Zesnulí členové

Holý Antonín

prof., RNDr., DrSc., Dr.h.c.
* 1936, † 2012
Obor, specializace: organická chemie
Členem od: 1999

Hořejš Jiří

prof., RNDr., CSc.
* 1933, † 2001
Obor, specializace: počítačové vědy, neuropočítače
Členem od: 1994 (zakládající člen)

Churáček Jaroslav

prof., Ing., DrSc.
* 1930, † 2004
Obor, specializace: identifikace a separace organických látek
Členem od: 1995

Ilavský Michal

prof., Ing., DrSc.
* 1940, † 2008
Obor, specializace: fyzika a fyzikální chemie polymerů
Členem od: 2004

Ivanyi Pavol (zahraniční člen)

MUDr., DrSc.
* 1930, † 2005
Obor, specializace: imunogenetika, transplantační imunologie
Členem od: 2004

Jařab Josef

prof., PhDr., CSc., Dr.h.c.
* 1937,  † 2023
Obor, specializace: literární věda a kritika, literární historie
Členem od: 1994 (zakládající člen)

Johan Zdeněk

prof., RNDr.
* 1935, † 2016
Obor, specializace: mineralogie
Členem od: 1995

John Ctirad

prof., MUDr., DrSc.
* 1920, † 2018
Obor, specializace: principy účinnosti adjuvantní imunizace, imunologie
Členem od: 1994 (zakládající člen)

Kejř Jiří

Doc., JUDr., DrSc.
* 1921, † 2015
Obor, specializace: historie práva
Členem od: 1998

Klein Jan (zahraniční člen)

prof., Dr., Ph.D.
* 1936, † 2023
Obor, specializace: imunologie
Členem od: 1998

Koutecký Jaroslav (zahraniční člen)

prof. Emerit., RNDr., DrSc., Dr.h.c.mult.
* 1922, † 2005
Obor, specializace: teoretická chemie, kvantová chemie
Členem od: 1995

Koutecký Josef

prof., MUDr., DrSc.
* 1930, † 2019
Obor, specializace: dětská onkologie
Členem od: 1994 (zakládající člen)

Kowalski Oldřich

prof., RNDr., DrSc.
* 1936, † 2021
Obor, specializace: diferenciální geometrie
Členem od: 1998

Kratochvíl Pavel

prof., Ing., DrSc., Dr.h.c.
* 1930, † 2023
Obor, specializace: fyzikální chemie polymerů
Členem od: 1994 (zakládající člen)

Krejčí Jaroslav

prof. Emerit., Dr. Jur.
* 1916, † 2014
Obor, specializace: integrovaná společenská věda
Členem od: 1995

Krupička Svatopluk

RNDr., CSc.
* 1922, † 2014
Obor, specializace: magnetismus pevných látek
Členem od: 1995

Kurzweil Jaroslav

prof., RNDr., DrSc., Dr.h.c.
* 1926,† 2022
Obor, specializace: matematická analýza
Členem od: 1994 (zakládající člen)

Loewenstein Bedřich

prof., PhDr.
* 1936, † 2017
Obor, specializace: historie
Členem od: 2000

Lojda Zdeněk

prof., MUDr., DrSc.
* 1927, † 2004
Obor, specializace: patologie, histologie, embryologie
Členem od: 1994 (zakládající člen)

Lom Jiří

RNDr., DrSc.
* 1931, † 2010
Obor, specializace: protozoologie
Členem od: 1996

  • Vítězslav Bryja: Hledání mechanismů buněčné komunikace – zdroj poučení nejen pro biology
  • Jitka Palich Fučíková: Význam imunitního systému v léčbě onkologických onemocnění
  • Jan Kopecký: Teplo z kosterního svalu by mohlo redukovat obezitu

Nestihli jste březnové přednášky?

Podívejte se na ně ze záznamu na YouTube.