prof. MUDr. Vladimír Staněk, CSc., FESC

Klinika kardiologie IKEM

Profesor Vladimír Staněk je nespornou českou i mezinárodní osobností v oboru kardiologie. Zasadil se mimo jiné o zásadní objevy ve výzkumu ischemické choroby srdeční. Od roku 1965 působil jako vědecký pracovník v Ústavu pro choroby oběhu krevního v Praze-Krči, jenž se roku 1970 stal součástí IKEM. Mezi lety 1989–2001 vedl Kliniku kardiologie IKEM, v letech 1991–1995 zároveň působil jako předseda České kardiologické společnosti a od roku 1992 až do roku 2008 byl také šéfredaktorem mezinárodního časopisu Cor et Vasa.Foto IPVZ

  • Vítězslav Bryja: Hledání mechanismů buněčné komunikace – zdroj poučení nejen pro biology
  • Jitka Palich Fučíková: Význam imunitního systému v léčbě onkologických onemocnění
  • Jan Kopecký: Teplo z kosterního svalu by mohlo redukovat obezitu

Nestihli jste březnové přednášky?

Podívejte se na ně ze záznamu na YouTube.