Zpět na seznam článků

17.06.2023

Prohlášení Rady Učené společnosti k ratifikaci Istanbulské úmluvy

Předseda a členové Rady Učené společnosti České republiky se připojují k hlasům, které podporují kroky vedoucí k ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (tzv. Istanbulské úmluvy, PDF). Činí tak z přesvědčení, že práva žen na bezpečí, ochranu i rovnost je třeba na všech úrovních ctít, podporovat i posilovat. K ratifikaci této úmluvy se připojila naprostá většina evropských zemí, tedy těch, se kterými sdílíme podobnou kulturu i historii. 

Členové Rady Učené společnosti jsou přesvědčeni, že symbolický aspekt ratifikace úmluvy je stejně významný jako její věcný obsah. Z obou těchto důvodů vyzývají vládu České republiky, aby postoupila Istanbulskou úmluvu oběma komorám Parlamentu České republiky k završení procesu ratifikace a vyzývají také poslance a senátory k hlasování ve prospěch této ratifikace.  

Rada pověřuje svého předsedu, aby se stanoviskem Rady seznámil předsedu vlády České republiky, předsedkyni Poslanecké sněmovny a předsedu Senátu Parlamentu České republiky. 

V Praze, 16. června 2023

Rada Učené společnosti České republiky

 • prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. – předseda
 • prof. RNDr. Martin Loebl, CSc. – 1. místopředseda
 • prof. Mgr. Pavel Jungwirth, DSc.  – 2. místopředseda
 • RNDr. Ivo Starý, CSc. – vědecký tajemník
 • RNDr. Šárka Nečasová, DSc. – předsedkyně I. sekce věd matematicko-fyzikálních
 • prof. Ing. Michal Hocek, CSc., DSc. – předseda II. sekce věd chemických
 • prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. – předseda III. sekce věd biologicko-medicínských
 • prof. Lenka Karfíková, Dr. theol. – předsedkyně IV. sekce věd společenských a humanitních

K prohlášení se připojují i další členové Učené společnosti (seznam průběžně aktualizujeme):

 • Jiřina Bartůňková
 • Jiří Bičák
 • Jiří Čejka
 • Jiri Damborsky
 • Pavel Drábek
 • Milan Chytrý
 • Helena Illnerová
 • Tomáš Jungwirth
 • Marian Karlický
 • Michal Křížek
 • Jan Květ
 • Eva Kubala Havrdová
 • Olga Lomová
 • Julius Lukeš
 • Zdeněk R. Nešpor
 • Lukáš Palatinus
 • Jan Palouš
 • JIří Pešek
 • Tomáš Polívka
 • Martin Prudký
 • Aleš Pultr
 • Petr Pyšek
 • Blanka Říhová
 • David Storch
 • Vladimír Špirko
 • Jan Štěpán
 • Jan Trlifaj
 • Vladimír Vonka
 • Boris Vyskot

Prohlášení ke stažení (PDF)

Připomeňte si diskuse Učené společnosti o open access, o predátorských vydavatelstvích a o dalších aspektech vědeckého publikování:

11.ledna 2023, moderoval Jan Trlifaj:

Open access – pozitiva a rizika

 • prof. Michal Hocek (Učená společnost ČR a ÚOCHB AV ČR)
 • Ing. Jiří Marek (ÚVT Masarykovy univerzity)
 • doc. Daniel Münich (CERGE-EI)
 • doc. David Kosař (Právnická fakulta Masarykovy univerzity)
 • Ing. Martin Svoboda (NTK a CzechELib)
 • dr. Václav Štětka (Loughborough University, UK)
 • prof. Jan Trka (2. LF Univerzity Karlovy)

17. ledna 2023, moderoval Martin Loebl:

Heroic Librarians Fighting Publishing Sharks

 • Vinciane Gaillard (Zástupce ředitele European University Association)
 • Jiří Jirát (člen vyjednávacího týmu CzechELib)
 • Gerard Meijer (ředitel Ústavu Fritze Habera MPG a místopředseda německého vyjednávacího týmu DEAL)
 • Martin Svoboda (ředitel NTK, vedoucí vyjednávacího týmu pro elektronické zdroje)