Stanoviska

Stanovisko Rady Učené společnosti k očkování proti covid-19

Rada Učené společnosti České republiky vyjadřuje podporu zahájení očkování proti infekci COVID-19 ihned poté, co příslušné evropské instituce zodpovědné za lékovou bezpečnost schválí očkovací látky do klinického použití. Rada současně odmítá nepotvrzené fámy o vážných negativních účincích očkovacích látek.  Jejich šíření považuje za nebezpečí pro celou zemi...

Vyjádření Rady Učené společnosti ČR k současnému řešení pandemie COVID-19

Rada Učené společnosti ČR vyzývá Vládu České republiky, aby další postup tlumení současné koronavirové pandemie opírala výlučně o názory kompetentních odborníků z oblasti hygieny, epidemiologie a infekčního lékařství. Považujeme za nevhodné, aby zásadní rozhodnutí v tak složitých záležitostech, jakými jsou protipandemická opatření, činila vláda nekonsistentně a chaoticky. Text celého prohlášení v příspěvku...

Omezení studentských soutěží? Stanovisko Rady Učené společnosti k záměrům MŠMT

V rámci připravovaných pravidel pro příští školní rok neplánuje MŠMT vyhlášení značné části celostátních studentských soutěží. Rada Učené společnosti ČR sleduje tyto záměry se znepokojením...

Prohlášení k situaci v Bělorusku

Rada Učené společnosti se připojuje k prohlášení České konference rektorů k situaci v Bělorusku a podporuje pokojný boj tamního lidu za spravedlnost, svobodu a demokracii.

Členové Učené společnosti ČR podporují svobodu projevu – reakce na případ Tomáše Hudlického

„Věříme, že svobodná výměna myšlenek je klíčovou podmínkou pro hledání pravdy a že upřímně vyjádřené názory by měly být zkoumány, zpochybňovány nebo vyvraceny, ale neměly by být cenzurovány nebo potlačovány.“

Vyjádření k rozhodnutí investovat do vývoje české vakcíny

Vyjádření Učené společnosti ČR k rozhodnutí investovat několik desítek miliónů korun do vývoje české vakcíny proti novému koronaviru SARS-CoV-2.

Prohlášení Učené společnosti ČR k výročí založení republiky

Učená společnost České republiky si s radostí připomíná vznik samostatné Československé republiky před 100 lety a nadčasové myšlenky, jež stály u jejího zrodu. Zároveň cítíme, že dnes nestačí se jen radovat z kulatého jubilea...

Prohlášení k úsilí Maďarské Akademie věd o udržení nezávislosti vědeckého bádání

Učená společnost České republiky rozhodně podporuje úsilí Maďarské akademie věd (MTA) o udržení nezávislosti vědeckého bádaní, vyjádřené v jednomyslně přijatém Prohlášení předsednictva MTA na jeho mimořádném zasedání dne 15. června 2018...

Prohlášení k mediálním útokům na člena Učené společnosti prof. Jiřího Drahoše

Učená společnost České republiky zásadně odmítá záměrně šířené lživé útoky na svého člena profesora Jiřího Drahoše, které se objevují na sociálních sítích a v některých sdělovacích prostředcích v souvislosti s jeho kandidaturou na prezidenta České republiky. Učená společnost se zaručuje za naprostou vědeckou a morální integritu profesora Drahoše.

Prohlášení k sídlu Středoevropské univerzity

Uvedení členové Učené společnosti ČR jsou pobouřeni legislativním útokem ze strany vlády a parlamentu na akademickou obec v blízkém Maďarsku a vyjadřují svou podporu ohroženým kolegům ze Středoevropské univerzity...

Stanovisko Učené společnosti České republiky k novele zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

Učená společnost ČR je velmi znepokojena stanoviskem Senátu ČR, který většinou jediného hlasu vrátil do Poslanecké sněmovny ČR k opětovnému projednání v prosinci 2016 schválenou vládní novelu zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny...

Dopis ministrovi školství k podpoře mimoškolních vzdělávacích kurzů CTYOnline

Vážený pane ministře, 
dovolujeme si Vás zdvořile požádat, abyste splnil ústní slib ze dne 29.7.2014, poté stvrzený v oficiálním dopise nadaci Nadané dítě z 10. září 2015, a zajistil uhrazení 80% kurzovného pro projekt mimoškolních vzdělávacích kurzů CTYOnline...

Otevřený dopis prezidentu republiky

Otevřený dopis prezidentu republiky Ing. Miloši Zemanovi ve věci (ne)jmenování doc. Martina C. Putny profesorem

Otevřený dopis předsedovi vlády

Otevřený dopis premiéru Nečasovi k jeho odmítnutí Evropského fiskálního paktu a odpověď předsedy vlády

Otevřený dopis Učené společnosti

Otevřený dopis Učené společnosti ministru školství Mgr. Josefu Dobešovi ke kauze Bátora

předchozí12následující

Připomeňte si diskuse Učené společnosti o open access, o predátorských vydavatelstvích a o dalších aspektech vědeckého publikování:

11.ledna 2023, moderoval Jan Trlifaj:

Open access – pozitiva a rizika

 • prof. Michal Hocek (Učená společnost ČR a ÚOCHB AV ČR)
 • Ing. Jiří Marek (ÚVT Masarykovy univerzity)
 • doc. Daniel Münich (CERGE-EI)
 • doc. David Kosař (Právnická fakulta Masarykovy univerzity)
 • Ing. Martin Svoboda (NTK a CzechELib)
 • dr. Václav Štětka (Loughborough University, UK)
 • prof. Jan Trka (2. LF Univerzity Karlovy)

17. ledna 2023, moderoval Martin Loebl:

Heroic Librarians Fighting Publishing Sharks

 • Vinciane Gaillard (Zástupce ředitele European University Association)
 • Jiří Jirát (člen vyjednávacího týmu CzechELib)
 • Gerard Meijer (ředitel Ústavu Fritze Habera MPG a místopředseda německého vyjednávacího týmu DEAL)
 • Martin Svoboda (ředitel NTK, vedoucí vyjednávacího týmu pro elektronické zdroje)