Zpět na seznam článků

04.01.2023

Ministr Vladimír Balaš odpovídá Radě Učené společnosti: podpora studentských soutěží zůstává prioritou

Rada Učené společnosti ČR v otevřeném dopise ministru školství prof. Vladimíru Balašovi z 5. prosince 2022 vyjádřila znepokojení nad dopady, které může mít avizovaná změna financování chodu pracovišť zajištujících mimoškolní aktivity dětí a mládeže na realizaci předmětových olympiád.

V odpovědi na tento dopis pan ministr vysvětluje důvody probíhajících změn a ujišťuje, že olympiády jimi ohroženy nejsou: „MŠMT dokončuje několikaletý proces reformy financování regionálního školství, kdy oblast středisek volného času (ale do jisté míry i školních klubů) a jejich financování byla posledním segmentem, v rámci něhož dosud nedošlo ke sjednocení základních pravidel pro financování jejich činnosti z prostředků státního rozpočtu napříč jednotlivými kraji. (…) Záměrem je tedy nastavení normativního financování tak, aby byl zajištěn výkon stěžejních činností středisek volného času v souladu se školskými právními předpisy a jasnou zakázkou státu. Celkový objem finančních prostředků státního rozpočtu, který na činnost středisek volného času směřuje, zůstává nezměněn.“

„Ujišťuji Vás, že podpora soutěží, nejen těch předmětových, je pro MŠMT i nadále prioritou. Na podporu soutěží a přehlídek vyhlašuje MŠMT každoročně dotační výzvy v celkovém objemu cca 65 mil. Kč,“ pokračuje pan ministr Balaš s tím, že ministerstvo pro rok 2024 a následující plánuje připravit koncept víceletého financování soutěží a přehlídek, který by napomohl ke stabilitě v této oblasti.

Plný text odpovědi (PDF)

Připomeňte si diskuse Učené společnosti o open access, o predátorských vydavatelstvích a o dalších aspektech vědeckého publikování:

11.ledna 2023, moderoval Jan Trlifaj:

Open access – pozitiva a rizika

 • prof. Michal Hocek (Učená společnost ČR a ÚOCHB AV ČR)
 • Ing. Jiří Marek (ÚVT Masarykovy univerzity)
 • doc. Daniel Münich (CERGE-EI)
 • doc. David Kosař (Právnická fakulta Masarykovy univerzity)
 • Ing. Martin Svoboda (NTK a CzechELib)
 • dr. Václav Štětka (Loughborough University, UK)
 • prof. Jan Trka (2. LF Univerzity Karlovy)

17. ledna 2023, moderoval Martin Loebl:

Heroic Librarians Fighting Publishing Sharks

 • Vinciane Gaillard (Zástupce ředitele European University Association)
 • Jiří Jirát (člen vyjednávacího týmu CzechELib)
 • Gerard Meijer (ředitel Ústavu Fritze Habera MPG a místopředseda německého vyjednávacího týmu DEAL)
 • Martin Svoboda (ředitel NTK, vedoucí vyjednávacího týmu pro elektronické zdroje)