Calendar

No events are planned

Beran Rudolf

Rudolf Beran se narodil 12. 9. 1943 v Praze jako vnuk předsedy protektorátní vlády let 1938-39. V r. 1946 jeho rodiče spolu s ním emigrovali do Kanady. Rudolf vystudoval matematickou statistiku na University of Toronto v r. 1965 a v r. 1968 obhájil doktorát v matematické statistice na John Hopkins University, Baltimore, USA. V současné době pracuje na University of California, Davis, kde je od r. 2001 vedoucím katedry statistiky. Již dříve zde pracoval v 70. letech a v r. 1978 byl jmenován profesorem. V letech 1985–2001 pracoval na katedře statistiky, University of California, Berkeley, kde byl několik let vedoucím katedry. Několikrát získal německou cenu Alexandra Humboldta (v letech 1997, 1998, 1999) a spolupracoval zejména s odborníky na univerzitě v Heidelbergu a na Humboldtově univerzitě v Berlíně. Často též spolupracoval s matematiky na australských univerzitách.

Rudolf Beran si uchoval silné cítění ke své původní vlasti, kterou po r. 1989 často navštěvuje, spolupracuje s českými matematickými statistiky a účastní se českých konferencí. V roku 2007 pořádal semestrálni kurz pro PhD studenty matematické statistiky MFF UK, ukončený zkouškou. Byl jedním z editorů sebraných spisů Jaroslava Hájka (Collected Works of Jaroslav Hájek with Commentary), kter vyšly v r. 1998 v nakladatelství J. Wiley ve Velké Británii. Na základě dohody o možném dvojím občanství USA a ČR Rudolf Beran v r. 2000 získal české občanství.

Rudolf Beran je předním světovým odborníkem v matematické statistice. Společnost Thomson-ISI jej v r. 2003 na ISI Web of Knowledge zařadila mezi ”Higly Cited Scientists” v oboru matematika, což znamená, že v uplynulém dvacetiletém období patřil mezi 250 nejčastěji citované odborníky v matematice. V matematické statistice je jeho hlavní oblastí výzkumu asymptotická teorie statistického odhadu, která má širokou škálu aspektů, a v mnoha z nich Rudolf Beran získal výsledky zásadního charakteru, na které navázali mnozí odborníci. Publikoval přes 100 původních prací v tomto oboru, většinu ve vysoce impaktovaných časopisech. V řadě význačných časopisů působil jako Associate Editor. Sám často navázal na výsledky zesnulého českého statistika Jaroslava Hájka. Rudolf Beran používá hlubokých a originálních matematických metod, ale má též hluboký smysl pro výpočetní aspekty statistických procedur, a proslavil se mnoha svými hlubokými výsledky o metodách bootstrap, jackknife a Monte Carlo; v r. 1991 spolu s G. R. Ducharmem publikoval knihu Asymptotic Theory for Bootstrap Methods in Statistics.

Počet jeho vyžádaných přednášek na konferencích, workshopech a seminářích jde do stovek; témata přednášek se neopakují a vždy se týkají nových, originálních výsledků.

Svým celoživotním dílem Rudolf Beran přispěl k rozvoji, popularizaci a aplikacím matematické statistiky. Protože se vždy hlásil ke své náležitosti k české statistice, proslavil i jméno české matematiky.

Back to the list of articles

News

25.07.19

Luboš Perek is celebrating his 100th year

Founding fellow of the Learned Society and its doyen, astronomer doc. RNDr. Luboš Perek, DrSc, is celebrating his 100th birthday on 26 July 2019. He is an indelible part of history as the person who helped define cosmic space, he was the first to point out the issue of cosmic waste and was also a teacher to the most important Czechoslovak astronomers. Let us express our respect and admiration of the extraordinary scientific career of a person who worked tirelessly and continues to work. The Learned Society wishes Mr Perek health, optimism and joy in the oncoming years.

23.07.19

The Academy of Sciences of the Czech Republic has appealed to the Hungarian President to support academic freedom

On Friday 19 July the Academy of Sciences of the Czech Republic and the Learned Society of the Czech Republic sent a letter to Hungarian President János Ánder, in which they state their concerns regarding the situation in respect to management and funding of scientific activities in Hungary. An act, according to which not the Academy of Sciences, but a thirteen-member political committee, will decide on research, funding of scientific activities and establishment or closure of scientific workplaces, will come into force on 1 September.

07.07.19

The loss of Learned Society Fellow prof. Josef Koutecký

We regret to inform that prof. Josef Koutecký, a fellow of the Learned Society, a renowned physician and the founder of paediatric oncology in this country, passed away on 5 July 2019 at the age of 88. He founded paediatric oncology here in 1964 and a separate paediatric oncology department was then established at the Faculty Hospital in Motol, Prague in 1978.