Calendar

No events are planned

Beran Rudolf

Rudolf Beran se narodil 12. 9. 1943 v Praze jako vnuk předsedy protektorátní vlády let 1938-39. V r. 1946 jeho rodiče spolu s ním emigrovali do Kanady. Rudolf vystudoval matematickou statistiku na University of Toronto v r. 1965 a v r. 1968 obhájil doktorát v matematické statistice na John Hopkins University, Baltimore, USA. V současné době pracuje na University of California, Davis, kde je od r. 2001 vedoucím katedry statistiky. Již dříve zde pracoval v 70. letech a v r. 1978 byl jmenován profesorem. V letech 1985–2001 pracoval na katedře statistiky, University of California, Berkeley, kde byl několik let vedoucím katedry. Několikrát získal německou cenu Alexandra Humboldta (v letech 1997, 1998, 1999) a spolupracoval zejména s odborníky na univerzitě v Heidelbergu a na Humboldtově univerzitě v Berlíně. Často též spolupracoval s matematiky na australských univerzitách.

Rudolf Beran si uchoval silné cítění ke své původní vlasti, kterou po r. 1989 často navštěvuje, spolupracuje s českými matematickými statistiky a účastní se českých konferencí. V roku 2007 pořádal semestrálni kurz pro PhD studenty matematické statistiky MFF UK, ukončený zkouškou. Byl jedním z editorů sebraných spisů Jaroslava Hájka (Collected Works of Jaroslav Hájek with Commentary), kter vyšly v r. 1998 v nakladatelství J. Wiley ve Velké Británii. Na základě dohody o možném dvojím občanství USA a ČR Rudolf Beran v r. 2000 získal české občanství.

Rudolf Beran je předním světovým odborníkem v matematické statistice. Společnost Thomson-ISI jej v r. 2003 na ISI Web of Knowledge zařadila mezi ”Higly Cited Scientists” v oboru matematika, což znamená, že v uplynulém dvacetiletém období patřil mezi 250 nejčastěji citované odborníky v matematice. V matematické statistice je jeho hlavní oblastí výzkumu asymptotická teorie statistického odhadu, která má širokou škálu aspektů, a v mnoha z nich Rudolf Beran získal výsledky zásadního charakteru, na které navázali mnozí odborníci. Publikoval přes 100 původních prací v tomto oboru, většinu ve vysoce impaktovaných časopisech. V řadě význačných časopisů působil jako Associate Editor. Sám často navázal na výsledky zesnulého českého statistika Jaroslava Hájka. Rudolf Beran používá hlubokých a originálních matematických metod, ale má též hluboký smysl pro výpočetní aspekty statistických procedur, a proslavil se mnoha svými hlubokými výsledky o metodách bootstrap, jackknife a Monte Carlo; v r. 1991 spolu s G. R. Ducharmem publikoval knihu Asymptotic Theory for Bootstrap Methods in Statistics.

Počet jeho vyžádaných přednášek na konferencích, workshopech a seminářích jde do stovek; témata přednášek se neopakují a vždy se týkají nových, originálních výsledků.

Svým celoživotním dílem Rudolf Beran přispěl k rozvoji, popularizaci a aplikacím matematické statistiky. Protože se vždy hlásil ke své náležitosti k české statistice, proslavil i jméno české matematiky.

Back to the list of articles

News

20.05.19

XXV. General Assembly of the Learned Society of the Czech Republic

The ceremonial part of the XXV. General Assembly of the Learned Society, at which the Medals of the Learned Society of the Czech Republic Societas Scientarium Bohemica Ad Laudem et Honorem and the awards of the Learned Society of the Czech Republic in the “Young Scientist” and “Grammar School Student” categories were presented, took place on Monday 20 May 2019 in the Great Hall of the Carolinum.

19.05.19

Bolzano lecture by prof. Kip S. Thorne

American physicist Kip S. Thorne, recipient of the Nobel Prize for 2017 for detection of gravitational waves, visited Prague at the invitation of he Learned Society. He held a series of “Bolzano lectures” and a lecture titled “Creating Gravitational-Wave Astronomy” for the Learned Society on 15 May 2019 in the Blue Auditorium of the Carolinum. The lecture was held with the support of the Karel Janeček Foundation and was received very enthusiastically.

07.05.19

XXV. General Assembly

The Czech Learned Society is holding its XXV. General Assembly on 20 and 21 May 2019. The Learned Society’s awards in the “Young Scientist” and “Grammar School Student” categories, Teaching Awards for pedagogic workers who promote interest in science and research at grammar schools and the Learned Society’s medals for meritorious contributions to the advance of science will be presented during a ceremony on 20 May at the Karolinum. Lectures by renowned scientists will also be presented. The second day will be reserved for the working part of the meeting, in the building of the Academy of Sciences of the Czech Republic.