Doc. JUDr. Petr Pithart, dr.h.c.

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Právník, historik, politolog, publicista, přední postava československého disentu, signatář Charty 77, bývalý předseda české vlády a Senátu PČR.

Významný podíl na pádu komunistického režimu přivedl Petra Pitharta do aktivní politiky. Zasloužil se o znovuobnovení demokratické státnosti v naší zemi jako jeden z „otců zakladatelů“ české politiky a ústavnosti. V letech 1990–1992 byl poslancem České národní rady a předsedou české vlády, později senátorem, místopředsedou a předsedou Senátu Parlamentu ČR. Po celou dobu svého aktivního politického působení siloval a nadále usiluje o kultivaci vztahů v politické diskusi napříč spektrem politických stran a o aktivní komunikaci s občanskou společností.

Dlouhá léta působil jako předseda Společnosti Bernarda Bolzana, která se od 90. let zabývá rozvíjením česko-německých vztahů. K podpoře tohoto úsilí vznikla v roce 1992 Jihlavská konference a na jejím základě pak navazující konference Dialog uprostřed Evropy, která se od roku 2007 koná v Brně. Každoročně sem přivádí intelektuální, společenskou, politickou a kulturní elitu. Dialog se tak stal místem diskusí o aktuálních evropských problémech, například isolacionismu, nacismu či migraci. Petr Pithart je nejvýznamnější osobností této mimořádně významné mezinárodní aktivity.


Foto Jindřich Nosek, CC BY-SA 4.0

Připomeňte si diskuse Učené společnosti o open access, o predátorských vydavatelstvích a o dalších aspektech vědeckého publikování:

11.ledna 2023, moderoval Jan Trlifaj:

Open access – pozitiva a rizika

 • prof. Michal Hocek (Učená společnost ČR a ÚOCHB AV ČR)
 • Ing. Jiří Marek (ÚVT Masarykovy univerzity)
 • doc. Daniel Münich (CERGE-EI)
 • doc. David Kosař (Právnická fakulta Masarykovy univerzity)
 • Ing. Martin Svoboda (NTK a CzechELib)
 • dr. Václav Štětka (Loughborough University, UK)
 • prof. Jan Trka (2. LF Univerzity Karlovy)

17. ledna 2023, moderoval Martin Loebl:

Heroic Librarians Fighting Publishing Sharks

 • Vinciane Gaillard (Zástupce ředitele European University Association)
 • Jiří Jirát (člen vyjednávacího týmu CzechELib)
 • Gerard Meijer (ředitel Ústavu Fritze Habera MPG a místopředseda německého vyjednávacího týmu DEAL)
 • Martin Svoboda (ředitel NTK, vedoucí vyjednávacího týmu pro elektronické zdroje)