Zpět na seznam článků

08.12.2023

Usnesení 173. zasedání Pléna České konference rektorů

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 173. zasedání následující usnesení:

1. ČKR ocenila návštěvu prezidenta republiky na dnešním zasedání a jeho zájem o problematiku vysokého školství. Debata byla věnována zejména strategickému směřování vysokého školství, jeho společenské relevanci a udržitelnosti financování.

2. ČKR si je vědoma snahy MŠMT o zlepšení financování vysokoškolského vzdělávání v následujícím roce, nicméně znovu upozorňuje na institucionální podfinancování veřejných vysokých škol a opakovaně vyzývá MŠMT k jednání o střednědobém výhledu financování. Jedině konkrétní střednědobá finanční perspektiva umožní vedení vysokých škol efektivně a racionálně plánovat kroky k zabezpečení kvalitního vzdělávání budoucích vysokoškolských studentů a konkurenceschopného výzkumu.

3. ČKR vítá výzvu MŠMT k nominaci svých zástupců do pracovních skupin k úpravám ukazatelů, na jejichž základě dochází k přidělování finančních prostředků na vzdělávací činnost pro jednotlivé veřejné vysoké školy. Parametrické změny ukazatelů rozpočtu musejí být řešeny s dostatečným předstihem tak, aby se vysoké školy na ně mohly včas připravit.

4. ČKR pozitivně vnímá vstřícný přístup zástupců Ministerstva vnitra a Ministerstva zahraničních věcí k jednání se zástupci ČKR a MŠMT o novele zákona o pobytu cizinců na území ČR. Je si vědoma nutnosti dodržování nastavených pravidel, nicméně nesouhlasí s nově stanovenými plošnými restriktivními podmínkami Režimu student vztahujícími se k počtu studentů, kteří nenastoupili ke studiu, resp. neukončili první ročník studia.

V Praze dne 7. prosince 2023

Za Českou konferenci rektorů

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
předsedkyně

  • Štěpánka Vaňáčová: Za hranice genomu: luštění kódu RNA
  • Pavlína Maloy Řezáčová: Strukturní biologie a strukturou inspirovaný návrh léků
  • Robert Vácha: Od aminokyselin až k virům

Nestihli jste únorové přednášky?

Podívejte se na ně ze záznamu na YouTube.