Zpět na seznam článků

30.11.2023

Učená společnost vyhlašuje ceny pro vysokoškolské studenty a doktorandy

Vysokoškolští studenti bakalářského, magisterského i doktorského stupně studia se mohou ucházet o ceny Učené společnosti (v případě chemických oborů udělované spolu s Nadací Experientia), které jsou udělovány za originální práce (studentské práce, odborné články…).

Hodnotícími kritérií jsou u všech cen především originalita a přínos studenta k předkládané výzkumné práci.

Ceny jsou spojeny s finanční odměnou v řádu desítek tisíc korun.

Cena Učené společnosti České republiky pro vysokoškolské studenty

Cena je určena pro vysokoškolské studenty bakalářského i magisterského stupně v oborech spadajících pod tyto sekce Učené společnosti: I. sekci věd matematicko-fyzikálních, III. sekci věd biologicko-medicínských a IV. sekci věd společenských a humanitních. Pro chemické obory je určena cena Via Chimica (viz níže).

Do soutěže o Cenu se může do 31. ledna 2024 přihlásit se svou originální prací každý, kdo při podání přihlášky studuje na české vysoké škole v řádném bakalářském nebo magisterském studiu. Každý student může podat maximálně jednu přihlášku ročně.

Detailní podmínky a způsob podání přihlášky najdete ve statutu Ceny (pdf).

Cena Učené společnosti ČR a Nadace Experientia za chemii pro vysokoškolské studenty

Cena je určena pro vysokoškolské studenty bakalářského i magisterského stupně.

Do soutěže o Cenu se může do 15. února 2024 přihlásit student se svojí originální prací v oboru chemie. Ve chvíli, kdy aplikant podává přihlášku, musí být studentem české vysoké školy v bakalářském nebo magisterském studiu. Každý student může podat maximálně jednu přihlášku.

Detailní podmínky a způsob podání přihlášky najdete v pravidlech Ceny (pdf).

Cena Jiřiny Michlové pro studenty doktorských studijních programů

Cena je určena pro studenty v doktorském studijním programu.

Do soutěže o Cenu se může do 31. ledna 2024 přihlásit se svou originální prací každý, kdo při podání přihlášky studuje na české vysoké škole v doktorském studijním programu nebo ho před nejvýše jedním rokem absolvoval. Každý může podat maximálně jednu přihlášku ročně.

Detailní podmínky a způsob podání přihlášky najdete ve statutu Ceny (pdf).

Připomeňte si diskuse Učené společnosti o open access, o predátorských vydavatelstvích a o dalších aspektech vědeckého publikování:

11.ledna 2023, moderoval Jan Trlifaj:

Open access – pozitiva a rizika

 • prof. Michal Hocek (Učená společnost ČR a ÚOCHB AV ČR)
 • Ing. Jiří Marek (ÚVT Masarykovy univerzity)
 • doc. Daniel Münich (CERGE-EI)
 • doc. David Kosař (Právnická fakulta Masarykovy univerzity)
 • Ing. Martin Svoboda (NTK a CzechELib)
 • dr. Václav Štětka (Loughborough University, UK)
 • prof. Jan Trka (2. LF Univerzity Karlovy)

17. ledna 2023, moderoval Martin Loebl:

Heroic Librarians Fighting Publishing Sharks

 • Vinciane Gaillard (Zástupce ředitele European University Association)
 • Jiří Jirát (člen vyjednávacího týmu CzechELib)
 • Gerard Meijer (ředitel Ústavu Fritze Habera MPG a místopředseda německého vyjednávacího týmu DEAL)
 • Martin Svoboda (ředitel NTK, vedoucí vyjednávacího týmu pro elektronické zdroje)