prof. Peter Demetz, Dr.

Yale University

Profesor Peter Demetz je předním světovým literárním teoretikem, germanistou a překladatelem českého původu, který po roce 1948 emigroval nejdříve do Německa a později do USA. Svým celoživotním dílem se zasadil o rozšíření pražské literární kultury do povědomí západního světa.


Foto Zandegan55, CC BY-SA 4.0

  • Vítězslav Bryja: Hledání mechanismů buněčné komunikace – zdroj poučení nejen pro biology
  • Jitka Palich Fučíková: Význam imunitního systému v léčbě onkologických onemocnění
  • Jan Kopecký: Teplo z kosterního svalu by mohlo redukovat obezitu

Nestihli jste březnové přednášky?

Podívejte se na ně ze záznamu na YouTube.