Aktuálně

Převzetí ceny Praemium Bohemiae

Dne 4. prosince 2007 převzal na Státním zámku Sychrov cenu Praemium Bohemiae člen Učené společnosti prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc. Cenu obdržel za významný přínos v objasnění účasti virů při vzniku nádorových onemocnění a jejich možné prevenci. Laudatio (PDF, 72 kB) pronesla prof. MUDr. Helena Tlaskalová, DrSc.

Publikování článku Iva Možného v Lidových novinách

Člen Učené společnosti Ivo Možný publikoval dne 27. listopadu 2007 v Lidových novinách článek týkající se bojů o křeslo ministra školství. S článkem se můžete seznámit zde.

Veřejná přednáška na téma "Možnosti použití syntetických polymerů při vývoji léčiv: od protinádorové ke genové terapii"

V úterý 13. listopadu 2007 se konala veřejná přednáška "Možnosti použití syntetických polymerů při vývoji léčiv: od protinádorové ke genové terapii" (PDF, 3,5 MB). Přednášku pronesl prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc.

Udělení Medaile Za zásluhy RNDr. Miroslavovi Fiedlerovi

Dne 28. října 2007 převzal Medaili Za zásluhy z rukou prezidenta České republiky Václava Klause u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu člen Učené společnosti prof. RNDr. Miroslav Fiedler, DrSc. Pan prof. Fiedler je mezinárodně uznávanou osobností v oboru lineární algebry a teorie grafů.

Výjezdní zasedání 2007

Program výjezdního zasedání, které se uskutečnilo v úterý 16. října 2007 v Třeboni a Nových Hradech, naleznete zde (PDF, 122 kB).

Prof. James W. Cronin návštívil Učenou společnost

Prof. James W. Cronin, nositel Nobelovy ceny za fyziku a čestný člen Učené společnosti, navštívil 29. srpna 2007 v rámci svého pobytu v České republice také sekretariát Učené společnosti, kde besedoval s novináři.

Oznámení o úmrtí PhDr. Dušana Třeštíka

23. srpna 2007 zemřel historik a publicista PhDr. Dušan Třeštík, CSc. Zabýval se dějinami českého a evropského středověku – vznikem českého státu a státnosti, přemyslovskou dynastií, historií Velké Moravy.

XIII. valné shromáždění Učené společnosti

Ve dnech 14.–15. května 2007 proběhlo 13. valné shromáždění Učené společnosti, na kterém byly uděleny ceny a medaile Učené společnosti pro rok 2006.

Veřejná přednáška na téma "Mikroelektronický nanosvět"

V úterý 3. dubna 2007 proběhla v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, veřejná přednáška prof. RNDr. Josefa Humlíčka, DrSc. Mikroelektronický nanosvět (PDF, 1,2 MB).

Oznámení o úmrtí RNDr. Vladimíra Dvořáka

21. března 2007 zemřel po těžké nemoci ve věku 73 let RNDr. Vladimír Dvořák, DrSc., významný teoreticky fyzik, jeden ze zakladatelů výzkumu v oblasti feroelektrik u nás. Byl také školitelem nebo neformálním učitelem mnoha dnes významných pracovníků oboru. Je nutné též zdůraznit rozsáhlou práci Vladimíra Dvořáka vykonanou při obnově a pozdějším rozvoji české vědy po roce 1989.

Udělení čestného doktorátu prof. Milošovi V. Novotnému

8. března 2007 obdržel čestný člen Učené společnosti prof. Miloš V. Novotný, čestný doktorát, který mu udělila Univerzita Karlova. Pan profesor Novotný je významný chemik.

Udělení čestného doktorátu PhDr. Františkovi Šmahelovi

15. února 2007 obdržel člen Učené společnosti prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., čestný doktorát, který mu udělila Univerzita Pardubice. Pan profesor Šmahel je významný historik středověku a renesance.

Udělení Čestné medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy o popularizaci vědy

Čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy o popularizaci vědy převzal 6. února 2007 z rukou předsedy Akademie věd člen Učené společnosti historik PhDr. Dušan Třeštík, CSc., z Centra medievistických studií.

Udělení ceny Praemium Bohemiae RNDr. Zdeňkovi Ceplechovi

Dne 4. prosince 2006 převzal na Státním zámku Sychrov cenu Praemium Bohemiae člen Učené společnosti RNDr. Zdeněk Ceplecha, DrSc. Cenu obdržel za vybudování největší a nejdéle fungující sítě pro pozorování bolidů, jež umožnila získání nových poznatků zásadního významu o těchto tělesech. Laudatio (PDF, 70 kB) pronesl RNDr. Jiří Grygar, CSc., předseda Učené společnosti ČR. Projev profesora Ceplechy zde (PDF, 67 kB)

Veřejná přednáška na téma "Nejstarší evangelia: struktura, vznik, teologie"

Učená společnost České republiky uspořádala v úterý 28. listopadu 2006 od 15.00 hod. v místnosti 206 budovy Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, veřejnou přednášku prof. ThDr. Petra Pokorného, DrSc. "Nejstarší evangelia: struktura, vznik, teologie" (PDF, 201 kB).

Ocenění medailí Hlávkovy Nadace

Dne 16. listopadu 2006 byli prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. a prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. oceněni medailí Hlávkovy Nadace, kterou získávají pedagogové, jenž významně přispěli k rozvoji svého oboru a vychovali své následovníky.

Udělení medaile Ilji I. Mečnikova RNDr. Blance Říhové

Ruská akademie přírodních věd udělila dne 15. listopadu 2006 prof. RNDr. Blance Říhové, DrSc. medaili Ilji I. Mečnikova za zásluhy o zdraví lidu.

Předání medaile J. E. Purkyně MUDr. Heleně Tlaskalové - Hogenové

Dne 30. října 2006 byla člence Učené společnosti prof. MUDr. Heleně Tlaskalové - Hogenové, DrSc., z Mikrobiologického ústavu AV ČR předána medaile J. E. Purkyně. Profesorka Helena Tlaskalová - Hogenová je světově uznávanou imunoložkou.

RNDr. Petr Hájek převzal státní vyznamenání

Státní vyznamenání převzal dne 28. října 2006 z rukou prezidenta České republiky Václava Klause u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu člen Učené společnosti prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc. Pan prof. Hájek je mezinárodně uznávanou osobností v oboru matematické logiky.

Udělení čestné medaile Akademie věd ČR Ing. Ottovi Exnerovi

Akademická rada AV ČR udělila čestnou medaili Akademie věd ČR DE SCIENTIA ET HUMANITATE OPTIME MERITIS členu Učené společnosti prof. Ing. Dr. techn. Ottovi Exnerovi, DrSc., pracovníku Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, zakladateli fyzikální organické chemie v ČR, který převzal ocenění dne 25. října 2006.

Připomeňte si diskuse Učené společnosti o open access, o predátorských vydavatelstvích a o dalších aspektech vědeckého publikování:

11.ledna 2023, moderoval Jan Trlifaj:

Open access – pozitiva a rizika

 • prof. Michal Hocek (Učená společnost ČR a ÚOCHB AV ČR)
 • Ing. Jiří Marek (ÚVT Masarykovy univerzity)
 • doc. Daniel Münich (CERGE-EI)
 • doc. David Kosař (Právnická fakulta Masarykovy univerzity)
 • Ing. Martin Svoboda (NTK a CzechELib)
 • dr. Václav Štětka (Loughborough University, UK)
 • prof. Jan Trka (2. LF Univerzity Karlovy)

17. ledna 2023, moderoval Martin Loebl:

Heroic Librarians Fighting Publishing Sharks

 • Vinciane Gaillard (Zástupce ředitele European University Association)
 • Jiří Jirát (člen vyjednávacího týmu CzechELib)
 • Gerard Meijer (ředitel Ústavu Fritze Habera MPG a místopředseda německého vyjednávacího týmu DEAL)
 • Martin Svoboda (ředitel NTK, vedoucí vyjednávacího týmu pro elektronické zdroje)