné shromáždění dne 20. 5. 2003 v rámci neveřejného zasedání zvolilo 25 nových členů, z toho 21 řádných a 4 čestné.

Oznámení o úmrtí PhDr. Alexandra Sticha

V neděli 26. ledna 2003 Učená společnost ztratila svého váženého člena pana prof. PhDr. Alexandra Sticha, CSc. Do Učené společnosti byl zvolen roku v květnu 1997, od roku 1999 byl členem její rady. Jeho ohlášené přednášky Lingua ceco-slovaca se již nedočkáme.

Udělení ceny Praemium Bohemiae MUDr. Vratislavovi Schreiberovi

Dne 4. 12. 2002 obdržel prof. MUDr. Vratislav Schreiber, DrSc., zakládající člen Učené společnosti, cenu Nadace B. J. Horáčka Českému ráji Praemium Bohemiae (PDF, 142 kB) v oboru "biomedicína" za svoje objevné práce v oblasti neuroendokrinologie. Tato cena, česká obdoba světových Nobelových cen, byla v roce 2002 udělena poprvé. Slavnostní akt se odehrál na zámku Sychrov.

  • Štěpánka Vaňáčová: Za hranice genomu: luštění kódu RNA
  • Pavlína Maloy Řezáčová: Strukturní biologie a strukturou inspirovaný návrh léků
  • Robert Vácha: Od aminokyselin až k virům

Nestihli jste únorové přednášky?

Podívejte se na ně ze záznamu na YouTube.