Zpět na seznam článků

21.02.2023

Česká konference rektorů k financování vysokého školství a k bezpečnému prostředí na vysokých školách

Usnesení 169. zasedání Pléna České konference rektorů (Výroční shromáždění ČKR)

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 169. zasedání, Výročním shromáždění ČKR, následující usnesení:

1. ČKR je hluboce znepokojena aktuálním financováním vysokého školství ČR. Vysoké školství ČR, jež je strategickým sektorem pro výzkum, klíčovým partnerem pro budoucí hospodářský rozvoj a budování vzdělané společnosti, trpí faktickým poklesem finančních prostředků, což nenaplňuje Programové prohlášení Vlády ČR. Podíl vysokých škol v kapitole financí Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy postupně klesl z 18 % v roce 2010 na 12 % v roce 2021. V důsledku dalších negativních jevů, jako jsou vysoká inflace a ceny energií, jakož i v souvislosti se vzrůstajícími platy v regionálním školství, akademické prostředí přestává být konkurenceschopným, což reálně vede k odlivu mozků z prostředí vysokých škol ČR. Nelze nečinně přihlížet ani dalšímu alarmujícímu jevu, kterým je výrazně nižší podíl výdajů na vysoké školství vzhledem k HDP ve srovnání s dalšími státy sdruženými v OECD. Vyšší nároky na vysokoškolský sektor přináší také rostoucí demografická křivka. Proto žádáme Vládu ČR, aby tento negativní trend zvrátila.

2. ČKR přijala prohlášení k bezpečnému prostředí na vysokých školách ČR (viz níže).

3. ČKR s ohledem na priority Národního plánu obnovy a Programového prohlášení Vlády ČR zdůrazňuje význam profesních studijních programů pro rozvoj společnosti. ČKR se bude nadále věnovat podmínkám jejich realizace.

4. ČKR podporuje stanovisko Sněmu Rady vysokých škol ze dne 9. února 2023 k navrhovaným změnám v zákoníku práce týkajícím se dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a práce vysokoškolských učitelů z domova.

5. V doplňujících volbách ČKR na uvolněné místo místopředsedy ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální na funkční období od 1. března do 31. července 2023 byl zvolen rektor Vysoké školy ekonomické v Praze Doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

V Praze dne 17. února 2023

Za Českou konferenci rektorů
Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
předseda

Usnesení

Prohlášení České konference rektorů k bezpečnému prostředí na vysokých školách ČR

Rektorky a rektoři vysokých škol České republiky, členky a členové České konference rektorů (ČKR), vyjadřují znepokojení nad nedávno medializovanými informacemi týkajícími se nevhodného chování několika vyučujících vysokých škol ČR. ČKR odsuzuje diskriminační vzorce chování a apeluje na všechny součásti vysokých škol, aby podobné problematické jednání na jejich půdě nebylo tolerováno ani přehlíženo. Vysoké školy ČR musejí být bezpečným, přátelským a férovým prostředím a ČKR považuje za zásadní, aby na jednotlivých vysokých školách a jejich součástech existovaly funkční postupy, které podobné jednání dokážou rychle rozpoznat a efektivně řešit. ČKR apeluje na akademickou veřejnost ČR, aby k problematice nevhodného chování přistupovala odpovědně a s plnou vážností a aby se společně zasadila o změnu kultury jednání a komunikace všude tam, kde dosud nevhodné stereotypy chování přetrvávají.

V Praze dne 17. února 2023

Za Českou konferenci rektorů
Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
předseda

Připomeňte si diskuse Učené společnosti o open access, o predátorských vydavatelstvích a o dalších aspektech vědeckého publikování:

11.ledna 2023, moderoval Jan Trlifaj:

Open access – pozitiva a rizika

 • prof. Michal Hocek (Učená společnost ČR a ÚOCHB AV ČR)
 • Ing. Jiří Marek (ÚVT Masarykovy univerzity)
 • doc. Daniel Münich (CERGE-EI)
 • doc. David Kosař (Právnická fakulta Masarykovy univerzity)
 • Ing. Martin Svoboda (NTK a CzechELib)
 • dr. Václav Štětka (Loughborough University, UK)
 • prof. Jan Trka (2. LF Univerzity Karlovy)

17. ledna 2023, moderoval Martin Loebl:

Heroic Librarians Fighting Publishing Sharks

 • Vinciane Gaillard (Zástupce ředitele European University Association)
 • Jiří Jirát (člen vyjednávacího týmu CzechELib)
 • Gerard Meijer (ředitel Ústavu Fritze Habera MPG a místopředseda německého vyjednávacího týmu DEAL)
 • Martin Svoboda (ředitel NTK, vedoucí vyjednávacího týmu pro elektronické zdroje)