Aktuálně

Veřejná přednáška „Einstein's relativity for everyone“

Učená společnost ČR a Rada vědeckých společností pořádají ve čtvrtek 26. června v 17:00 hodin v budově Akademie věd ČR, Národní 3, místnost č. 206 přednášku pro veřejnost Einstein's Relativity for Everyone, kterou pronese prof. Naresh Dadhich.

XX. valné shromáždění Učené společnosti České republiky

19.–20. května 2014 proběhlo XX. valné shromáždění Učené společnosti. Na slavnostní části 19. května byly předány medaile, ceny a čestná uznání Učené společnosti.

Veřejná přednáška "Od Tunguského meteoritu k Čeljabinsku aneb Země pod údery meteoritické artilerie"

Učená společnost si vás dovoluje pozvat na přednášku "Od Tunguského meteoritu k Čeljabinsku aneb Země pod údery meteoritické artilerie." Přednášku pronese RNDr. Jiří Grygar, CSc. a proběhne v úterý 8. dubna 2014 od 15:00 hod. v místnosti 206 budovy Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1.

Prof. Jaroslav Pánek převzal Čestnou oborovou medaili Františka Palackého

Prof. Jaroslav Pánek, člen Učené společnosti, 17. února 2014 v sídle AV ČR v Praze převzal z rukou předsedy Akademie věd ČR Čestnou oborovou medaili Františka Palackého za zásluhy v historických vědách.

Energy Symposium

Učená společnost spolu s Heidelberskou akademií věd uspořádala ve dnech 18. a 19. prosince 2013 v budově Akademie věd ČR symposium o aktuálních otázkách energetiky.

Veřejná přednáška „Německá universitní chemie v Praze 1880–1945“

Učená společnost si Vás dovoluje pozvat na veřejnou přednášku Německá universitní chemie v Praze 1880 – 1945, která proběhne v úterý 29. října 2013 od 15.00 hod. v místnosti 206 budovy AV ČR, Národní 3, Praha 1.

Exkurze Učené společnosti do severozápadních Čech

Učená společnost uspořádala ve dnech 20.–22. září 3013 exkurzi do severozápadních Čech.

XIX. valné shromáždění Učené společnosti – pracovní část

Pracovní část XIX. valného shromáždění Učené společnosti se koná v úterý 18. června 2013 v budově Akademie věd ČR. Na shromáždění budou mj. voleni noví členové Učené společnosti.

Oznámení o úmrtí člena Učené společnosti prof. Karla Štulíka

V pondělí 27. května 2013 zemřel po těžké nemoci člen Učené společnosti, významný chemik prof. Karel Štulík. Hlavními předměty jeho odborného zájmu jsou elektroanalytická chemie, vysokoúčinné separace, sensory, aplikace na složky životního prostředí, biologii a lékařství a některé obecné otázky analytické chemie. V osobě prof. Ing. Karla Štulíka, DrSc. odešel vynikající učitel, vynikající vědec, a především vynikající člověk.

XIX. valné shromáždění Učené společnosti

20. května 2013 proběhlo XIX. valné shromáždění Učené společnosti, na kterém byly předány medaile a ceny.

Oznámení o úmrtí čestného člena prof. Švestky

2. března 2013 zemřel v Holandsku významný představitel astronomie profesor Zdeněk Švestka, čestný člen Učené společnosti České republiky.

Veřejná přednáška „Jak může genetika přispět k původu evropských populací“

Přednáška se uskuteční ve středu 10. dubna 2013 od 15:00 hod. v budově akademie věd ČR, národní 3, Praha 1 (místnost č. 206). Přednášející: RNDr. Marek Minarik, PhD. a prof. MUDr. Milan Macek ml, DrSc.

Pozvánka na vernisáž

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na oficiální setkání při příležitosti vernisáže výstavy „QUO VADIS, SCIENTIA?“, kterou uvede prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. v pondělí 4. února 2013 od 16 hodin v atriu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Sněmovní 4, Praha 1 – Malá Strana.

Nová publikace Učené společnosti

Učená společnost ČR vydala v říjnu 2012 monografickou studii svého čestného člena Zdeňka Sekaniny s názvem: Obří exploze, kaskádní štěpení a epizodické stárnutí komet.
V 18 kapitolách (208 str.) studie autor shrnul výsledky svých anglicky psaných prací z let 2009–2012 o štěpení komet…

Přednáška profesora Erlinga Norrbyho

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně ve spolupráci s Českou lékařskou akademií a Učenou společností České republiky si Vás dovolují pozvat na přednášku profesora Erlinga Norrbyho (Karolinska Institutet, Stockholm) Čestného doktora UK a dlouholetého člena Výboru pro udílení Nobelových cen. Přednáška se koná 31. ledna 2013 ve 14 h v přednáškovém sále Lékařského domu, Sokolská 31, 120 26 Praha 2 (stanice metra I. P. Pavlova).

Udělení medaile prof. Heleně Illnerové

Přední českou fyzioložku a biochemičku prof. Helenu Illnerovou vyznamenal u příležitosti jejího nedávného významného životního jubilea předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš čestnou oborovou medailí Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách.

Udělení medaile prof. Blance Říhové

Prof. Blanku Říhovou, významnou imunoložku, ocenil 15. listopadu 2012 předseda AV ČR prof. Drahoš medailí DE SCIENTIA ET HUMANITATE OPTIME MERITIS.

Adventní setkání členů

Členové Učené společnosti se v pátek 14. prosince sešli na tradičním adventním setkání ve vile Lanna.

Udělení Ceny hlavního města Prahy prof. Václavu Pačesovi

Prof. Václav Pačes převzal 7. prosince 2012 z rukou primátora Bohuslava Svobody Cenu hlavního města Prahy – stříbrnou medaili. Cena hlavního města Prahy je udělována jako zvláštní projev úcty a ocenění vědeckého přínosu a zásluh o rozvoj mezinárodního věhlasu hlavního města.

Udělení Národní ceny vlády Česká hlava prof. Pavlu Klenerovi

Prof. Pavel Klener převzal 18. listopadu 2012 „Národní cenu vlády Česká hlava“. O udělení tohoto ocenění rozhoduje vláda České republiky na návrh Rady pro výzkum a vývoj. Soutěž vyhlašuje společnost Česká hlava Promo s.r.o. jakožto realizátor projektu „Česká hlava“ na podporu vědy, techniky, vývoje a poznání spolu s Nadačním fondem Česká hlava.

  • Štěpánka Vaňáčová: Za hranice genomu: luštění kódu RNA
  • Pavlína Maloy Řezáčová: Strukturní biologie a strukturou inspirovaný návrh léků
  • Robert Vácha: Od aminokyselin až k virům

Nestihli jste únorové přednášky?

Podívejte se na ně ze záznamu na YouTube.