Zpět na seznam článků

10.02.2023

Přednáška Tomáše Slaniny: Budiž světlo – výzvy moderní fotochemie

Učená společnost České republiky srdečně zve na veřejnou přednášku:

RNDr. Tomáš Slanina, Ph.D.

vedoucí skupiny redoxní fotogemie z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR

Budiž světlo: výzvy moderní fotochemie

Kdy: úterý 21. února 2023, 16 h

Kde: budova AV ČR, Národní 3, Praha 1, místnost 206

+ živě na YouTube

Světlo je často vnímáno jako nehmotný neuchopitelný element, který nemůže přeměnit hmotu. Ozařováním lze však vyvolat chemické procesy, díky nimž dochází ke změně struktur a k tvorbě nových chemických vazeb. Světlo tak představuje jeden z nejelegantnějších bezestopých způsobů, jak kontrolovat chemické reakce.

V naší laboratoři redoxní fotochemie v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR vyvíjíme molekuly, které lze aktivovat pomocí viditelného světla. Tato aktivace umožňuje řadu různých procesů, například selektivní fotochemické přepínání molekul mezi dvěma stavy s různými vlastnostmi, tvorbu a zánik chemických vazeb nebo reversibilní přenos elektronů. Díky unikátním vlastnostem tyto molekuly nacházejí široké uplatnění např. jako světlem kontrolovatelná léčiva, programovatelné molekulárně elektronické součástky, afinitní značky biomolekul, fotocitlivé materiály nebo organické solární panely a baterie.


Tomáš Slanina:

  • Štěpánka Vaňáčová: Za hranice genomu: luštění kódu RNA
  • Pavlína Maloy Řezáčová: Strukturní biologie a strukturou inspirovaný návrh léků
  • Robert Vácha: Od aminokyselin až k virům

Nestihli jste únorové přednášky?

Podívejte se na ně ze záznamu na YouTube.