Aktuálně

Noví členové Učené společnosti

Na pracovní části XVII. valného shromáždění Učené společnosti dne 17. května 2011 byli zvoleni noví členové.

Veřejná debata "Kam kráčí české vysoké školství?"

Iniciativa pro vzdělávání a vědu srdečně zve na veřejnou debatu o českém vysokém školství pod záštitou Učené společnosti 26. 5. 2011 v 15 h do refektáře Matematicko-fyzikální fakulty UK, Malostranské náměstí 25, Praha 1.

XVII. valné shromáždění Učené společnosti

16. května 2011 proběhla v Karolinu slavnostní část XVII. valného shromáždění Učené společnosti České republiky.

Videozáznamy z vybraných částí debaty "Střední školo - quo vadis?" pořádané Iniciativou pro vzdělávání a vědu pod záštitou Učené společnosti 24. února 2011

Kompletní videozáznam debaty je ke stažení zde

Vyhlášení soutěže o ceny Učené společnosti pro středoškolské studenty

Učená společnost ČR vyhlašuje soutěž o ceny Učené společnosti ČR za mimořádné vědecké aktivity středoškolských studentů České republiky.

Muž a žena z pohledu neurofysiologa

V úterý 26. dubna 2011 od 15.00 hod. v místnosti č. 206 budovy AV ČR, Národní tř. 3, Praha 1 se koná veřejná přednáška prof. RNDr. Františka Vyskočila, DrSc.Muž a žena z pohledu neurofysiologa“. 

Veřejná debata "Střední školo – quo vadis?"

Iniciativa pro vzdělávání a vědu srdečně zve na veřejnou debatu o středních školách pod záštitou Učené společnosti 24. února ve 14 h do auly Gymnázia J. Keplera (Parléřova 2, Praha 6).

Diskusní setkání "Jak v Čechách udržet biodiverzitu?"

Učená společnost pořádala pro odbornou veřejnost (s přizváním médií) 16. listopadu 2010 od 14.00 hod. diskusní setkání "Jak v Čechách udržet biodiverzitu?" (DOC, 31 kB).

Pozvání na přednášku na téma "Cesta od laboratorního stolu do lékárny: synergie úsilí, peněz a štěstí"

Učená společnost srdečně zve na přednášku, která se koná v úterý 23. listopadu 2010 od 15.00 hod. v místnosti 206 budovy AV ČR, Národní 3, Praha 1.

Prohlášení Inciativy pro vzdělávání a vědu

Z podnětu členů Učené společnosti bylo vydáno "Prohlášení Inciativy pro vzdělávání a vědu" (PDF,  114 kB) a "Vyjádření k návrhu rozpočtu VaV na léta 2011-13" (PDF, 94 kB), jež podepsali významní vědci této země.

XVI. valné shromáždění Učené společnosti

Ve dnech 17.–18. května 2010 proběhlo XVI. valné shromáždění Učené společnosti, na kterém byly uděleny ceny a medaile Učené společnosti.

Veřejná přednáška na téma "Einsteinovy dny a práce v Praze: relativita tehdy a dnes"

V úterý 13. dubna 2010 proběhla jarní veřejná přednáška Učené společnosti na téma "Einsteinovy dny a práce v Praze: relativita tehdy a dnes" (PDF, 84 kB). Přednášku pronesl prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., z Ústavu teoretické fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.

Adventní setkání členů Učené společnosti

Dne 11. prosince 2009 se konalo tradiční adventní setkání členek a členů Učené společnosti v milém prostředí Vily Lanna v Praze. Na tomto setkání pronesla předsedkyně prof. Helena Illnerová slavnostní projev. O mladé historii Učené společnosti pohovořil prof. Rudolf Zahradník s příspěvkem "Slovo o Učené společnosti in statu nascendi" (PDF, 98 kB).

Oznámení o úmrtí RNDr. Zdeňka Ceplechy

V pátek 4. prosince 2009 zemřel ve věku nedožitých 81 let RNDr. Zdeněk Ceplecha, DrSc., emeritní vědecký pracovník Astronomického ústavu AV ČR. Zdeněk Ceplecha zemřel právě v roce, v němž si celý svět připomněl 50. výročí pádu Příbramských meteoritů, při jejichž výzkumu se Z. Ceplecha stal celosvětově uznávaným odborníkem.

Udělení ceny Česká hlava 2009

Dne 16. listopadu 2009 byly uděleny ceny Česká hlava.
Národní cenu vlády Česká hlava převzal prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. z Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice...

Veřejná přednáška na téma "Koordinační sloučeniny pro aplikace v medicíně"

V úterý 10. listopadu proběhla v budově AV ČR, Národní 3, Praha 1 veřejná přednáška Učené společnosti na téma Koordinační sloučeniny pro aplikace v medicíně.

Stanovisko k odkládání ratifikace Lisabonské smlouvy

Učená společnost České republiky vydala dne 22. 10. 2009 Stanovisko k odkládání ratifikace Lisabonské smlouvy (PDF, 127 kB).

Moderovaná diskuse – dvanáct "předvolebních" otázek týkajících se vědy a vysokého školství

15. 9. 2009 na 146. zasedání Učené společnosti proběhla moderovaná diskuse, jejíž podkladem se stal materiál, ve kterém šest hlavních politických stran odpovědělo na dvanáct "předvolebních" otázek týkajících se vědy...

Oznámení o úmrtí RNDr. Vladimíra Hanuše

Dne 3. července 2009 zemřel ve věku 86 let člen Učené společnosti RNDr. Vladimír Hanuš, CSc. Prof. Hanuš byl významný fyzikální chemik, jeho oborem byla hmotnostní spektrometrie.

Stanovisko Učené společnosti k návrhu financování výzkumu v ČR

Stanovisko Učené společnosti ČR k návrhu financování výzkumu v ČR (PDF, 122 kB), přijaté dne 19. května 2009 na XV. valném shromáždění Učené společnosti. Chcete-li podpořit toto stanovisko, zašlete prosím e-mail na adresu Učené společnosti ucena.spol@kav.cas.cz.

Připomeňte si diskuse Učené společnosti o open access, o predátorských vydavatelstvích a o dalších aspektech vědeckého publikování:

11.ledna 2023, moderoval Jan Trlifaj:

Open access – pozitiva a rizika

 • prof. Michal Hocek (Učená společnost ČR a ÚOCHB AV ČR)
 • Ing. Jiří Marek (ÚVT Masarykovy univerzity)
 • doc. Daniel Münich (CERGE-EI)
 • doc. David Kosař (Právnická fakulta Masarykovy univerzity)
 • Ing. Martin Svoboda (NTK a CzechELib)
 • dr. Václav Štětka (Loughborough University, UK)
 • prof. Jan Trka (2. LF Univerzity Karlovy)

17. ledna 2023, moderoval Martin Loebl:

Heroic Librarians Fighting Publishing Sharks

 • Vinciane Gaillard (Zástupce ředitele European University Association)
 • Jiří Jirát (člen vyjednávacího týmu CzechELib)
 • Gerard Meijer (ředitel Ústavu Fritze Habera MPG a místopředseda německého vyjednávacího týmu DEAL)
 • Martin Svoboda (ředitel NTK, vedoucí vyjednávacího týmu pro elektronické zdroje)