prof. Konstantin Sigov

National University of Kyiv-Mohyla Academy

Profesor Konstantin Sigov je jednou z předních osobností současné filosofie s výrazným profesním přesahem do dalších společenských věd. Kromě dlouhodobé pedagogické činnosti se na své kyjevské alma mater zasloužil o založení společného ukrajinsko-francouzského pracoviště, zaměřeného na mezioborové zkoumání společenských problematik, které již přes 30 let vede. Dále také roku 1992 založil nakladatelství Duch i litera, zaměřené na produkci v oblasti společenských a humanitních věd. V současnosti je jméno profesora Sigova spojeno taktéž s odporem vůči ruské agresi; dlouhodobě patří mezi přední kritiky putinovského režimu.

V roce 2023 vyšel český překlad jeho knihy Poselství z Kyjeva (Bourdon, Praha 2023).Foto Ethos

  • Vítězslav Bryja: Hledání mechanismů buněčné komunikace – zdroj poučení nejen pro biology
  • Jitka Palich Fučíková: Význam imunitního systému v léčbě onkologických onemocnění
  • Jan Kopecký: Teplo z kosterního svalu by mohlo redukovat obezitu

Nestihli jste březnové přednášky?

Podívejte se na ně ze záznamu na YouTube.