Nositelé cen za rok 2021

Cena Učené společnosti ČR v kategorii "vědecký pracovník"

 • Doc. RNDr. Petr Baldrian, Ph.D.
  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Dr. Petr Baldrian, Ph.D. patří mezi přední odborníky v oblasti ekologie mikroorganismů. V Mikrobiologickém ústavu Akademie věd vede Laboratoř environmentální mikrobiologie, kterou vybudoval. V rámci laboratoře otevřel nová témata výzkumu, využívající kombinace molekulárně-biologických, mikrobiologických a biochemických metod při výzkumu složení a funkce mikrobiomu na ekosystémové úrovni, zejména v půdním prostředí, vlivu člověka na mikroorganismy a využití mikroorganismů v biotechnologiích. Mezi nejvýznamnější vědecké výsledky patří návrh a aplikace postupů, umožňující identifikaci aktivních mikroorganismů v prostředí, popis exprese celého půdního mikrobiomu i rozpoznání aktivit jednotlivých mikroorganismů v komplexním prostředí, kde spolu koexistují stovky druhů. Jeho výzkumná skupina úspěšně aplikovala postupy pro studium vlivu vnějších faktorů na mikroorganismy, včetně vlivu globálních změn a propaguje sdílení vědeckých dat (https://globalfungi.com). Petr Baldrian se podílí na výuce ekologie mikroorganismů na vysokých školách a je úspěšným školitelem řady studentů. Je také iniciátorem vzniku a hlavním organizátorem série konferencí „Ecology of Soil Microorganisms“. O mezinárodním ohlasu jeho vědecké práce svědčí to, že je v posledních letech pravidelně zařazován do seznamu Clarivate Highly Cited Researchers. 

Cena Učené společnosti ČR v kategorii "mladší vědecký pracovník"

 • Mgr. Jan Perner, Ph.D.
  Parazitologický ústav, Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
  Jan Perner je mladý vědecký pracovník Parazitologického ústavu Biologického centra AVČR. Mimořádně tvůrčím způsobem se zasloužil o zavedení a využití nových experimentálních přístupů, které představují významný pokrok při výzkumu roztočů či klíšťat a jejich přizpůsobení k parazitickému způsobu života. Výzkum těchto organismů byl vždy spjat s používáním laboratorních zvířat. Jan Perner však se svými kolegy vyvinul tenké membrány a sadu „parfémů“, které dohromady imitují kůži hostitele, pod níž mohou vědci klíšťatům podávat krmnou krev. A právě díky této „umělé kůži“ není potřeba laboratorních zvířat ani ke studiu klíšťat, ani k testování nových akaricidních přípravků proti klíšťatům. Díky tomuto experimentálnímu přístupu, který je jak etický, tak ekonomický, se otevřela celá řada experimentálních možností, které nebylo možno provádět na živých zvířatech. 
  Jistě stojí rovněž za zmínku, že Jan Perner spolunavrhl s virologickým týmem na Parazitologickém ústavu ddiagnostickou sadu na rychlou a přímou detekci koronavirové RNA z lidských vzorků. Tato nová metoda (LAMP) umožňuje velmi citlivě (podobně jako PCR) a velmi rychle (podobně jako antigenní testy) odhalit přítomnost viru ve vzorku. Jan Perner je také aktivní popularizátor vědy, vychovává nové generace studentů a přednáší na Přírodovědecké fakultě v Českých Budějovicích.

 • Mgr. Mariya Shamzhy, Ph.D.
  Centrum pro cílenou syntézu a aplikaci perspektivních materiálů, Přírodovědecká fakulta UK
  Dr. Mariya Shamzhy je velmi talentovaná mladá vědecká pracovnice, která dosahuje v oblasti výzkumu a vývoje nových materiálů na bázi zeolitů skvělých výsledků. Tyto výsledky na jedné straně publikuje v nejlepších mezinárodních časopisech s vysokou citační odezvou, a navíc se podílí na spolupráci s několika firmami na využití těchto výsledků v praxi. Dr. Shamzy se ve svém výzkumu věnuje zejména syntéze nových typů zeolitů, jejich fyzikálně chemické charakterizaci a pochopení vztahů mezi strukturou a chemickými vlastnostmi zeolitů na jedné straně a jejich aktivitou a selektivitou ve vybraných reakcích na straně druhé. Kromě vědecké práce se Mariya Shamzhy výrazně zapojila i do pedagogické činnosti na Přírodovědecké fakultě. Mariya Shamzhy taktéž se významně projevuje v oblasti grantové. Pracuje na Výzkumném projektu CUCAM (Charles University Centre for Advanced Materials), řeší svůj vlastní projekt GAČR, před tím byla M.S. úspěšnou řešitelkou juniorského projektu GAČR.

Cena Učené společnosti ČR pro pedagogy

 • RNDr. Ivona Štefková
  Malostranské gymnázium, Praha

Ceny Učené společnosti ČR v kategorii "středoškolský student"

 • Michal Bravanský
  Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec
  Název práce: Měj přehled. Agregátor zpráv

 • Marek Brousil
  Gymnázium Botičská, Praha 2
  Název práce: Využití vstřebatelných nanomateriálových patchů v chirurgii gastrointestinálního traktu – experimentální studie

 • Ema Grofová
  Gymnázium Matyáše Lercha, Brno 
  Název práce: Testování vlivu fibroblastových růstových faktorů na vývoj mléčné žlázy 
  ve 3D kulturách

 • Martina Hanusová
  Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm 
  Název práce: Měření rizikových vlastností lithiových akumulátorů

 • Vítězslav Havlíček
  Gymnázium Velké Meziříčí
  Název práce: Predikce proteinové struktury receptoru mGluR2 pro vstup viru vztekliny u letounů

 • Nikola Eva Mádlová
  První soukromé jazykové gymnázium v Hradci Králové
  Název práce: Syntéza potenciálních antituberkulotik

 • Tibor Malinský
  První soukromé jazykové gymnázium v Hradci Králové
  Název práce: Syntéza azaftalocyaninů a studium jejich supramolekulárních interakcí

 • Šárka Odstrčilová
  Gymnázium Vídeňská, Brno 
  Název práce: Dlouhodobé telemetrické sledování časoprostorových aktivit orla mořského

 • Zdeněk Pezlar
  Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše 
  Název práce: Zajímavá využití algebraické teorie čísel

 • Šimon Sukup
  Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži
  Název práce: Energetická bilance magneticky indukované reorientace Ni50Mn28Ga22  a konstrukce mikropumpy

 • Vítězslav Bryja: Hledání mechanismů buněčné komunikace – zdroj poučení nejen pro biology
 • Jitka Palich Fučíková: Význam imunitního systému v léčbě onkologických onemocnění
 • Jan Kopecký: Teplo z kosterního svalu by mohlo redukovat obezitu

Nestihli jste březnové přednášky?

Podívejte se na ně ze záznamu na YouTube.