Zesnulí členové

Sklenář Vladimír

prof., RNDr., DrSc.
* 1951, † 2024
Obor, specializace: fyzikální chemie
Členem od: 2002

Smetánka Zdeněk

Doc., PhDr., CSc.
* 1931, † 2017
Obor, specializace: archeologie středověku
Členem od: 1995

Smítal Jaroslav

prof., RNDr., DrSc.
* 1942, † 2022
Obor, specializace: matematická analýza
Členem od: 1995

Sommer Petr

prof., PhDr., CSc., DSc.
* 1949, † 2023
Obor, specializace: archeologie, historie
Členem od: 2015

Stárka Luboslav

prof., MUDr., RNDr., DrSc.
* 1930, † 2022
Obor, specializace: patologická fyziologie
Členem od: 1997

Stich Alexander

prof., PhDr., CSc.
* 1934, † 2003
Obor, specializace: bohemistika, teorie spisovného jazyka a jazykové kultury, slavistika
Členem od: 1997

Svoboda Jan

prof., RNDr., DrSc.
* 1934, † 2017
Obor, specializace: obecná a molekulární biologie a genetika,
retroviry a onkogeny
Členem od: 1994 (zakládající člen)

Svoboda Josef (zahraniční člen)

prof., Ph.D., dr. h. c.
* 1929, † 2022
Obor, specializace: ekologie
Členem od: 2010

Šetlík Ivan

Doc., RNDr., CSc.
* 1928, † 2009
Obor, specializace: buněčná biologie autrotrofních organismů
Členem od: 1994 (zakládající člen)

Štulík Karel

prof., Ing., DrSc.
* 1941, † 2013
Obor, specializace: analytická chemie
Členem od: 1998

Švestka Zdeněk

Doc., RNDr., DrSc.
* 1925, † 2013
Obor, specializace: sluneční fyzika
Členem od: 1995

Tauc Jan (zahraniční člen)

prof., RNDr., Ing., Dr., DrSc.
* 1922, † 2010
Obor, specializace: fyzika pevných látek
Členem od: 2001

Thomas Robin

prof.
* 1962, † 2020 
Obor, specializace: matematika, teorie grafu, kombinatorika
Členem od: 2013

Třeštík Dušan

PhDr., CSc.
* 1933, † 2007
Obor, specializace: teorie historie, dějiny středověké Evropy
Členem od: 2005

Ulbrich Karel

prof., Ing., DrSc.
* 1947, † 2019
Obor, specializace: makromolekulární chemie, biolékařské polymery
Členem od: 2003

Vacek Jaroslav

prof., PhDr., CSc.
* 1943, † 2017
Obor, specializace: filologie – indologie, mongolistika
Členem od: 2006

Velemínský Jiří

RNDr., DrSc.
* 1933, † 2008
Obor, specializace: genetika rostlin, molekulární genetika
Členem od: 1994 (zakládající člen)

Vencl Slavomil

Doc., PhDr., DrSc.
* 1936, † 2019
Obor, specializace: archeologie, doba kamenná
Členem od: 1998

Wichterle Otto

prof., Ing., Dr.techn., DrSc., Dr.h.c.mult.
* 1913, † 1998
Obor, specializace: organická a makromolekulární chemie
Členem od: 1994 (zakládající člen)

Wolf Emil

prof., D.Sc.
* 1922, † 2018
Obor, specializace: optická fyzika, teorie koherence
Členem od: 1997

Připomeňte si diskuse Učené společnosti o open access, o predátorských vydavatelstvích a o dalších aspektech vědeckého publikování:

11.ledna 2023, moderoval Jan Trlifaj:

Open access – pozitiva a rizika

 • prof. Michal Hocek (Učená společnost ČR a ÚOCHB AV ČR)
 • Ing. Jiří Marek (ÚVT Masarykovy univerzity)
 • doc. Daniel Münich (CERGE-EI)
 • doc. David Kosař (Právnická fakulta Masarykovy univerzity)
 • Ing. Martin Svoboda (NTK a CzechELib)
 • dr. Václav Štětka (Loughborough University, UK)
 • prof. Jan Trka (2. LF Univerzity Karlovy)

17. ledna 2023, moderoval Martin Loebl:

Heroic Librarians Fighting Publishing Sharks

 • Vinciane Gaillard (Zástupce ředitele European University Association)
 • Jiří Jirát (člen vyjednávacího týmu CzechELib)
 • Gerard Meijer (ředitel Ústavu Fritze Habera MPG a místopředseda německého vyjednávacího týmu DEAL)
 • Martin Svoboda (ředitel NTK, vedoucí vyjednávacího týmu pro elektronické zdroje)