Zpět na seznam článků

13.11.2023

Učená společnost se připojuje k výzvě odsuzující antisemitismus

Prof. David Jan Novotný z FSV UK a dr. Věra Tydlitátová z FF ZČU zformulovali výzvu kolegům, v níž varují před narůstajícím antisemitismem a prosí kompetentní instituce, aby předsudečné nenávisti čelily všemi zákonnými prostředky. Učená společnost se k této výzvě připojuje.

Před několika dny jsme na stejné téma v globálním kontextu zveřejnili také dopis izraelských rektorů, v němž vyzývají evropskou a americkou akademickou obec, aby se postavila proti relativizaci teroristických činů hnutí Hamás a aby rozlišovala mezi konstruktivní debatou o složitém problému na jedné straně a destruktivní propagandou na straně druhé.

----------------------

V Praze 9. 11. 2023

Vážené kolegyně a kolegové,

my akademici z různých oborů cítíme znepokojení nad narůstajícím antisemitismem a důrazně žádáme, aby proti jakýmkoliv projevům nenávisti byly podniknuty všechny zákonné kroky.

Není tajemstvím, že zejména na západních kampusech přibývá verbálních, ale i fyzických útoků na studenty i profesory židovského původu nebo vyznání a mnohdy se tak děje za pasivního přihlížení vedení těchto institucí.

Jsme velmi rozhořčeni, že se podobné projevy začínají objevovat i na našich vysokých školách. Rovněž nás hněvá, že jsou strhávány plakáty připomínající židovské oběti únosů z pogromu 7. 10. 2023. Na mnoha propalestinských demonstracích stejně jako na sociálních sítích slyšíme a čteme jednoznačně protižidovská hesla a volání po genocidě židovských občanů Izraele, skrývajícím se pod propagandistickým sloganem „Palestina od řeky k moři“. Do těchto aktivit je rovněž zapojeno mnoho studentů našich vysokých škol.

Děkujeme všem kolegům, kteří v těchto smutných dnech prokazují solidaritu s židovskými kolegy a s oběťmi říjnového pogromu.

Prosíme všechny kompetentní instituce a vedení škol, fakult a kateder, aby nedovolili rozšíření předsudečné nenávisti mnohdy skrývané za antisionismus nebo za kritiku kapitalismu či kolonialismu. Samozřejmě předpokládáme, že stejně budou postupovat vůči jakýmkoliv projevům intolerance proti komukoliv.

Tragédie 7. října 2023 je tak zásadní, že není možné pasivně přihlížet nenávistným projevům a tvářit se, že jde o projev svobody slova nebo akademického dialogu. Dobře si pamatujeme, že davová hysterie vedla v roce 1938 k odpornému říšskému pogromu, který se zapsal do historie jako Křišťálová noc, při níž byly po celém Německu, ale i v Československu vypalovány synagogy, židovské obchody a podniky. Oběti tohoto řádění si právě dnes připomínáme s vážnými obavami, aby se něco podobného v budoucnu neopakovalo.

Děkujeme za pochopení
Prof. MgA. David Jan Novotný FSV UK
Mgr. Věra Tydlitátová, Ph.D. FF ZČU

----------------------

Rada Učené společnosti České republiky

 • prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. – předseda
 • prof. RNDr. Martin Loebl, CSc. – 1. místopředseda
 • prof. Mgr. Pavel Jungwirth, DSc.  – 2. místopředseda
 • RNDr. Ivo Starý, CSc. – vědecký tajemník
 • RNDr. Šárka Nečasová, DSc. – předsedkyně I. sekce věd matematicko-fyzikálních
 • prof. Ing. Michal Hocek, CSc., DSc. – předseda II. sekce věd chemických
 • prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. – předseda III. sekce věd biologicko-medicínských
 • prof. Lenka Karfíková, Dr. theol. – předsedkyně IV. sekce věd společenských a humanitních

K výzvě se připojují i další členové Učené společnosti (seznam průběžně aktualizujeme):

(Protože výzvu už podepsala nadpoloviční většina členů, je její podpora stanoviskem Učené společnosti ČR jako celku.)

 • prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., MBA
 • prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c.
 • prof. Ing. Jiří Čejka, DrSc.
 • prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.
 • prof. Ing. Doležel Jaroslav, DrSc.
 • prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.
 • prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c.
 • Ing. František Foret, CSc.
 • RNDr. Jiří Grygar, CSc.
 • prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc.
 • prof. RNDr. Chytrý Milan, Ph.D.
 • prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.
 • prof. RNDr. Marian Karlický, DrSc.
 • prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.
 • prof. RNDr. Roman Kotecký, DrSc
 • prof. RNDr. Igor Kříž, CSc.
 • RNDr. Jan Květ, CSc.
 • prof. RNDr. Rupert Leitner, DrSc.
 • prof. RNDr. Jan Lepš, CSc.
 • prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc.
 • prof. MUDr. Milan Macek, DrSc, M.H.A.
 • doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc.
 • prof. PhDr. Zdeněk R.Nešpor, Ph.D.
 • prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc.
 • prof.  MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.
 • prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc.
 • prof. PhDr. Jiři Pešek, CSc.
 • prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D.
 • prof. Martin Prudký, Dr.
 • prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc. 
 • prof. Ing. Tomáš Roubíček, DrSc.
 • prof. PhDr., Ing. Jan Royt, PhD., DSc.
 • prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc.
 • prof. David Storch, Ph.D.
 • prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., dr. h. c.
 • Ing. Vladimír Špirko, DrSc.
 • prof. RNDr. Jiří Šponer, DrSc.
 • prof. MUDr. Jan J. Štěpán, DrSc.
 • prof. MUDr. Helena Tlaskalová – Hogenová, DrSc.
 • prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DSc.
 • prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
 • prof.  Bedřich Velický, CSc.
 • prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.

Připomeňte si diskuse Učené společnosti o open access, o predátorských vydavatelstvích a o dalších aspektech vědeckého publikování:

11.ledna 2023, moderoval Jan Trlifaj:

Open access – pozitiva a rizika

 • prof. Michal Hocek (Učená společnost ČR a ÚOCHB AV ČR)
 • Ing. Jiří Marek (ÚVT Masarykovy univerzity)
 • doc. Daniel Münich (CERGE-EI)
 • doc. David Kosař (Právnická fakulta Masarykovy univerzity)
 • Ing. Martin Svoboda (NTK a CzechELib)
 • dr. Václav Štětka (Loughborough University, UK)
 • prof. Jan Trka (2. LF Univerzity Karlovy)

17. ledna 2023, moderoval Martin Loebl:

Heroic Librarians Fighting Publishing Sharks

 • Vinciane Gaillard (Zástupce ředitele European University Association)
 • Jiří Jirát (člen vyjednávacího týmu CzechELib)
 • Gerard Meijer (ředitel Ústavu Fritze Habera MPG a místopředseda německého vyjednávacího týmu DEAL)
 • Martin Svoboda (ředitel NTK, vedoucí vyjednávacího týmu pro elektronické zdroje)