Aktuálně

Udělení medaile Ilji I. Mečnikova RNDr. Blance Říhové

Ruská akademie přírodních věd udělila dne 15. listopadu 2006 prof. RNDr. Blance Říhové, DrSc. medaili Ilji I. Mečnikova za zásluhy o zdraví lidu.

Předání medaile J. E. Purkyně MUDr. Heleně Tlaskalové - Hogenové

Dne 30. října 2006 byla člence Učené společnosti prof. MUDr. Heleně Tlaskalové - Hogenové, DrSc., z Mikrobiologického ústavu AV ČR předána medaile J. E. Purkyně. Profesorka Helena Tlaskalová - Hogenová je světově uznávanou imunoložkou.

RNDr. Petr Hájek převzal státní vyznamenání

Státní vyznamenání převzal dne 28. října 2006 z rukou prezidenta České republiky Václava Klause u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu člen Učené společnosti prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc. Pan prof. Hájek je mezinárodně uznávanou osobností v oboru matematické logiky.

Udělení čestné medaile Akademie věd ČR Ing. Ottovi Exnerovi

Akademická rada AV ČR udělila čestnou medaili Akademie věd ČR DE SCIENTIA ET HUMANITATE OPTIME MERITIS členu Učené společnosti prof. Ing. Dr. techn. Ottovi Exnerovi, DrSc., pracovníku Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, zakladateli fyzikální organické chemie v ČR, který převzal ocenění dne 25. října 2006.

Výjezdní zasedání 2006

Dne 17. října 2006 proběhlo výjezdní zasedání Učené společnosti v Českých Budějovicích s přizváním hostů, jihočeské akademické obce a novinářů.
Informace o průběhu zasedání zde »

RNDr. Jiří Čížek získal cenu Unipetrolu PATRIA

Cenu Unipetrolu PATRIA, která se uděluje občanu ČR, jenž se úspěšně prosadil v zahraničí v posledních několika letech, získal 4. října 2006 čestný člen Učené společnosti prof. RNDr. Jiří Čížek, DrSc., z University of Waterloo.

RNDr. Jaroslav Kurzweil převzal cenu Česká hlava 2006

Vláda České republiky udělila 4. října 2006 Národní cenu vlády České republiky Česká hlava za rok 2006 prof. RNDr. Jaroslavu Kurzweilovi, DrSc., dr. h. c. Matematik Jaroslav Kurzweil získal toto prestižní ocenění za zásadní rozvoj teorie integrálních a diferenciálních rovnic.

26. valné shromáždění Mezinárodní astronomické unie

14.–25. srpna 2006 v Kongresovém centru v Praze proběhlo 26. valné shromáždění Mezinárodní astronomické unie, na kterém:

  • RNDr. Zdeněk Sekanina, CSc., převzal dne 16. srpna 2006 Cenu Františka Nušla. Cenu mu udělila Česká astronomická společnost.
  • Prof. RNDr. Mirkovi J. Plavcovi, DrSc., bylo dedikováno Sympozium č. 240 (Dvojhvězdy).
  • Doc. RNDr. Zdeňku Švestkovi, DrSc., byl věnován slavnostní oběd při příležitosti 40. výročí jeho členství a předsednictví v Redakční radě mezinárodního časopisu Solar Physics.

Smlouva o spolupráci s americkou firmou GILEAD

Dne 13. 7. 2006 byla slavnostně podepsána smlouva o spolupráci mezi Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR a americkou firmou GILEAD. Jde o smlouvu o spolupráci na pět let s možností prodloužení. Firma zřídila čestnou profesuru, jejímž prvním nositelem se stal člen Učené společnosti prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc.

23. světový kongres Společnosti pro vědu a umění

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Společnost pro vědu a umění České republiky pořádala ve dnech 25. 6. – 2. 7. 2006 23. světový kongres Společnosti pro vědu a umění s tématem "Česká a slovenská věda a kultura v mezinárodních souvislostech". Učenou společnost zde reprezentoval její předseda RNDr. Jiří Grygar, CSc.

Předávání Literárních cen Josefa Hlávky

Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových pořádalo dne 26. června 2006 na zámku Lužany předávání Literárních cen Josefa Hlávky. Učenou společnost zde reprezentoval vědecký tajemník prof. Ing. Karel Štulík, DrSc.

Pasování MUDr. Ctirada Johna na Rytíře českého lékařského stavu

Člen Učené společnosti prof. MUDr. Ctirad John, DrSc., byl dne 19. května 2006 pasován na Rytíře českého lékařského stavu. Ve smíchovské kapli Sacre Coueur ho na rytíře pasoval prezident České lékařské komory Milan Kubek. Titul uděluje stavovská organizace od roku 1996 lékaři, který se mimořádně zasloužil o etiku povolání, rozvoj medicíny a humanismu nebo projevil mimořádně statečný občanský či lékařský postoj.

Udělení ceny Akademie věd ČR Ing. Vladimíru Marečkovi

Dne 13. června obdržel prof. Ing. Vladimír Mareček, DrSc., člen Učené společnosti ČR (spolu s prof. RNDr. Zdeňkem Samcem, DrSc.) Cenu Akademie věd ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu za vědecký výsledek "Organizované vrstvy na polarizovaných kapalných rozhraních".

Prof. Mikuláš Popovič obdržel čestnou oborovou medaili J. E. Purkyně

Čestný člen Učené společnosti prof. Mikuláš Popovič, M.D., Ph.D. (Institute of Human Virology, Baltimore, USA) obdržel od Akademie věd ČR čestnou oborovou medaili J. E. Purkyně za zásluhy v biologických vědách. Dne 22. května 2006 ji převzal v pracovně předsedy Akademie věd.

XII. valné shromáždění Učené společnosti

Ve dnech 15.–16. května 2006 se konalo 12. valné shromáždění Učené společnosti, na kterém byly uděleny ceny a medaile Učené společnosti pro rok 2006.

Veřejná přednáška na téma "Neurobiologie úzkosti"

Dne 4. dubna 2006 od 15.00 hod. se konala v místnosti 206 budovy AV ČR veřejná přednáška Učené společnosti. Přednášku "Neurobiologie úzkosti" (PDF, 2,3 MB) přednesl prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.

Udělení medaile za zásluhy o rozvoj vědy Dr. Jaroslavu Krejčímu

Dne 21. února 2006 Učená společnost udělila medaili za zásluhy o rozvoj vědy svému čestnému členovi prof. Dr. Jaroslavu Krejčímu (PDF, 97 kB). Při té příležitosti pronesl prof. Dr. Jaroslav Krejčí přednášku s názvem "Antropologické mutace a dějinné souvislosti".

Udělení ceny Praemium Bohemiae PhDr. Františku Šmahelovi

Dne 4. 12. 2005 obdržel prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., člen Učené společnosti, cenu Nadace B. J. Horáčka Českému ráji Praemium Bohemiae (PDF, 148 kB) v oboru historie za mimořádný tvůrčí přínos ve studiu českých dějin v evropském kontextu, zejména pak doby pozdního středověku a husitské epochy. Slavnostní akt se odehrál na zámku Sychrov.

Veřejná přednáška na téma "O pojmu hladkosti v geometrii a jeho překvapujících vlastnostech"

Dne 22. listopadu 2005 se uskutečnila veřejná přednáška prof. RNDr. Oldřicha Kowalskeho, DrSc., na téma "O pojmu hladkosti v geometrii a jeho překvapujících vlastnostech".

Oznámení o úmrtí PhDr. Miroslava Červenky

Dne 19. listopadu 2005 zemřel po těžké nemoci ve věku 73 let prof. PhDr. Miroslav Červenka, DrSc., vynikající a světově proslulý badatel, literární teoretik, versolog, textolog a básník. Profesor Červenka patřil mezi největší pilíře bohemistiky, byl člověk plně oddaný oboru.

  • Štěpánka Vaňáčová: Za hranice genomu: luštění kódu RNA
  • Pavlína Maloy Řezáčová: Strukturní biologie a strukturou inspirovaný návrh léků
  • Robert Vácha: Od aminokyselin až k virům

Nestihli jste únorové přednášky?

Podívejte se na ně ze záznamu na YouTube.