prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc.

Ústav hematologie a krevní transfuze

Profesor Radim Brdička je jedním ze zakladatelů a průkopníků metod DNA diagnostiky, které věnoval většinu svého mimořádně plodného profesního života. Téměř třicet let působil v Ústavu lékařské biologie a genetiky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, odkud poté přestoupil do Ústavu hematologie a krevní transfuze, kde založil oddělení molekulární genetiky a věnoval se vývoji metod detekce reziduálních chorob po protinádorové léčbě, problematice populačního studia či aplikaci molekulárních metod ve forenzní medicíně, a kde přes 20 let působil jako vedoucí genetické laboratoře.


Foto IPVZ

  • Vítězslav Bryja: Hledání mechanismů buněčné komunikace – zdroj poučení nejen pro biology
  • Jitka Palich Fučíková: Význam imunitního systému v léčbě onkologických onemocnění
  • Jan Kopecký: Teplo z kosterního svalu by mohlo redukovat obezitu

Nestihli jste březnové přednášky?

Podívejte se na ně ze záznamu na YouTube.