Zpět na seznam článků

07.02.2023

Záznam přednášky Urse Heftricha: Literární překlad jako tvořivá komparatistika

Pokud jste se nemohli osobně zúčastnit výborné listopadové přednášky Urse Heftricha, znalce a překladatele české poezie 20. století, nabízíme vám její záznam.

Urs Heftrich, profesor slovanské literární vědy ve Slovanském institutu Univerzity v Heidelbergu, je odborníkem na českou poezii 20. století, kterou také překládá. Na četných příkladech ukazuje, že básnický překlad se pohybuje na hranici mezi odbornou a uměleckou aktivitou. Přednáška představuje literární komparatistiku coby zázemí převodu uměleckého díla z jedné jazykově-kulturní oblasti do druhé.

Profesor Heftrich je spolueditorem souborné komentované česko-německé edice spisů jednoho z nejvýznamnějších českých básníků, Vladimíra Holana. Podílí se na ní i jako překladatel, autor podrobných jazykových i meritorních komentářů a doslovů. Edice, která je rozplánována do čtrnácti svazků, vychází od roku 2003 a měla by být uzavřena roku 2030.

Urs Heftrich je rovněž autorem monografií o Otokaru Březinovi (1993), o recepci Friedricha Nietzscheho v Čechách (česky 1999), o Nikolaji Gogolovi (2004) a o nacistické genocidě českých a slovenských Romů (česky 2009). Z české poezie přeložil do němčiny Zahradníčkovy Jeřáby (antologie, 2001), Básně z koncentračního tábora Josefa Čapka (antologie, 2016) a četné jiné autory (mj. J. Ortena, Z. Hejdu, J. H. Krchovského, P. Hrušku, O. Hanuse).

Za svoje překlady získal titul překladatele měsíce v říjnu 2014 (Transstar Evropa), Medaili Karla Čapka (2016) a cenu Premia Bohemica (2017).

Přednášku doprovází recitace veršů Vladimíra Holana a jejich německého překladu v podání Věry Koubové a Urse Heftricha.

Snímek Věra Koubová

  • Štěpánka Vaňáčová: Za hranice genomu: luštění kódu RNA
  • Pavlína Maloy Řezáčová: Strukturní biologie a strukturou inspirovaný návrh léků
  • Robert Vácha: Od aminokyselin až k virům

Nestihli jste únorové přednášky?

Podívejte se na ně ze záznamu na YouTube.