Kalendář akcí

19.01.2021

Plenární zasedání Učené společnosti

2. část: zajišťuje I. sekce věd matematicko-fyzikálních Přednáška: J. Zahradník: Seismologie – fyzikální bádání, společenský přínos a očekávání

16.02.2021

Plenární zasedání Učené společnosti

2. část: zajišťuje II. sekce věd chemických Přednáška: P. Jelínek: Exkurze do světa molekul pomocí rastrovací mikroskopie

16.03.2021

Plenární zasedání Učené společnosti

2. část: zajišťuje III. sekce věd biologicko-medicínských O. Prášil: Pěstování a využití řas a sinic

Bartůňková Jiřina

prof., MUDr. DrSc., MBA
narozena 5. února 1958 v Praze

 • alergologie a klinická imunologie
 • členkou Učené společnosti od 2015

Studia a profesionální příprava

 • 1977–1983 Fakulta všeobecného lékařství UK, Praha. Cena rektora za vynikající studijní výsledky
 • 1989 atestace z vnitřního lékařství  I. stupně
 • 1990 obhajoba kandidátské dizertační práce (CSc.): Téma: Fagocytární dysfunkce v klinické praxi
 • 1991 atestace z oboru klinická imunologie a alergologie
 • 1995 habilitace, věd. rada 2.LF UK. Téma práce: Úloha polymorfonukleárních leukocytů  u  imunopatologických stavů
 • 2001 obhajoba doktorské dizertační práce (DrSc.): Diagnostický a patogenetický význam ANCA protilátek
 • 2002 jmenovací řízení profesorem (jmenování od 1.5.2003)
 • 2005 Pražská manažerská škola, titul MBA

Zaměstnání

 • 1983–1986 studijní pobyt: Oddělení klinické imunologie, 1.interní klinika, 1.plicní klinika, I.chirurgická klinika FVL UK
 • 1986–1989 interní aspirantura, Oddělení klinické imunologie FVL UK, Praha
 • 1989–1995 odborný asistent Oddělení klinické imunologie l. LF UK, Praha
 • 2000–2006 proděkanka pro rozvoj UK 2. lékařské fakulty
 • 1995–dosud přednostka Ústavu imunologie 2. LF UK a FNM, Praha

Členství a funkce v domácích vědeckých orgánech

 • Česká společnost pro alergologii a klinickou imunologii (místopředsedkyně)
 • Česká imunologická společnost (členka výboru, předsedkyně komise pro výuku imunologie 1994–1997)
 • ESID (European Society for Immunodeficiency)
 • FOCIS Centrum Excellence – ředitelka českého centra (Federation of Clinical Immunology Societies)
 • Česká lékařská akademie

Význačná ocenění

 • 1983 Cena rektora za vynikající studijní výsledky
 • 1987 Best scientific poster na konferenci ESAO, Bruxelles
 • 1997 Cena Janssen-Cilag za nejlepší publikaci (LAD syndrom)
 • 1999 Cena dr. Lišky za nejlepší publikaci v oboru klinická imunologie a alergologie za r. 1998
  (učebnice Základy imunologie, Hořejší V., Bartůňková J., Triton, Praha 1998)
 • 2003 Nejlepší kazuistika v časopisu Alergie (Cena Schering Plough)
  Vernerová E., Bartůňková J.: Serotoninový syndrom. Alergie 5,2003,4:334-335
 • 2004 Nejlepší původní práce v časopisu Alergie (Schering Plough)
  Špíšek R., Brázová J., Rožková D., Zapletalová K., Šedivá A., Bartůňková J.: Vliv klinicky užívaných   imunomodulancií na maturaci dendritických buněk. Alergie, 2004;6(1):11-16.
 • 2005 Cena CZEDMA za pokrok v oblasti laboratorního testování pomocí in vitro diagnostik
  Bartůňková J, Tesař V, Šedivá A. Diagnostic and pathogenetic role of antineutrophil cytoplasmic  autoantibodies. Clin Immunol. 2003 Feb;106(2):73-82.
 • 2007 Cena časopisu Alergie za nejlepší přehledný článek (Autoimunita a Alergie)
  Bartůňková J., Kayserová J.: Autoimunita a alergie – jin a jang imunopatologie
 • 2007 Cena  IPVZ za soubor publikační činnosti
 • 2008 cena ČIS Granátový imunoglobulin za dlouhodobý vědecký přínos v oboru imunologie
 • 2008 Cena Dr. J. Lišky za nejlepší publikaci v oboru alergologie a klinická imunologie v kategorii monografie za publikaci Imunodeficience
 • 2009 Cena ředitele FN v Motole za Počin roku 2008 (projekt nádorových vakcín)
 • 2015 Cena Vladimíra Zavázala za přínos alergologii a klinické imunologii
 • 2017 Cena Milady Paulové – ženy ve vědě
 • 2018 Stříbrná pamětní medaile Univerzity Karlovy v Praze

Výběr z publikací

 • Fucikova J, Palova-Jelinkova L, Bartunkova J, Spisek R. Induction of Tolerance and Immunity by Dendritic Cells: Mechanisms and Clinical Applications. Front Immunol. 2019 Oct 29;10:2393. doi: 10.3389/fimmu.2019.02393. PMID: 31736936; PMCID: PMC6830192.
 • Kloudová K, Hromádková H, Partlová S, Brtnický T, Rob L, Bartůňková J, Hensler M, Halaška MJ, Špíšek R, Fialová A. Expression of tumor antigens on nprimary ovarian cancer cells compared to established ovarian cancer cell lines. Oncotarget. 2016 Jul 19;7(29):46120-46126. doi: 10.18632/oncotarget.10028. PMID: 27323861; PMCID: PMC5216785.
 • Strizova Z, Bartunkova J, Smrz D. The challenges of adoptive cell transfer in the treatment of human renal cell carcinoma. Cancer Immunol Immunother. 2019 Nov;68(11):1831-1838. doi: 10.1007/s00262-019-02359-z. Epub 2019 Jun 20. PMID: 31222485.
 • Stakheev D, Taborska P, Strizova Z, Podrazil M, Bartunkova J, Smrz D. The WNT/β-catenin signaling inhibitor XAV939 enhances the elimination of LNCaP and PC-3 prostate cancer cells by prostate cancer patient lymphocytes in vitro. Sci Rep. 2019 Mar 18;9(1):4761. doi: 10.1038/s41598-019-41182-5. PMID: 30886380; PMCID: PMC6423115.
 • Strizova Z, Taborska P, Stakheev D, Partlová S, Havlova K, Vesely S, Bartunkova J, Smrz D. NK and T cells with a cytotoxic/migratory phenotype accumulate in peritumoral tissue of patients with clear cell renal carcinoma. Urol Oncol. 2019 Jul;37(7):503-509. doi: 10.1016/j.urolonc.2019.03.014. Epub 2019 Apr 26. PMID: 31030972.
 • Mikyskova R, Indrova M, Stepanek I, Kanchev I, Bieblova J, Vosahlikova S, Moserova I, Truxova I, Fucikova J, Bartunkova J, Spisek R, Sedlacek R, Reinis M. Dendritic cells pulsed with tumor cells killed by high hydrostatic pressure inhibit prostate tumor growth in TRAMP mice. Oncoimmunology. 2017 Aug 24;6(12):e1362528. doi: 10.1080/2162402X.2017.1362528. PMID: 29209567; PMCID: PMC5706615.
 • Fucikova J, Podrazil M, Jarolim L, Bilkova P, Hensler M, Becht E, Gasova Z, Klouckova J, Kayserova J, Horvath R, Fialova A, Vavrova K, Sochorova K, Rozkova D, Spisek R, Bartunkova J. Phase I/II trial of dendritic cell-based aktive cellular immunotherapy with DCVAC/PCa in patients with rising PSA after primary prostatectomy or salvage radiotherapy for the treatment of prostate cancer. Cancer Immunol Immunother. 2018 Jan;67(1):89-100. doi: 10.1007/s00262-017-2068-x. Epub 2017 Sep 25. PMID: 28948333.
 • Fucikova J, Moserova I, Truxova I, Hermanova I, Vancurova I, Partlova S, Fialova A, Sojka L, Cartron PF, Houska M, Rob L, Bartunkova J, Spisek R. High hydrostatic pressure induces immunogenic cell death in human tumor cells. Int J Cancer. 2014 Sep 1;135(5):1165-77. doi: 10.1002/ijc.28766. Epub 2014 Feb 20. PubMed PMID: 24500981
 • Fox BA, Schendel DJ, Butterfield LH, Aamdal S, Allison JP, Ascierto PA, Atkins MB, Bartunkova J, et al. Defining the critical hurdles in cancer immunotherapy. J Transl Med. 2011 Dec 14;9:214. doi: 10.1186/1479-5876-9-214. PubMed PMID: 22168571; PubMed Central PMCID: PMC3338100
 • Bartůnková J, Kayserová J, Shoenfeld Y. Allergy and autoimmunity: parallels and dissimilarity: the yin and yang of immunopathology. Autoimmun Rev. 2009 Feb;8(4):302-8. doi: 10.1016/j.autrev.2008.09.004. Epub 2008 Oct 9. Review. PubMed PMID: 18848649

Webové stránky

Zpět na seznam článků

Novinky

13.01.21

Pozvánka na online přednášku prof. RNDr. Jiřího Zahradníka, DrSc.: Seismologie - fyzikální bádání, společenský přínos a očekávání

Učená společnost ČR Vás srdečně zve na přednášku prof. RNDr. Jiřího Zahradníka, DrSc. (Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy): "Seismologie - fyzikální bádání, společenský přínos a očekávání", která se koná v úterý 19. 1. 2021 v 16:00 hod online na YouTube: http://seismologie.jdem.cz. Studium zemětřesení a struktury Země pomocí seismických vln poskytuje 3D obraz nitra a tektonických procesů, s šancí uplatnit se i při planetárních výzkumech. Hlavními společenskými produkty jsou rychlé odhady účinků zemětřesení v reálném čase, předpověď ohrožení dotřesy, a systémy rychlého varování před ničivými kmity i před tsunami, hodnocení dlouhodobého ohrožení kritických lokalit a vývoj stavebních norem i antiseimických opatření.

Pozvánka (PDF, 325 kB)

11.01.21

Otevřený dopis ministru školství – žádost o zachování finanční podpory „EMBO Installation Grant“

„Vážený pane ministře, dovolujeme si obrátit se na Vás s žádostí o zachování finanční podpory EMBO Installation Grant. Ukončení financování tohoto programu by mělo dalekosáhlý negativní dopad na rozvoj molekulárně-biologického a biomedicínského výzkumu v České republice,“ píše Rada Učené společnosti ČR v otevřeném dopise ministru školství Robertu Plagovi.

08.01.21

Úmrtí člena Učené společnosti prof. Oldřicha Kowalskeho

2. ledna 2021 zemřel ve věku 84 let člen Učené společnsosti prof. RNDr. Oldřich Kowalski, DrSc., jeden z nejvýznamnějších českých geometrů. Působil na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde se stal v roce 1992 profesorem a v poslední době působil jako emeritní profesor. Odborně se profesor Kowalski věnoval moderní diferenciální geometrii, zejména Riemannově geometrii. K rozvoji geometrie přispěl profesor Kowalski kromě pečlivě připravených přednášek pro matematiky i pro fyziky na MFF UK i napsáním dvou skript. Je autorem nebo spoluautorem 170 vědeckých publikací v mezinárodních časopisech a 4 monografií.  Kromě své vědecké a pedagogické práce se profesor Kowalski angažoval i společensky. V letech 1971–2001, tedy celých 30 let, vedl časopis Pokroky matematiky, fyziky a astronomie.