Zpět na seznam článků

15.08.2023

Odešel historik a archeolog prof. Petr Sommer

V sobotu 12. srpna 2023 ve věku 73 let zemřel člen Učené společnosti, historik středověku a archeolog prof. PhDr. Petr Sommer, DSc.

Svou odbornou kariéru zahájil už při studiích na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze působením ve Východočeském muzeu v Pardubicích (1972–1975). Od roku 1976 pracoval v Archeologickém ústavu AV ČR (tehdy ČSAV), v letech 1993–1999 jako ředitel. Patřil k zakládajícím členům Centra medievistických studií, společného pracoviště AV ČR a Univerzity Karlovy v Praze, jehož byl v letech 2004-2019 ředitelem a v němž působil až do své smrti.

Odborně se soustředil především na bádání v oblasti církevní archeologie a středověké duchovní kultury. Vedl rozsáhlé terénní výzkumy středověkých klášterů v Praze na Strahově, Berouně, Sázavě a spolupracoval na výzkumech klášterů na Ostrově u Davle a v Praze-Břevnově. Je spoluautorem zásadní knihy o budování českého státu Přemyslovci, napsal knihu o svatém Prokopovi či titul Začátky křesťanství v Čechách. Podílel se i na Encyklopedii českých klášterů.

Snímek Pavlína Jáchimová, AV ČR, CC BY-SA 3.0 CZ

„Dokázal propojit výsledky terénních archeologických výzkumů klíčových středověkých klášterů s poznatky čerpanými z výzkumu historických, uměleckohistorických a církevně historických pramenů k začátkům českého státu a šíření křesťanské víry v tehdejší společnosti. Jako vysokoškolský pedagog předal své znalosti, zkušenosti několika generacím archeologů a historiků, které dokázal svým nadšením a zápalem nadchnout pro archeologii. Měl úžasný dar slova a dokázal svět a myšlení středověkých lidí přiblížit i veřejnosti prostřednictvím řady výstav a populárních publikací,“ píše na svém webu Archeologický ústav AV ČR Praha.

V roce 2017 mu byla udělena Národní cena Česká hlava, Akademie věd ho v roce 2020 ocenila medailí De scientia et humanitate optime meritis.

Rozloučení proběhne v rodinném kruhu, rodina ale bude ráda, věnujete-li Petru Sommerovi osobní vzpomínku v budově Akademie věd ČR, kde bude od 18. srpna vystavena kondolenční kniha.

Připomeňte si diskuse Učené společnosti o open access, o predátorských vydavatelstvích a o dalších aspektech vědeckého publikování:

11.ledna 2023, moderoval Jan Trlifaj:

Open access – pozitiva a rizika

 • prof. Michal Hocek (Učená společnost ČR a ÚOCHB AV ČR)
 • Ing. Jiří Marek (ÚVT Masarykovy univerzity)
 • doc. Daniel Münich (CERGE-EI)
 • doc. David Kosař (Právnická fakulta Masarykovy univerzity)
 • Ing. Martin Svoboda (NTK a CzechELib)
 • dr. Václav Štětka (Loughborough University, UK)
 • prof. Jan Trka (2. LF Univerzity Karlovy)

17. ledna 2023, moderoval Martin Loebl:

Heroic Librarians Fighting Publishing Sharks

 • Vinciane Gaillard (Zástupce ředitele European University Association)
 • Jiří Jirát (člen vyjednávacího týmu CzechELib)
 • Gerard Meijer (ředitel Ústavu Fritze Habera MPG a místopředseda německého vyjednávacího týmu DEAL)
 • Martin Svoboda (ředitel NTK, vedoucí vyjednávacího týmu pro elektronické zdroje)