Zpět na seznam článků

14.04.2023

Opustili nás prof. Pavel Kratochvíl a prof. Ivo Babuška

S hlubokým zármutkem jsme v těchto dnech přijali zprávy o úmrtí dvou našich členů, Pavla Kratochvíla a Ivo Babušky.

V pátek 7. dubna 2023 zemřel ve věku 93 let fyzikální chemik a přední odborník na chemii polymerů, prof. Ing. Pavel Kratochvíl, DrSc., zakládající člen Učené společnosti. Od roku 1959 pracoval v Ústavu makromolekulární chemie (nejdříve ČSAV, od roku 1993 AV ČR), v letech 1990–1998 byl jeho ředitelem. 

Snímek Marcela Havelková, ÚMCH AV ČR

Ve středu 12. dubna 2023 nás ve věku 97 let opustil významný světový matematik prof. Ing. Ivo Babuška, DrSc., Dr. h. c. mult., zahraniční člen Učené společnosti. Absolvoval Stavební fakultu ČVUT a zároveň zde obhájil doktorát v oboru technických věd. Od roku 1949 pracoval jako aspirant v Ústavu pro matematiku České akademie věd a umění, dnešním Matematickém ústavu Akademie věd ČR. Zde obhájil titul kandidáta věd v matematice a poté doktora věd v tomtéž oboru. V ústavu pracoval do roku 1968, kdy se stal profesorem University of Maryland ve Spojených státech. V roce 1995 odešel do penze a od té doby působil jako profesor v Institute for Computational Engineering and Sciences, University of Texas v Austinu. V roce 2014 získal Cenu Neuron na přínos světové vědě.

Snímek archiv Ivo Babušky

Připomeňte si diskuse Učené společnosti o open access, o predátorských vydavatelstvích a o dalších aspektech vědeckého publikování:

11.ledna 2023, moderoval Jan Trlifaj:

Open access – pozitiva a rizika

 • prof. Michal Hocek (Učená společnost ČR a ÚOCHB AV ČR)
 • Ing. Jiří Marek (ÚVT Masarykovy univerzity)
 • doc. Daniel Münich (CERGE-EI)
 • doc. David Kosař (Právnická fakulta Masarykovy univerzity)
 • Ing. Martin Svoboda (NTK a CzechELib)
 • dr. Václav Štětka (Loughborough University, UK)
 • prof. Jan Trka (2. LF Univerzity Karlovy)

17. ledna 2023, moderoval Martin Loebl:

Heroic Librarians Fighting Publishing Sharks

 • Vinciane Gaillard (Zástupce ředitele European University Association)
 • Jiří Jirát (člen vyjednávacího týmu CzechELib)
 • Gerard Meijer (ředitel Ústavu Fritze Habera MPG a místopředseda německého vyjednávacího týmu DEAL)
 • Martin Svoboda (ředitel NTK, vedoucí vyjednávacího týmu pro elektronické zdroje)