Zpět na seznam článků

05.12.2022

Otevřený dopis ministru školství k ohrožení předmětových olympiád

Prof. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.

ministr školství, mládeže a tělovýchovy

V Praze, dne 5. prosince 2022

Věc: Otevřený dopis k reformě financování DDM/CVČ a k ohrožení předmětových olympiád

Vážený pane ministře,

Rada Učené společnosti ČR je znepokojena dopady, které může mít avizovaná změna financování chodu pracovišť zajištujících mimoškolní aktivity dětí a mládeže (Domy dětí a mládeže, Střediska/Centra volného času) na realizaci předmětových olympiád.

V České republice mají předmětové soutěže rozvíjející nejrůznější typy nadání dlouholetou tradici. Opakovaná účast v nich je nedílnou součástí života mnoha talentovaných mladých lidí. U řady z nich se jedná o zásadní stimul pro výběr budoucí kariéry, včetně té vědecké! 

Obáváme se, že plánované změny mohou v konečném důsledku zlikvidovat dlouhodobě budovanou a optimalizovanou strukturu soutěží, která je na úrovni okresních a krajských kol na Domech dětí a mládeže či Střediscích/Centrech volného času bezprostředně závislá.

Vážený pane ministře, věříme, že současná kritická situace ve financování sektoru pečujícího o mimoškolní aktivity je řešitelná, a že se olympiády (spolu se všemi ostatními předmětovými soutěžemi) podaří zachránit. 

Nikdo jiný než Vy nemůže v tuto chvíli efektivně zasáhnout. Změnu financování není možné provést nikdy jindy než teď, neboť nejistota, v níž se nacházejí výše zmíněné instituce, může velice brzy vést k nevratným krokům. 

Nedopusťte, abyste se, i když možná nedopatřením, stal hrobařem jedné ze součástí pomyslného rodinného stříbra naší země – unikátního systému péče o talenty.

Vážený pane ministře, děkujeme Vám předem, že se budete touto naléhavou záležitostí zabývat a podaří se Vám nalézt řešení, které bude ku prospěchu péče o talenty.

S přátelskými pozdravy za Radu Učené společnosti ČR:

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., Hon. D.Sc., předseda
prof. RNDr. Martin Loebl, CSc., 1. místopředseda
prof. Mgr. Pavel Jungwirth, DSc., 2. místopředseda
RNDr. Ivo Starý, CSc., vědecký tajemník
RNDr. Šárka Nečasová, DSc., předsedkyně I. sekce věd matematicko-fyzikálních
prof. Ing. Michal Hocek, DSc., předseda II. sekce věd chemických
prof. MUDr. Michale Anděl, CSc. FCMA, předseda III. sekce věd biologicko-medicínských
prof. Lenka Karfíková, Dr. theol., předsedkyně IV. sekce věd společenských a humanitních

Otevřený dopis (pdf)

Připomeňte si diskuse Učené společnosti o open access, o predátorských vydavatelstvích a o dalších aspektech vědeckého publikování:

11.ledna 2023, moderoval Jan Trlifaj:

Open access – pozitiva a rizika

 • prof. Michal Hocek (Učená společnost ČR a ÚOCHB AV ČR)
 • Ing. Jiří Marek (ÚVT Masarykovy univerzity)
 • doc. Daniel Münich (CERGE-EI)
 • doc. David Kosař (Právnická fakulta Masarykovy univerzity)
 • Ing. Martin Svoboda (NTK a CzechELib)
 • dr. Václav Štětka (Loughborough University, UK)
 • prof. Jan Trka (2. LF Univerzity Karlovy)

17. ledna 2023, moderoval Martin Loebl:

Heroic Librarians Fighting Publishing Sharks

 • Vinciane Gaillard (Zástupce ředitele European University Association)
 • Jiří Jirát (člen vyjednávacího týmu CzechELib)
 • Gerard Meijer (ředitel Ústavu Fritze Habera MPG a místopředseda německého vyjednávacího týmu DEAL)
 • Martin Svoboda (ředitel NTK, vedoucí vyjednávacího týmu pro elektronické zdroje)