Řádní členové Učené společnosti

Němeček Jan

doc. PhDr., DrSc.
* 1963
Obor, specializace: politické dějiny 20. století
Členem od: 2018

Nešetřil Jaroslav

prof., RNDr., DrSc., Dr.h.c.mult.
* 1946
Obor, specializace: teoretická informatika, diskrétní matematika a kombinatorika
Členem od: 2004

Nešpor Zdeněk R.

prof. PhDr., Ph.D.
* 1976
Obor, specializace: sociologie, moderní historie
Členem od: 2022

Novotný Vojtěch

prof., RNDr., CSc.
* 1964
Obor, specializace: tropická ekologie
Členem od: 2009

Ošťádal Bohuslav

prof., MUDr., DrSc.
* 1940
Obor, specializace: experimentální kardiologie
Členem od: 2015

Pačes Václav

prof., RNDr., DrSc., dr.h.c.
* 1942
Obor, specializace: regulace exprese genů, syntéza umělých genů
Členem od: 1994 (zakládající člen)

Palatinus Lukáš

Dr. rer. nat.
* 1977
Obor, specializace: chemie pevných látek, krystalografie
Členem od: 2021

Palouš Jan

prof., RNDr., DrSc.
* 1949
Obor, specializace: astronomie a astrofyzika
Členem od: 2009

Pešek Jiří

prof., PhDr., CSc.
* 1954
Obor, specializace: moderní historie
Členem od: 2013

Pirk Jan

prof., MUDr., DrSc.
* 1948
Obor, specializace: kardiochirurgie
Členem od: 2013

Polívka Tomáš

prof. RNDr., Ph.D.
* 1968
Obor, specializace: biofyzika, chemická fyzika
Členem od: 2022

Procházka Karel

prof., RNDr., DrSc.
* 1947
Obor, specializace: fyzikální chemie polymerů
Členem od: 2003

Prudký Martin

prof., Dr.
* 1960
Obor, specializace: evangelická teologie, starozákonní biblistika
Členem od: 2022

Pultr Aleš

prof., RNDr., DrSc.
* 1938
Obor, specializace: teorie kategorií a struktur, teoretická informatika
Členem od: 2003

Pyšek Petr

prof., RNDr., CSc.
* 1958
Obor, specializace: ekologie, botanika
Členem od: 2011

Raška Ivan

prof., RNDr., DrSc.
* 1945
Obor, specializace: buněčná biologie
Členem od: 2001

Roubíček Tomáš

prof. Ing., DrSc.
* 1956
Obor, specializace: aplikovaná matematická analýza, matematické modelování v mechanice a fyzice spojitých prostředí, teorie optimalizace, numerická analýza
Členem od: 2022

Royt Jan

prof., PhDr., Ing., PhD., DSc.
* 1955
Obor, specializace: dějiny umění, ikonografie
Členem od: 2019

Růžička Aleš

prof., Ing., Ph.D.
* 1974
Obor, specializace: anorganická chemie, organická chemie
Členem od: 2017

Říhová Blanka

prof., RNDr., DrSc.
* 1942
Obor, specializace: imunologie a gnotobiologie
Členem od: 1996

  • Vítězslav Bryja: Hledání mechanismů buněčné komunikace – zdroj poučení nejen pro biology
  • Jitka Palich Fučíková: Význam imunitního systému v léčbě onkologických onemocnění
  • Jan Kopecký: Teplo z kosterního svalu by mohlo redukovat obezitu

Nestihli jste březnové přednášky?

Podívejte se na ně ze záznamu na YouTube.