Zpět na seznam článků

08.12.2023

Usnesení 173. zasedání Pléna České konference rektorů

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 173. zasedání následující usnesení:

1. ČKR ocenila návštěvu prezidenta republiky na dnešním zasedání a jeho zájem o problematiku vysokého školství. Debata byla věnována zejména strategickému směřování vysokého školství, jeho společenské relevanci a udržitelnosti financování.

2. ČKR si je vědoma snahy MŠMT o zlepšení financování vysokoškolského vzdělávání v následujícím roce, nicméně znovu upozorňuje na institucionální podfinancování veřejných vysokých škol a opakovaně vyzývá MŠMT k jednání o střednědobém výhledu financování. Jedině konkrétní střednědobá finanční perspektiva umožní vedení vysokých škol efektivně a racionálně plánovat kroky k zabezpečení kvalitního vzdělávání budoucích vysokoškolských studentů a konkurenceschopného výzkumu.

3. ČKR vítá výzvu MŠMT k nominaci svých zástupců do pracovních skupin k úpravám ukazatelů, na jejichž základě dochází k přidělování finančních prostředků na vzdělávací činnost pro jednotlivé veřejné vysoké školy. Parametrické změny ukazatelů rozpočtu musejí být řešeny s dostatečným předstihem tak, aby se vysoké školy na ně mohly včas připravit.

4. ČKR pozitivně vnímá vstřícný přístup zástupců Ministerstva vnitra a Ministerstva zahraničních věcí k jednání se zástupci ČKR a MŠMT o novele zákona o pobytu cizinců na území ČR. Je si vědoma nutnosti dodržování nastavených pravidel, nicméně nesouhlasí s nově stanovenými plošnými restriktivními podmínkami Režimu student vztahujícími se k počtu studentů, kteří nenastoupili ke studiu, resp. neukončili první ročník studia.

V Praze dne 7. prosince 2023

Za Českou konferenci rektorů

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
předsedkyně

Připomeňte si diskuse Učené společnosti o open access, o predátorských vydavatelstvích a o dalších aspektech vědeckého publikování:

11.ledna 2023, moderoval Jan Trlifaj:

Open access – pozitiva a rizika

 • prof. Michal Hocek (Učená společnost ČR a ÚOCHB AV ČR)
 • Ing. Jiří Marek (ÚVT Masarykovy univerzity)
 • doc. Daniel Münich (CERGE-EI)
 • doc. David Kosař (Právnická fakulta Masarykovy univerzity)
 • Ing. Martin Svoboda (NTK a CzechELib)
 • dr. Václav Štětka (Loughborough University, UK)
 • prof. Jan Trka (2. LF Univerzity Karlovy)

17. ledna 2023, moderoval Martin Loebl:

Heroic Librarians Fighting Publishing Sharks

 • Vinciane Gaillard (Zástupce ředitele European University Association)
 • Jiří Jirát (člen vyjednávacího týmu CzechELib)
 • Gerard Meijer (ředitel Ústavu Fritze Habera MPG a místopředseda německého vyjednávacího týmu DEAL)
 • Martin Svoboda (ředitel NTK, vedoucí vyjednávacího týmu pro elektronické zdroje)