Aktuálně

X. valné shromáždění Učené společnosti

10. valné shromáždění Učené společnosti se konalo ve dnech 24.–25. května 2004. Slavnostní část zasedání proběhla v pondělí 24. května 2004 v Míčovně Pražského hradu, kdy byly předány ceny a medaile Učené společnosti.

Oznámení o úmrtí MUDr. Zdeňka Lojdy

Dne 24. dubna 2004 zemřel ve věku nedožitých 77 let prof. MUDr. Zdeněk Lojda, DrSc., Dr.med.h.c., Dr.iur.h.c., zakládající člen Učené společnosti.

Oznámení o úmrtí Ing. Jaroslava Churáčka

Dne 24. 1. 2004 zemřel ve věku nedožitých 74 let prof. Ing. Jaroslav Churáček, DrSc., člen Učené společnosti od května 1995.

IX. valné shromáždění Učené společnosti

9. valné shromáždění dne 20. 5. 2003 v rámci neveřejného zasedání zvolilo 25 nových členů, z toho 21 řádných a 4 čestné.

Oznámení o úmrtí PhDr. Alexandra Sticha

V neděli 26. ledna 2003 Učená společnost ztratila svého váženého člena pana prof. PhDr. Alexandra Sticha, CSc. Do Učené společnosti byl zvolen roku v květnu 1997, od roku 1999 byl členem její rady. Jeho ohlášené přednášky Lingua ceco-slovaca se již nedočkáme.

Udělení ceny Praemium Bohemiae MUDr. Vratislavovi Schreiberovi

Dne 4. 12. 2002 obdržel prof. MUDr. Vratislav Schreiber, DrSc., zakládající člen Učené společnosti, cenu Nadace B. J. Horáčka Českému ráji Praemium Bohemiae (PDF, 142 kB) v oboru "biomedicína" za svoje objevné práce v oblasti neuroendokrinologie. Tato cena, česká obdoba světových Nobelových cen, byla v roce 2002 udělena poprvé. Slavnostní akt se odehrál na zámku Sychrov.

Připomeňte si diskuse Učené společnosti o open access, o predátorských vydavatelstvích a o dalších aspektech vědeckého publikování:

11.ledna 2023, moderoval Jan Trlifaj:

Open access – pozitiva a rizika

 • prof. Michal Hocek (Učená společnost ČR a ÚOCHB AV ČR)
 • Ing. Jiří Marek (ÚVT Masarykovy univerzity)
 • doc. Daniel Münich (CERGE-EI)
 • doc. David Kosař (Právnická fakulta Masarykovy univerzity)
 • Ing. Martin Svoboda (NTK a CzechELib)
 • dr. Václav Štětka (Loughborough University, UK)
 • prof. Jan Trka (2. LF Univerzity Karlovy)

17. ledna 2023, moderoval Martin Loebl:

Heroic Librarians Fighting Publishing Sharks

 • Vinciane Gaillard (Zástupce ředitele European University Association)
 • Jiří Jirát (člen vyjednávacího týmu CzechELib)
 • Gerard Meijer (ředitel Ústavu Fritze Habera MPG a místopředseda německého vyjednávacího týmu DEAL)
 • Martin Svoboda (ředitel NTK, vedoucí vyjednávacího týmu pro elektronické zdroje)