prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Profesor Jiří Damborský je unikátní osobností na poli biochemie, a to jak v českém, tak i v celosvětovém měřítku. Své vědecké aktivity zaměřuje na studium v oblasti proteinového inženýrství a vývoj softwarových nástrojů pro identifikaci a inženýrství prakticky využitelných proteinů. V osobnosti profesora Jiřího Damborského se mísí dvě klíčové vlastnosti těch nejlepších vědeckých pracovníků – jak skvělé výzkumné kvality, tak i mimořádné schopnosti v jejich uvádění do praxe. Profesor Jiří Damborský je spoluautorem několika celosvětově používaných programů pro proteinové inženýrství a mimo jiné vybudoval a vede uznávané pracoviště Loschmidtových laboratoří.


Foto Masarykova univerzita

Rozhovor pro Českou televizi, 15. května 2023 (čas 15:50)

  • Vítězslav Bryja: Hledání mechanismů buněčné komunikace – zdroj poučení nejen pro biology
  • Jitka Palich Fučíková: Význam imunitního systému v léčbě onkologických onemocnění
  • Jan Kopecký: Teplo z kosterního svalu by mohlo redukovat obezitu

Nestihli jste březnové přednášky?

Podívejte se na ně ze záznamu na YouTube.