Prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc., dr. h. c.

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

Výjimečná osobnost mezi českými matematiky a teoretickými informatiky, a to jak svými odbornými výsledky, tak svou pedagogickou a organizační prací. Působí jako profesor v Informatickém ústavu MFF UK.

Těžiště jeho vědecké práce leží v kombinatorice na rozhraní diskrétní matematiky a teoretické informatiky, s přesahem do blízkých oblastí topologie, algebry a výpočetní složitosti. V současné době je řešitelem prestižního Synergy grantu Evropské výzkumné rady (EEC), v jehož rámci zkoumá matematickou teorii dynamických sítí.


Foto Tomáš Rubín MFF UK

Připomeňte si diskuse Učené společnosti o open access, o predátorských vydavatelstvích a o dalších aspektech vědeckého publikování:

11.ledna 2023, moderoval Jan Trlifaj:

Open access – pozitiva a rizika

 • prof. Michal Hocek (Učená společnost ČR a ÚOCHB AV ČR)
 • Ing. Jiří Marek (ÚVT Masarykovy univerzity)
 • doc. Daniel Münich (CERGE-EI)
 • doc. David Kosař (Právnická fakulta Masarykovy univerzity)
 • Ing. Martin Svoboda (NTK a CzechELib)
 • dr. Václav Štětka (Loughborough University, UK)
 • prof. Jan Trka (2. LF Univerzity Karlovy)

17. ledna 2023, moderoval Martin Loebl:

Heroic Librarians Fighting Publishing Sharks

 • Vinciane Gaillard (Zástupce ředitele European University Association)
 • Jiří Jirát (člen vyjednávacího týmu CzechELib)
 • Gerard Meijer (ředitel Ústavu Fritze Habera MPG a místopředseda německého vyjednávacího týmu DEAL)
 • Martin Svoboda (ředitel NTK, vedoucí vyjednávacího týmu pro elektronické zdroje)