Aktuálně

Oznámení o úmrtí RNDr. Vladimíra Hanuše

Dne 3. července 2009 zemřel ve věku 86 let člen Učené společnosti RNDr. Vladimír Hanuš, CSc. Prof. Hanuš byl významný fyzikální chemik, jeho oborem byla hmotnostní spektrometrie.

Stanovisko Učené společnosti k návrhu financování výzkumu v ČR

Stanovisko Učené společnosti ČR k návrhu financování výzkumu v ČR (PDF, 122 kB), přijaté dne 19. května 2009 na XV. valném shromáždění Učené společnosti. Chcete-li podpořit toto stanovisko, zašlete prosím e-mail na adresu Učené společnosti ucena.spol@kav.cas.cz.

XV. valné shromáždění Učené společnosti

Ve dnech 18.–19. května 2009 se konalo XV. valné shromáždění Učené společnosti, na kterém byly uděleny ceny a medaile Učené společnosti.

Otevřený dopis senátu – souhlas s ratifikací Lisabonské smlouvy

Učená společnost se obrátila na naše vážené senátorky a senátory a zaslala jim "Otevřený dopis členů Učené společnosti České republiky Senátu Parlamentu České republiky" (PDF, 135 kB). Tímto dopisem se na ně obrací, aby na svém květnovém zasedání vyslovili souhlas s ratifikací Lisabonské smlouvy.

Oznámení o úmrtí RNDr. Ivana Šetlíka

Dne 13. dubna 2009 zemřel člen Učené společnosti RNDr. Ivan Šetlík, CSc., přední český rostlinný fyziolog, vedoucí vědecký pracovník třeboňského oddělení Mikrobiologického ústavu AV ČR, člen pedagogického sboru Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity.

Veřejná přednáška na téma "Jak může analytická glykobiologie pomoci lékařství a biologickým vědám"

14. dubna proběhla v budově AV ČR, Praha 1 veřejná přednáška na téma "Jak může analytická glykobiologie pomoci lékařství a biologickým vědám" (PDF, 3,2 mB).

Tradiční adventní setkání členů Učené společnosti

Dne 12. prosince 2008 se konalo tradiční adventní setkání členek a členů Učené společnosti v milém prostředí Vily Lanna v Praze. Na tomto setkání pronesla předsedkyně prof. Helena Illnerová slavnostní projev (PDF, 66 kB).

Udělení ceny Česká hlava 2008

Dne 18. listopadu 2008 byly uděleny ceny Česká hlava, tuto významnou poctu obdrželi tři členové Učené společnosti.

Veřejná přednáška na téma "Starověká Indie – kolébka jazyků?"

11. listopadu 2008 proběhla v budově AV ČR, Národní 3, Praha 1 veřejná přednáška na téma "Starověká Indie – kolébka jazyků?" (PDF, 235 kB). Přednášku pronesl profesor PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.

Předání Nušlovy ceny České astronomické společnosti

Čestnému členu Učené společnosti Dr. Ivanu Hubenému z National Optical Astronomy Observatory a Arizonské univerzity byla v pátek 7. listopadu 2008 předána Nušlova cena České astronomické společnosti.

Výroční přednáška k poctě J. L. Fischera

Člen Učené společnosti prof. MUDr. Pavel Klener pronesl dne 6. listopadu 2008 ve velké zasedací síni Rektorátu Univerzity Palackého v Olomouci Výroční přednášku k poctě J. L. Fischera.

Udělení ceny Granátový imunoglobulin

Dne 1. listopadu 2008 byla člence Učené společnosti prof. RNDr. Blance Říhové udělena Cena České imunologické společnosti "Granátový imunoglobulin" za dlouhodobý vědecký přínos v oboru imunologie.

Udělení ocenění Recognition of Excellence

Dne 28. října 2008 bylo uděleno členu Učené společnosti RNDr. Janu Květovi, CSc. významné ocenění Recognition of Excellence. Dr. Jan Květ patří k našim předním ekologům.

Medaile Za zásluhy o stát v oblasti vědy II. stupně

Dne 28. října 2008, u příležitosti 90. výročí založení Československa, převzal profesor Václav Pačes z rukou prezidenta České republiky Václava Klause medaili Za zásluhy o stát v oblasti vědy II. stupně.

Osvědčení o pojmenování planetky Rudolfu Záhradníkovi

Na pozvání Heleny Illnerové poctil svou návštěvou dne 21. 10. 2008 zasedání Rady Učené společnosti Rudolf Zahradník. Jiří Grygar mu při té příležitosti předal Osvědčení o pojmenování planetky (11408) Zahradník.

Výjezdní zasedání v Olomouci

Učená společnost ČR pořádala dne 16. září 2008 v pořadí již čtvrté výjezdní zasedání, tentokrát do Olomouce. Program zasedání (PDF, 89 kB)

Oznámení o úmrtí MUDr. Oldřicha Nečase

Dne 8. srpna 2008 zemřel po těžké nemoci prof. MUDr. Oldřich Nečas, DrSc. Prof. Nečas byl naším předním odborníkem v oblasti buněčné biologie, obecné a teoretické biologie. Kromě výzkumu buněk a schopnosti jejich regenerace se věnoval i teoretické biologii, zejména metodologii biologických věd, výzkumu živých soustav a obecnému významu poznávacích procesů živých systémů.

Návštěva z ÖAW (Rakouské akademie věd)

Dne 6. června 2008 navštívili (v rámci své návštěvy Akademie věd ČR) Učenou společnost prof. Peter Schuster, prezident ÖAW (Rakouské Akademie věd) a Mag. Bernhard Plunger, ředitel zahraničního odboru ÖAW.

XIV. valné shromáždění Učené společnosti

Ve dnech 19.–20. května 2008 se konalo XIV. valné shromáždění Učené společnosti, na kterém byly uděleny medaile a ceny a zvolena nová Rada.

Veřejná přednáška na téma "Jak funguje (a někdy nefunguje) imunitní systém"

8. dubna 2008 proběhla veřejná přednáška na téma "Jak funguje (a někdy nefunguje) imunitní systém" (PDF, 2 MB). Přednášku pronesl prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.

  • Štěpánka Vaňáčová: Za hranice genomu: luštění kódu RNA
  • Pavlína Maloy Řezáčová: Strukturní biologie a strukturou inspirovaný návrh léků
  • Robert Vácha: Od aminokyselin až k virům

Nestihli jste únorové přednášky?

Podívejte se na ně ze záznamu na YouTube.