Aktuálně

Prohlášení České konference rektorů a Rady vysokých škol k financování veřejného vysokého školství ČR

Reprezentace vysokých škol apelují na nutnost navrácení výše veřejných výdajů na vysoké školství zpět na úroveň alespoň 0,62 % HDP, neboť aktuální podíl je v České republice nižší než v ostatních zemích OECD. Dlouhodobé podfinancování vysokých škol v současné době dosahuje 10 až 11 mld. Kč.

Pozvání k algebraické topologii – přednáška Petra Somberga

Srdečně zveme na přednášku doc. Petra Somberga z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. V úterý 19. září v 16 h v budově Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze + živě na YouTube.

Konference středoškolských učitelů matematiky

Společnost učitelů matematiky (SUMA), Jednota českých matematiků a fyziků a Katedra didaktiky matematiky MFF UK pořádají ve dnech 18. až 20. září 2023 Celostátní konferenci učitelů matematiky středních škol. Jedním z řečníků bude i Dag Hrubý, letošní laureát Ceny Učené společnosti ČR pro pedagogy.

Jan Květ devadesátiletý

Významného životního jubilea se v sobotu 26. srpna 2023 dožívá botanik, rostlinný fyziolog, přední odborník na ekologii mokřadů a na produkční ekologii, člen Učené společnosti ČR, ctěný a milovaný kolega RNDr. Jan Květ, CSc., dr. h. c., řečený Hony.

Odešel historik a archeolog prof. Petr Sommer

V sobotu 12. srpna 2023 ve věku 73 let zemřel člen Učené společnosti, historik středověku a archeolog prof. PhDr. Petr Sommer, DSc.

Konstantin Sigov: Otázka pravdy na prahu nové Evropy (video)

„Putinismus je krajní formou státního nihilismu. Zlo, které nebylo plně odsouzeno, usiluje o beztrestnost a únik před spravedlností,“ říká ukrajinský filosof Konstantin Sigov ve své přednášce, kterou přednesl na XXIX. valném shromáždění Učené společnosti, která mu udělila svou čestnou medaili za zásluhy o rozvoj vědy. Videozáznam a anglický text přednášky vám nyní nabízíme.

Medaile a ceny Učené společnosti České republiky 2023

Učená společnost České republiky na svém XXIX. valném shromáždění 15. května 2023 udělila medaile za zásluhy o rozvoj vědy a ceny významným vědcům, pedagogům a talentovaným vysokoškolským a středoškolským studentům. Medaili obdržel například ukrajinský filosof Konstantin Sigov, odborník na moderní dějiny střední a východní Evropy Timothy D. Snyder, autoři vakcíny Comirnaty proti viru SARS-CoV-2 Ugur Sahin a Özlem Türeci, virolog Vladimír Vonka nebo germanista Peter Demetz.

Odešel prof. Josef Jařab, zakládající člen Učené společnosti

Po krátké těžké nemoci zemřel ve věku 85 let profesor anglické a americké literatury, literární teoretik a překladatel prof. PhDr. Josef Jařab, CSc., dr. h. c.. Byl prvním porevolučním rektorem Univerzity Palackého v Olomouci (1990–1997), patřil také k zakládajícím členům Učené společnosti České republiky.

Opustili nás prof. Pavel Kratochvíl a prof. Ivo Babuška

S hlubokým zármutkem jsme v těchto dnech přijali zprávy o úmrtí dvou našich členů, fyzikálního chemika Pavla Kratochvíla a matematika Ivo Babušky.

Dvakrát třicet let: diskuse k výročí vzniku České republiky a její ústavy

Učená společnost České republiky srdečně zve na diskusi Elišky Wagnerové, Jana Kalvody, Jana Wintra a Jana Kysely: v úterý 18. dubna 2023 od 16 hodin v budově Akademie věd na Národní třídě nebo online.

Nositel Nobelovy ceny Reinhard Genzel bude přednášet v Praze

Německý astrofyzik Reinhard Genzel získal v roce 2020 spolu s Andreou Ghez a Rogerem Penrosem Nobelovu cenu za objev supermasivní černé díry ve středu Mléčné dráhy. Ve dnech 20.–21. dubna bude mít o cestě k tomuto objevu dvě přednášky a jednu veřejnou diskusi.

Panelová diskuse: Gender a rovnost ve vědě – co ji podrývá a co jí prospívá?

Učená společnost České republiky a Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR srdečně zvou na panelovou diskusi o rovnosti ve vědě: úterý 21. března 2023, 16 h, v budově Akademie věd na Národní třídě nebo online.

Diskusi bude předcházet přednáška Marcely Linkové Vědecká excelence: Proč je genderová rovnost důležitá a co je třeba změnit.

Česká konference rektorů k financování vysokého školství a k bezpečnému prostředí na vysokých školách

Česká konference rektorů vyjadřuje znepokojení nad aktuální situací kolem financováním vysokého školství ČR, které v rozporu s programovým prohlášením vlády trpí faktickým poklesem finančních prostředků. ČKR také vydala prohlášení odsuzující diskriminační vzorce chování ze strany některých vysokoškolských pedagogů.

Přednáška Tomáše Slaniny: Budiž světlo – výzvy moderní fotochemie

Srdečně zveme na veřejnou přednášku RNDr. Tomáše Slaniny, Ph.D., z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR o využití světla jako ke kontrole chemických reakcí. Lze takto připravovat např. světlem kontrolovatelná léčiva, programovatelné molekulárně elektronické součástky nebo organické solární panely a baterie. Přednáška se koná v úterý 21. února 2023 od 16 hodin.

Blahopřání zvolenému prezidentovi Petru Pavlovi

Vážený pane prezidente, milý pane generále,
blahopřejeme Vám ke zvolení prezidentem naší země, radujeme se s Vámi z výrazného volebního úspěchu a jsme na Vás patřičně hrdí. Vážíme si toho, že jste přišel před dvěma lety mezi nás do veřejné diskuse Učené společnosti ČR a přesvědčil podstatnou část přítomných členů US i zástupců veřejnosti o tom, že právě Vy jste tím správným kandidátem do blížící se volby prezidenta naší země.

Ve věku 87 let zemřel prof. Josef Paldus

S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu, že v neděli 15. ledna 2023 zemřel po krátké nemoci ve věku 87 let zahraniční člen Učené společnosti prof. Josef Paldus, emeritní profesor aplikované matematiky na University of Waterloo. Věnoval se především kvantové chemii a zejména jejím matematickým aspektům.

Ceny pro vysokoškolské studenty - nominace v plném proudu

Vysokoškolští studenti v bakalářském a magisterském stupni studia se mohou ucházet o ceny určené pro autory či spoluautory originálních výzkumných prací. Uzávěrka nominací je 31. ledna!

Ceny pro středoškolské studenty 2023

Učená společnost České republiky vypisuje soutěž o ceny v kategorii „středoškolský student“ za výjimečné vědecké aktivity v přírodovědeckých nebo humanitních oborech. Cílem je podpora talentovaných studentů a rozvíjení jejich zájmu o vědu.

Ve svých nedožitých 90 letech zemřel prof. Jaroslav Holeček

V pátek 30. prosince 2022 zemřel ve věku nedožitých 90 let člen Učené společnosti prof. Ing. Jaroslav Holeček, DrSc. – vynikající anorganický chemik, nestor koordinační a organokovové chemie na Univerzitě Pardubice.

Ministr Vladimír Balaš odpovídá Radě Učené společnosti: podpora studentských soutěží zůstává prioritou

„Celkový objem finančních prostředků státního rozpočtu, který na činnost středisek volného času směřuje, zůstává nezměněn. (…) Ujišťuji Vás, že podpora soutěží, nejen těch předmětových, je pro MŠMT i nadále prioritou,“ píše ministr školství Vladimír Balaš v odpovědi na otevřený dopis Rady Učené společnosti ČR.

  • Štěpánka Vaňáčová: Za hranice genomu: luštění kódu RNA
  • Pavlína Maloy Řezáčová: Strukturní biologie a strukturou inspirovaný návrh léků
  • Robert Vácha: Od aminokyselin až k virům

Nestihli jste únorové přednášky?

Podívejte se na ně ze záznamu na YouTube.