Ing. Květoslava Stejskalová, CSc.

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

Inženýrka Květoslava Stejskalová je jednou z nejvýraznějších popularizátorek chemie v České republice. Výčet jejích popularizačních aktivit zahrnuje více než 15 let systematické pedagogické činnosti na středních a základních školách, přípravu projektů obohacujících výuku chemie, vedení středoškolských stáží pro mimořádně nadané středoškoláky, organizační vedení popularizačního týmu PEXED, pořádání letní školy NANO202X či vedení vzdělávacích kurzů a workshopů pro vyučující chemie. Díky tomuto mimořádnému rozsahu aktivit se Květoslava Stejskalová výrazně zasadila o popularizaci a rozvoj chemie v České republice.Foto Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

  • Vítězslav Bryja: Hledání mechanismů buněčné komunikace – zdroj poučení nejen pro biology
  • Jitka Palich Fučíková: Význam imunitního systému v léčbě onkologických onemocnění
  • Jan Kopecký: Teplo z kosterního svalu by mohlo redukovat obezitu

Nestihli jste březnové přednášky?

Podívejte se na ně ze záznamu na YouTube.