prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc.

Ústav hematologie a krevní transfuze

Profesor Vladimír Vonka je předním českým odborníkem v oblasti virologie. Ve své profesní kariéře se věnoval studiu poliovirů a diagnostice dětské obrny, výzkumu vakcín proti herpetickým virům či studiu a vývoji chřipkových vakcín či vývoji profylaktických protinádorových vakcín. Pro své zásluhy ve výzkumu virologie získal profesor Vladimír Vonka členství v American Academy of Microbiology či Academia Scientiarum et Artium Europea, patřící mezi nejprestižnější organizace ve svém oboru.Foto Stanislav Vaněk, Vesmír

  • Vítězslav Bryja: Hledání mechanismů buněčné komunikace – zdroj poučení nejen pro biology
  • Jitka Palich Fučíková: Význam imunitního systému v léčbě onkologických onemocnění
  • Jan Kopecký: Teplo z kosterního svalu by mohlo redukovat obezitu

Nestihli jste březnové přednášky?

Podívejte se na ně ze záznamu na YouTube.