Zpět na seznam článků

30.01.2023

Blahopřání zvolenému prezidentovi Petru Pavlovi

Vážený pan
generál v.v. Ing. Petr Pavel, MA
zvolený prezident České republiky

Vážený pane prezidente, milý pane generále,

blahopřejeme Vám ke zvolení prezidentem naší země, radujeme se s Vámi z výrazného volebního úspěchu a jsme na Vás patřičně hrdí. Vážíme si toho, že jste přišel před dvěma lety mezi nás do veřejné diskuse Učené společnosti ČR a přesvědčil podstatnou část přítomných členů US i zástupců veřejnosti o tom, že právě Vy jste tím správným kandidátem do blížící se volby prezidenta naší země.

Učená společnost vedle odborných otázek napříč vědeckým poznáním pokládá za svůj úkol sledovat pozorně aktuální dění ve společnosti a ozvat se pokaždé, když zazní nepatřičné a demokratické principy a svobodu v naší zemi ohrožující názory či nešťastné návrhy politiků zpochybňující pozici naší země ve společenství demokratických zemí Evropy a světa.

Pane prezidente, Učená společnost České republiky je připravena Vám být ku pomoci nabídkou expertízy odborníků v širokém rozsahu vědeckého poznávání přírodních a společenských jevů a zákonitostí. Do Vašeho náročného poslání Vám přejeme pevné zdraví, skvělé zázemí a tým spolupracovníků, radost z díla a vždy dobrou mysl.

Za Učenou společnost České republiky její Rada:

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. - předseda
prof. RNDr. Martin Loebl, CSc. – 1. místopředseda
prof. Mgr. Pavel Jungwirth, DSc.  – 2. místopředseda
RNDr. Ivo Starý, CSc. – vědecký tajemník
RNDr. Šárka Nečasová, DSc. – předsedkyně I. sekce věd matematicko-fyzikálních
prof. Ing. Michal Hocek, CSc., DSc. – předseda II. sekce věd chemických
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. – předseda III. sekce věd biologicko-medicínských
prof. Lenka Karfíková, Dr. theol. – předsedkyně IV. sekce věd společenských a humanitních

Blahopřání (pdf)

Přednáška Petra Pavla pro Učenou společnost ČR: Bezpečnost a sounáležitost v post-krizové době (16. června 2020)
  • Štěpánka Vaňáčová: Za hranice genomu: luštění kódu RNA
  • Pavlína Maloy Řezáčová: Strukturní biologie a strukturou inspirovaný návrh léků
  • Robert Vácha: Od aminokyselin až k virům

Nestihli jste únorové přednášky?

Podívejte se na ně ze záznamu na YouTube.