Zpět na seznam článků

25.04.2024

Vyjádření Rady Učené společnosti ČR k demisi Heleny Langšádlové

Rada Učené společnosti přijala s lítostí zprávu o demisi ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové. Související destabilizaci v tomto strategicky tolik důležitém resortu na počátku druhého poločasu volebního období a v době přípravy rozpočtu na příští rok sledujeme s obavami. Paní ministryni děkujeme za dosavadní spolupráci a za vše, co pro rozvoj výzkumu, vývoje a inovací v České republice udělala.

Komentář předsedy Učené společnosti prof. Libora Grubhoffera:

„S paní ministryní jsem v kontaktu od počátku jejího angažmá. Vždy se zajímala o činnost Učené společnosti ČR a o možnosti naší vzájemné spolupráce. Účastnila se některých našich akcí, naposledy konference Vědní politika a dlouhodobé výzvy pro rozvoj vědy v ČR, kterou jsme pořádali v Senátu Parlamentu ČR pod záštitou jeho předsedy.“

„Paní ministryně by patrně mohla být více vidět v mediálním prostoru, rozhodně však nemohu souhlasit s názorem, že podává slabé výkony. Naopak oceňuji, jak rychle se ve složité problematice vědy, výzkumu, vývoje a inovací zorientovala, ačkoli nevzešla z vědeckého prostředí.“

„Kladla potřebný důraz na přenos vědeckých a technologických poznatků do praxe. V tomto ohledu se mi jeví její přínos jako zásadní. Dokázala se svým týmem formulovat a obhájit program transferu technologií a znalostí a následně dbát na jeho naplňování. Minulý týden jsem byl svědkem uznání, jakého se jí dostalo při vystoupení na Akademickém sněmu AV ČR.“

„Moje zkušenost s paní ministryní je jednoznačně pozitivní a rozhodně nevidím důvod k jejímu odchodu z funkce a přerušení slibně započaté práce.“

Helena Langšádlová na konferenci Učené společnosti Vědní politika a dlouhodobé výzvy pro rozvoj vědy v ČR (6. února 2024)
Foto Senát PČR

Jménem Rady Učené společnosti ČR

 • prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. – předseda
 • prof. RNDr. Martin Loebl, CSc. – 1. místopředseda
 • prof. Mgr. Pavel Jungwirth, DSc.  – 2. místopředseda
 • RNDr. Šárka Nečasová, DSc. – předsedkyně I. sekce věd matematicko-fyzikálních
 • prof. Ing. Michal Hocek, CSc., DSc. – předseda II. sekce věd chemických
 • prof. Lenka Karfíková, Dr. theol. – předsedkyně IV. sekce věd společenských a humanitních

Připomeňte si diskuse Učené společnosti o open access, o predátorských vydavatelstvích a o dalších aspektech vědeckého publikování:

11.ledna 2023, moderoval Jan Trlifaj:

Open access – pozitiva a rizika

 • prof. Michal Hocek (Učená společnost ČR a ÚOCHB AV ČR)
 • Ing. Jiří Marek (ÚVT Masarykovy univerzity)
 • doc. Daniel Münich (CERGE-EI)
 • doc. David Kosař (Právnická fakulta Masarykovy univerzity)
 • Ing. Martin Svoboda (NTK a CzechELib)
 • dr. Václav Štětka (Loughborough University, UK)
 • prof. Jan Trka (2. LF Univerzity Karlovy)

17. ledna 2023, moderoval Martin Loebl:

Heroic Librarians Fighting Publishing Sharks

 • Vinciane Gaillard (Zástupce ředitele European University Association)
 • Jiří Jirát (člen vyjednávacího týmu CzechELib)
 • Gerard Meijer (ředitel Ústavu Fritze Habera MPG a místopředseda německého vyjednávacího týmu DEAL)
 • Martin Svoboda (ředitel NTK, vedoucí vyjednávacího týmu pro elektronické zdroje)