Zpět na seznam článků

21.01.2015

Dopis ministrovi školství k podpoře mimoškolních vzdělávacích kurzů CTYOnline

Otevřený dopis členů Učené společnosti ČR 

Vážený pan
PhDr. Marcel Chládek, MBA 
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy 
Karmelitská 7 
118 12 Praha 1 

V Praze dne 21. 1. 2015 

Vážený pane ministře, 

dovolujeme si Vás zdvořile požádat, abyste splnil ústní slib ze dne 29.7.2014, poté stvrzený v oficiálním dopise nadaci Nadané dítě z 10. září 2015, a zajistil uhrazení 80% kurzovného pro projekt mimoškolních vzdělávacích kurzů CTYOnline. Na základě těchto příslibů nadace registrovala studenty a zahájila kurzy. Některé školy zvolily určité kurzy jako možný volitelný předmět a získaly žáky, i když rodiče museli uhradit část kurzovného, ovšem s předpokladem, že splníte svůj slib uhradit zbytek. Ministerstvo tak mohlo významně přispět k rozvoji nadaných, silně motivovaných mladých osobností. Co významnějšího může Vaše ministerstvo pro rozvoj naší společnosti udělat? 

Ke konci loňského roku jste však své slovo vzal zpět, a tak zpochybnil důvěru veřejnosti ve Váš úřad a tím i vládu. Vaši náměstci zdůvodňovali tento náhlý obrat snahou zamezit „elitářství", zajistit rovný přístup ke vzdělání či obavou z úniku mozků. Tím naši společnost posunují o více než půlstoletí zpět. Když je někomu dán talent, mělo by být prvořadým úkolem ho rozpoznat a rozvíjet. Právě k tomu světoznámé kurzy organizované Centrem pro talentovanou mládež (CTY) na Johns Hopkins University od roku 1979 velmi originálně a významně přispívají. Dnes se programu účastní žáci z 61 zemí. CTY připravuje vynikající programy, které dokáží upoutat mladé lidi a umožnit jim poznat a rozvinout jejich schopnosti. Jsme přesvědčeni, že je zásadní povinností společnosti rozvoji talentů pomáhat a přirozeně máme na mysli nejen vědce, ale třeba skláře, truhláře či houslisty. Až nyní svým rozhodnutím neposkytnout slíbenou podporu činí ministerstvo CTY program u nás „elitářským", protože ne mnoho rodin si může u nás dovolit doplatit za rok částku srovnatelnou s průměrným měsíčním příjmem. 

Víme, že díky podpoře nadace American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies program CTY v ČR již funguje po 4 roky. Další jeho činnost však vyžaduje podporu státu. Pokud by MSMT přislíbenou podporu na roky 2015 a 2016 poskytlo, je pravděpodobné, že by u nás mohlo vzniknout CTY for Central Europe a celkové náklady na kurzy by se pak výrazně snížily; k jeho dalšímu chodu by mohly začít přispívat i jiné organizace. Je známo, že o takové centrum má zájem Budapešť, při negativním postoji vlády se může stát, že ho získá. Situace pak bude připomínat „osud" Středoevropské univerzity v Praze. 

Částka potřebná během těchto dvou let je kolem 10 milionů korun a je zanedbatelná z hlediska rozpočtu Vašeho ministerstva. Přitom její poskytnutí by vedlo jak k vynikající investici, tak ke zvýšení prestiže Vašeho ministerstva i České republiky v mezinárodním měřítku.

Věříme, že rozhodnutí Vašeho úřadu znovu projednáte a dodržíte slib daný Nadaci a zejména motivovaným studentům. Domníváme se, že u nás není možno v krátké době připravit pokračování kurzů CTYOnline na úrovni plně ekvivalentní té, které od r. 1979 dosáhlo Centrum pro talentovanou mládež na Johns Hopkins University.

Na Valném shromáždění Učené společnosti České republiky dne 20. ledna 2015 vyslovilo s touto žádostí souhlas jejích 65 členů (z přítomných 68 členů).

S přáním všeho dobrého v roce 2015 a srdečnými pozdravy

Prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr.h.c. 
předseda Učené společnosti České republiky

Na vědomí:

Mgr. Bohuslav Sobotka předseda vlády ČR
Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA
místopředseda vlády ČR
Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1

Ing. Lucie Orgoníková
vrchní ředitelka kabinetu ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

PhDr. Vladimír Špidla
ředitel odboru poradců a poradkyň předsedy vlády ČR
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1

Nadané dítě o.s.
Ing. Jeanne Bočková
Lohniského 898/1
152 00 Praha 5

Nadané dítě o.s.
Martin Herman
Lohniského 898/1
152 00 Praha 5

Připomeňte si diskuse Učené společnosti o open access, o predátorských vydavatelstvích a o dalších aspektech vědeckého publikování:

11.ledna 2023, moderoval Jan Trlifaj:

Open access – pozitiva a rizika

 • prof. Michal Hocek (Učená společnost ČR a ÚOCHB AV ČR)
 • Ing. Jiří Marek (ÚVT Masarykovy univerzity)
 • doc. Daniel Münich (CERGE-EI)
 • doc. David Kosař (Právnická fakulta Masarykovy univerzity)
 • Ing. Martin Svoboda (NTK a CzechELib)
 • dr. Václav Štětka (Loughborough University, UK)
 • prof. Jan Trka (2. LF Univerzity Karlovy)

17. ledna 2023, moderoval Martin Loebl:

Heroic Librarians Fighting Publishing Sharks

 • Vinciane Gaillard (Zástupce ředitele European University Association)
 • Jiří Jirát (člen vyjednávacího týmu CzechELib)
 • Gerard Meijer (ředitel Ústavu Fritze Habera MPG a místopředseda německého vyjednávacího týmu DEAL)
 • Martin Svoboda (ředitel NTK, vedoucí vyjednávacího týmu pro elektronické zdroje)