Back to the list of articles

13.07.2018

Kuklík Jan

Prof. JUDr., DrSc.
Born August 1, 1967 in Prague

 • Legal history
 • Member of Learned Society since 2018

Educational and professional preparation

 • 1985–1989 – Law faculty, Charles University Prague
 • 1991 – 1992 – postgraduate visiting student St. Edmund Hall, Oxford
 • 1992–1995 – postgraduate, PhD. Study (Faculty of Law, Charles University Prague) PhD in legal history and theory.
 • 1999 – assistant professor (docent) of Czech and Czechoslovak legal history
 • 2002 – DrSc, in legal history
 • 2005 – professor of legal history Faculty of Law, Charles University Prague
 • 2014 –visiting professor University of San Francisco Law School

Employment and academic positions

 • 1995 – present Law faculty, Charles University Prague
 • 1995–2000 Head of the Rector´s Office, Charles University, Prague, lecturer at Faculty of Law, Charles University Prague
 • 2000 – 2014 vice – dean, Faculty of Law, Charles University Prague
 • 2014 – present dean, Faculty of Law, Charles University Prague

Membership in selected domestic scientific bodies

 • 2007 – present member of scientific council of Law faculty, Prague,
 • 2014 – present chairman of scientific council of Law faculty, Prague
 • 2014 – member of scientific council of Law faculties in Brno, Bratislava, Olomouc and Plzeň
 • 2014 – member of board of the Institute of History, Czech Academy of Sciences, Prague

Membership and positions in selected international organizations and societies

 • 2018 – The Comenius Academic Club

Notable awards

 • In the years 2012, 2013 and 2016 the monographs Nationalized Czechoslovakia (Znárodněné Československo), Long lasting Shadows of Munich ( Dlouhé stíny Mnichova) and Czech law in Historical Contexts  awarded special price for outstanding books in the field of humanities at Charles University, Prague.
 • Book Liberated Czechoslovakia as seen by the British Diplomacy (Osvobozené Československo očima britské diplomacie) was awarded special prize for books published by Charles University Press in 2011.

Selected publications

 • KUKLÍK, Jan. Mýty a realita tzv. Benešových dekretů, vydání 1. Praha: Linde 2002, 512
 • KUKLÍK, Jan. Do poslední pence.I. 1.vyd. Praha: Karolinum, 2007
 • KUBŮ, Eduard, KUKLÍK, Jan. Ungewolte Restituion. Die Růckerstattung júdischen Eigentums in den bohmischen Landern nach dem Zweiten Weltkrieg. In: GOSCHLER, Constantin and THER, Phiíipp. Raub und Restitution. Arisierung und Růckerstattung des júdischen Eigentums in Europa. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 2003, s. 184-205. (anglicky ROBBERY AND RESTITUTION, The Conflict over Jewish Property in Europe, Edited by Martin Dean, Constantin Goschler and Philipp Ther United States Holocaust Memorial Museum 2008.)
 • KUKLÍK Jan, Die dekrete des Prasidenten der Republik zur Stellung der Deutschen und ihre heutige rechtliche Bedeutung. In: Die Deutschen und Magyaren in den Dekreten des Prasidenten der Pepublic. Studien und Dokumente 1940–1945. Ústav pro soudobé dějiny, Brno Doplněk 2003,
 • KUKLIK, Jan; Němeček, Jan, Šebek, Jaroslav: Dlouhé stíny Mnichova. Mnichovská dohoda očima signatářů a její dopady na Československo. 1. vyd. Praha: Auditorium, 2011, 392 s,
 • KUKLIK, Jan; NĚMEČEK, Jan. Osvobozené Československo očima britské diplomacie: (zprávy britské ambasády z Prahy v roce 1945). 1. vyd. Praha: Karolinum, 2010, 550 s.
 • KUKLIK, Jan. Znárodněné Československo. Od znárodněni k privatizaci; statni zásahy do vlastnických a dalších majetkových prav v Československu a jinde v Evropě. 1. vyd. Praha: Auditorium, 2010, 444 s.
 • KUKLÍK, Jan: Poodhalené tváře anglického práva, 1. vyd., Praha: Aleš Čeněk 2013, s. 416
 • KUKLÍK, J. , NĚMEČEK, J.: Od národního státu ke státu národností? Národnostní statut a snahy o řešení menšinové otázky v Československu v roce 1938, Praha? Karolinum 452 16)
 • KUKLÍK, J., PETRÁŠ., R.: Jak odškodnit holocaust, Problematika vyvlastnění židovského majetku, jeho restituce a odškodnění, Praha Karolinum 2015, 758 str.
 • KUKLÍK, J.: Czech law in historical contexts, Praha Karolinum 2015, 240 str.
 • KUKLÍK, J. PETRÁŠ, R.: Minorities and Law in Czechoslovakia, Praha Karolinum 2017, 302 str.

Web site