Zpět na seznam článků

04.01.2023

Ministr Vladimír Balaš odpovídá Radě Učené společnosti: podpora studentských soutěží zůstává prioritou

Rada Učené společnosti ČR v otevřeném dopise ministru školství prof. Vladimíru Balašovi z 5. prosince 2022 vyjádřila znepokojení nad dopady, které může mít avizovaná změna financování chodu pracovišť zajištujících mimoškolní aktivity dětí a mládeže na realizaci předmětových olympiád.

V odpovědi na tento dopis pan ministr vysvětluje důvody probíhajících změn a ujišťuje, že olympiády jimi ohroženy nejsou: „MŠMT dokončuje několikaletý proces reformy financování regionálního školství, kdy oblast středisek volného času (ale do jisté míry i školních klubů) a jejich financování byla posledním segmentem, v rámci něhož dosud nedošlo ke sjednocení základních pravidel pro financování jejich činnosti z prostředků státního rozpočtu napříč jednotlivými kraji. (…) Záměrem je tedy nastavení normativního financování tak, aby byl zajištěn výkon stěžejních činností středisek volného času v souladu se školskými právními předpisy a jasnou zakázkou státu. Celkový objem finančních prostředků státního rozpočtu, který na činnost středisek volného času směřuje, zůstává nezměněn.“

„Ujišťuji Vás, že podpora soutěží, nejen těch předmětových, je pro MŠMT i nadále prioritou. Na podporu soutěží a přehlídek vyhlašuje MŠMT každoročně dotační výzvy v celkovém objemu cca 65 mil. Kč,“ pokračuje pan ministr Balaš s tím, že ministerstvo pro rok 2024 a následující plánuje připravit koncept víceletého financování soutěží a přehlídek, který by napomohl ke stabilitě v této oblasti.

Plný text odpovědi (PDF)

  • Štěpánka Vaňáčová: Za hranice genomu: luštění kódu RNA
  • Pavlína Maloy Řezáčová: Strukturní biologie a strukturou inspirovaný návrh léků
  • Robert Vácha: Od aminokyselin až k virům

Nestihli jste únorové přednášky?

Podívejte se na ně ze záznamu na YouTube.