Řádní členové Učené společnosti

Havrdová Kubala Eva

prof. MUDr., CSc.
* 1955
Obor, specializace: neurologie
Členem od: 2018

Hirsch Ivan

doc., RNDr., CSc.
* 1946
Obor, specializace: virologie
Členem od: 2019

Hlaváček Ivan

prof., PhDr., CSc.
* 1931
Obor, specializace: pomocné vědy historické
Členem od: 1996

Hocek Michal

prof., Ing., CSc., DSc.
* 1969
Obor, specializace: bioorganická a mediciální chemie
Členem od: 2017

Hof Martin

prof., Dr., DSc.
* 1962
Obor, specializace: spektroskopie, biofyzika
Členem od: 2011

Homola Jiří

prof., Ing., CSc., DSc.
* 1965
Obor, specializace: biofotonika
Členem od: 2015

Höschl Cyril

prof., MUDr., DrSc., FRC Psych.
* 1949
Obor, specializace: biologická psychiatrie, psychofarmakologie
Členem od: 1994 (zakládající člen)

Humlíček Josef

prof., RNDr., CSc.
* 1947
Obor, specializace: fyzika kondenzovaných látek
Členem od: 2003

Chytrý Milan

prof., RNDr., Ph.D.
* 1967
Obor, specializace: botanika, ekologie, biodiverzita
Členem od: 2021

Jelínek Pavel

doc., Ing., Ph.D.
* 1972
Obor, specializace: fyzika pevných látek
Členem od: 2019

Jirák Zdeněk

RNDr., CSc.
* 1945
Obor, specializace: magnetismus pevných látek, neutronová difrakce
Členem od: 2003

Jungwirth Pavel

prof., Mgr., DSc.
* 1966
Obor, specializace: teoretická chemie
Členem od: 2009

Jungwirth Tomáš

prof., PhD.
* 1967
Obor, specializace: fyzika pevných látek
Členem od: 2009

Jurečková Jana

prof., RNDr., DrSc.
* 1940
Obor, specializace: matematická statistika a pravděpodobnost
Členem od: 2003

Karfíková Lenka

prof., Dr. theol.
* 1963
Obor, specializace: filosofie, křesťanské myšlení pozdní antiky a středověku
Členem od: 2015

Karlický Marian

prof. RNDr., DrSc.
* 1949
Obor, specializace: astrofyzika, sluneční erupce, sluneční radioastronomie
Členem od: 2018

Kejnovský Eduard

doc., RNDr., CSc.
* 1966
Obor, specializace: genomika
Členem od: 2019

Klán Petr

prof., RNDr., Ph.D.
* 1963
Obor, specializace: fotochemie a fyzikální organická chemie
Členem od: 2017

Klánová Jana

prof. RNDr., Ph.D.
* 1963
Obor, specializace: environmentální vědy
Členem od: 2021

Klener Pavel

prof., MUDr., DrSc.
* 1937
Obor, specializace: klinická onkologie a hematologie
Členem od: 1997

  • Vítězslav Bryja: Hledání mechanismů buněčné komunikace – zdroj poučení nejen pro biology
  • Jitka Palich Fučíková: Význam imunitního systému v léčbě onkologických onemocnění
  • Jan Kopecký: Teplo z kosterního svalu by mohlo redukovat obezitu

Nestihli jste březnové přednášky?

Podívejte se na ně ze záznamu na YouTube.