Aktuálně

Úmrtí člena Učené společnosti Ladislava Hejdánka

28. dubna 2020 zemřel ve věku 92 let emeritní člen Učené společnosti, filozof, publicista a někdejší disident a mluvčí Charty 77 Ladislav Hejdánek. Byl zakládajícím členem Učené společnosti. Studoval matematiku a filozofii na Přírodovědecké fakultě UK. pak přešel na Filozofickou fakultu a pokračoval zde ve studiu filozofie. Po ukončení studií v roce 1952 pracoval v Ústavu epidemiologie a mikrobiologie, Na počátku 60. let byl spolu s Jiřím Němcem organizátorem ekumenických seminářů v bohoslovecké koleji v Jirchářích a členem redakční rady časopisu Tvář. V roce 1968 se stal členem Společnosti pro lidská práva, v letech 1971–72 strávil půl roku ve vazbě a byl odsouzen za přípravu rozsáhlé letákové akce, která měla občany před volbami informovat o tom, že v Československu existuje sice volební právo, ale ne volební povinnost, tj. že mají právo voleb se neúčastnit. V době normalizace pracoval jako noční vrátný, topič a skladník. Pořádal bytové semináře, na které přijížděli i zahraniční filozofové. Stal se signatářem Charty 77 a jedním z jejích prvních mluvčích. Po roce 1989 přednášel mj. na ETF UK, vedl zde katedru filozofie.

Pozvánka na online přednášku "Genetické editování – nová protivirová strategie"

Srdečně Vás zveme na přednášku RNDr. Jiřího Hejnara, CSc. (Ústav molekulární genetiky AVČR) na téma "Genetické editování – nová protivirová strategie". Přednáška se uskuteční on-line formou (bez možnosti osobní účasti) 28. 4. 2020 od 16:00 hod v budově AV ČR, Národní 3, Praha 1.
Přednášku lze sledovat na YouTube na této adrese: http://hejnar.jdem.cz
Vysílání je veřejné, přednáška bude dostupná i zpětně ze záznamu.
Pozvánka (PDF, 376 kB), záznam na YouTube

Pozvánka na online přednášku v úterý 21. 4. 2020

Učená společnost Vás srdečně zve na online přednášku v úterý 21. 4. 2020 od 16:00 hod: prof. Václav Royt: "Václav IV. jako donátor a výtvarné umění jeho doby v evropském kontextu"
Pozvánka (PDF, 399 kB), online přenos a záznam přednášky: janroyt.jdem.cz

Michal Broža: COVID-19: Běžíme zároveň stovku i maraton

O rizicích a výzvách globalizovaného světa, který aktuálně ohrožuje koronavirus a dlouhodobě řada dalších problémů včetně změn klimatu a ztráty biodiverzity, píše vedoucí pražské informační kanceláře OSN.
Příspěvek (PDF, 148 kB)

Prohlášení vědecké rady ERC k rezignaci prezidenta ERC Maura Ferrariho

Vědecká rada Evropské výzkumné rady (ERC) vyslovila jednomyslně nedůvěru prezidentovi ERC Mauru Ferrarimu kvůli neplnění jeho povinností a konfliktu zájmů. Mauro Ferrari následně rezignoval, ale zároveň v médiích šíří nepravdivé informace o okolnostech své rezignace. Vědecká rada ERC proto vydala prohlášení, které vysvětluje kontext a uvádí věci na pravou míru.

Člen vědecké rady ERC prof. Tomáš Jungwirth pořídil překlad prohlášení do češtiny, které najdete v příloze této zprávy.

Prohlášení vědecké rady ERC - český překlad (PDF, 52 kB)

Promořit, nebo nepromořit? Ptejte se imunoložky Blanky Říhové.

Podle posledních údajů v České republice stále přibývají noví uzdravení a počet nových případů nestoupá tak strmě jako v jiných zemích. Znamená to opravdu, že by vláda měla mírnit zavedená opatření proti šíření koronaviru? A daří se chránit obyvatelstvo? Lze posilovat imunitu tak, aby si s virem poradila lépe?
Na to se budeme ptát Blanky Říhové dnes 8.4. od 16:15 na webu Seznam Zpráv.

Zahraniční člen Učené společnosti ČR profesor Josef Svoboda poctěn nejvyšším kanadským vyznamenáním „Order of Canada“

Kanadská vláda letos uděluje nejvyšší kanadské vyznamenání „Order of Canada“ (Řád Kanady) Josefu Svobodovi, emeritnímu profesoru univerzity v Torontu. Oceňuje tak jeho celoživotní zásluhy a výsledky získané při ekologickém výzkumu kanadské Arktidy a jeho dlouholeté výzkumné a pedagogické působení jako profesora ekologie se specializací na polární ekologii na Erindale College univerzity v Torontu.

Více ke stažení zde (PDF, 83 kB)

Pavel Plevka: Život není jako dřív. A dlouho nebude

Pandemie onemocnění COVID-19, způsobeného koronavirem SARS-CoV-2, ochromila život v naší zemi i ve světě. Toto onemocnění má potenciál usmrtit desítky milionů lidí. Jediný v současnosti dostupný nástroj, jak obyvatelstvo před COVID-19 chránit, je zpomalit postup epidemie pomocí omezení mezilidských kontaktů.
Celý příspěvek (PDF, 94 kB)

Úmrtí člena Učené společnosti prof. Robina Thomase

Dne 26. 3. 2020 zemřel po delší nemoci ve věku 57 let zahraniční člen Učené společnosti prof. Robin Thomas, jenž patřil na mezinárodní scéně k nejznámějším a nejuznávanějším českým matematikům. Světové uznání získal zejména svými pracemi z kombinatoriky - z ní pak zvláště řešeními významných otázek strukturální teorie grafů - ale též zásadními pracemi z geometrie a topologie; k oborům jeho aktivního zájmu je třeba jmenovat též práce z algebry a teoretické informatiky.

Projekt velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice

Učená společnost žádá hejtmanku a radní Středočeského kraje o zachování podpory projektu velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice - Mladá. Tento projekt představuje mimořádně úspěšný ekologický experiment sledující revitalizaci druhové rozmanitosti (biodiversity) živočichů a rostlin v lokalitě negativně poznamenané dlouhodobou činností sovětských vojsk.

Dopis ke stažení (PDF, 383 kB)

Dopis

Milé kolegyně a kolegové,

silně cítíme závazek se během současné pandemii COVID-19 chovat zodpovědně a užitečně jak k členům Učené společnosti, tak k široké veřejnosti. Znamená to mít k situaci respekt, ale zároveň nepanikařit. A především dodržovat základní epidemiologické přístupy. V praktickém životě Učené společnosti to znamená, že nyní musíme kreativně hledat nové cesty, jak sloužit veřejnosti i sobě navzájem. Nemůžeme nyní konat naše pravidelná zasedání a veřejné přednášky a diskuse. Můžeme ale mediálně komunikovat s veřejností a elektronicky mezi sebou, jak to již řada členů Učené společnosti k užitku a radosti všech činí. A čas navíc, který teď kvůli všem zrušeným akcím a činnostem mnozí máme, využijme tvůrčím způsobem s naší vědou, se svými blízkými a praktickou službou těm, kteří to potřebují, zejména starším a nemocným.

Vřelý dík všem, kteří v těchto dnech jako odborníci kvalitně a srozumitelně informujete veřejnost či jakýmkoli jiným způsobem v této komplikované situaci sloužíte společnosti nad rámec svých běžných pracovních povinností. Máte-li další nápady, jak jako členové Učené společnosti můžeme být prospěšní, neváhejte se s nimi na nás obrátit.

Buďme aktivní, kreativní, dobré mysli a – buďme zdrávi!

Vaši

Blanka Říhová a Pavel Jungwirth

Pozvánka na diskusi

Učená společnost Vás srdečně zve na diskusi Z laboratoře k pacientovi - vývoj léků v Česku a ve světě. Diskuse se koná v úterý 18. února 2020 od 16:00 hod. v místnostech 205, 206 budovy AV ČR, Národní 3, Praha 1.
Pozvánka (PDF, 401 kB), videozáznam na YouTube

Prof. Eva Zažímalová – "Top ženy Česka"

Předsedkyně Akademie věd ČR a členka US prof. Eva Zažímalová se stala vítězkou v kategorii Veřejná správa prestižní ankety "Top ženy Česka". Ocenění si převzala 20. 1. 2020 v prostorách Fóra Karlín. Eva Zažímalová se zabývá výzkumem fytohormonu auxinu – jeho metabolismem a molekulárními mechanismy jeho působení a transportu v rostlinných buňkách.

Úmrtí člena Učené společnosti prof. ThDr. Petra Pokorného, DrSc.

18. ledna 2020 zemřel po krátké těžké nemoci ve věku 86 let člen Učené společnosti a její předseda v letech 2012–2014 prof. Petr Pokorný, evangelický teolog, filozof, historik; profesor Nového zákona na Evangelické teologické fakulty UK. Badatelsky se věnoval interpretaci Nového zákona v jeho širokých souvislostech. Vedle své badatelské a učitelské činnosti se věnoval také předávání myšlenkového světa křesťanství širší veřejnosti jako kazatel evangelické církve i v mnoha popularizačních přednáškách a rozhlasových pořadech.
nekrolog ke stažení (PDF, 163 kB)

Vyhlášení soutěže pro středoškolské studenty

Učená společnost České republiky vypisuje soutěž o ceny v kategorii „středoškolský student“ za výjimečné vědecké aktivity v přírodovědeckých nebo humanitních oborech. Cílem je podpora talentovaných studentů a rozvíjení jejich zájmu o vědu. Návrhy na udělení ceny studentům středních škol mohou podávat členové Učené společnosti, ředitelé středních škol České republiky a Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky. Podmínkou pro udělení ceny je zpracování vybraného odborného tématu tvůrčím způsobem. Mohou být oceněni pouze studenti, kteří jsou v letošním roce ještě studenty střední školy. Uzávěrka soutěže je 28. února 2020. Další podrobnosti jsou uvedeny v přiloženém dopise.

dopis ke stažení (PDF, 1 MB)

Udělení medaile De scientia et humanitate optime meritis

Dne 6. 12. 2019 obdržel člen Učené společnosti prof. PhDr. Petr Sommer, DSc., z rukou předsedkyně Akademie věd ČR prof. Evy Zažímalové význačnou medaili De scientia et humanitate optime meritis, a to za přínos v systematickém propojování výpovědi hmotných a písemných pramenů.

Udělení ceny prof. Petru Slavíčkovi

Člen Učené společnosti prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D., převzal 29. 11. 2019 z rukou ministra Roberta Plagy Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole. Prof. Slavíček působí v Ústavu fyzikální chemie Fakulty chemicko-inženýrské na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Prof. Slavíček mimořádným způsobem kombinuje svou vzdělávací a vědeckou činnost v oboru chemie. 
Při příležitosti udělení ceny poskytl rozhovor DVTV.

Pozvánka na veřejnou přednášku

Učená společnost ČR Vás srdečně zve na přednášku, která se koná v úterý 21. 1. 2020 od 16:00 hod. v místnostech 205, 206 budovy AV ČR, Národní 3, Praha 1. Přednášku na téma "Etika umělé inteligence" pronese PhDr. David Černý, Ph.D., z Ústavu práva AV ČR a Ústavu informatiky AV ČR.
Pozvánka (PDF, 423 kB)

Udělení medaile prof. Petrovi Vorlovi

Dne 6. 12. 2019 převzal člen US prof. Petr Vorel Čestnou oborovou medaili Františka Palackého za zásluhy v historických vědách. Medaili uděluje Akademie věd ČR. Předmětem odborného zájmu Petra Vorla jsou české a evropské dějiny raného novověku, zejména hospodářské a politické dějiny střední Evropy a dějiny peněžního oběhu.

Prof Miroslav Bárta získal Národní cenu vlády Česká hlava

Člen Učené společnosti prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr. (Filozofická fakulta UK) převzal 25. 11. 2019 Národní cenu vlády Česká hlava. Profesor Bárta je významný český egyptolog a archeolog, zabývá se vývojem starověkých civilizací, vztahem člověka a přírodního prostředí a dlouhodobě též vývojem komplexních společností. Je vedoucím projektu Českého egyptologického ústavu pro archeologické a environmentální výzkumy v Egyptě a Súdánu. Jeho hlavním badatelským zájmem je období stavitelů pyramid za Staré říše.

  • Štěpánka Vaňáčová: Za hranice genomu: luštění kódu RNA
  • Pavlína Maloy Řezáčová: Strukturní biologie a strukturou inspirovaný návrh léků
  • Robert Vácha: Od aminokyselin až k virům

Nestihli jste únorové přednášky?

Podívejte se na ně ze záznamu na YouTube.