Calendar

No events are planned

Kuklík Jan

Prof. JUDr., DrSc.
Born August 1, 1967 in Prague

 • Legal history
 • Member of Learned Society since 2018

Educational and professional preparation

 • 1985–1989 – Law faculty, Charles University Prague
 • 1991 – 1992 – postgraduate visiting student St. Edmund Hall, Oxford
 • 1992–1995 – postgraduate, PhD. Study (Faculty of Law, Charles University Prague) PhD in legal history and theory.
 • 1999 – assistant professor (docent) of Czech and Czechoslovak legal history
 • 2002 – DrSc, in legal history
 • 2005 – professor of legal history Faculty of Law, Charles University Prague
 • 2014 –visiting professor University of San Francisco Law School

Employment and academic positions

 • 1995 – present Law faculty, Charles University Prague
 • 1995–2000 Head of the Rector´s Office, Charles University, Prague, lecturer at Faculty of Law, Charles University Prague
 • 2000 – 2014 vice – dean, Faculty of Law, Charles University Prague
 • 2014 – present dean, Faculty of Law, Charles University Prague

Membership in selected domestic scientific bodies

 • 2007 – present member of scientific council of Law faculty, Prague,
 • 2014 – present chairman of scientific council of Law faculty, Prague
 • 2014 – member of scientific council of Law faculties in Brno, Bratislava, Olomouc and Plzeň
 • 2014 – member of board of the Institute of History, Czech Academy of Sciences, Prague

Membership and positions in selected international organizations and societies

 • 2018 – The Comenius Academic Club

Notable awards

 • In the years 2012, 2013 and 2016 the monographs Nationalized Czechoslovakia (Znárodněné Československo), Long lasting Shadows of Munich ( Dlouhé stíny Mnichova) and Czech law in Historical Contexts  awarded special price for outstanding books in the field of humanities at Charles University, Prague.
 • Book Liberated Czechoslovakia as seen by the British Diplomacy (Osvobozené Československo očima britské diplomacie) was awarded special prize for books published by Charles University Press in 2011.

Selected publications

 • KUKLÍK, Jan. Mýty a realita tzv. Benešových dekretů, vydání 1. Praha: Linde 2002, 512
 • KUKLÍK, Jan. Do poslední pence.I. 1.vyd. Praha: Karolinum, 2007
 • KUBŮ, Eduard, KUKLÍK, Jan. Ungewolte Restituion. Die Růckerstattung júdischen Eigentums in den bohmischen Landern nach dem Zweiten Weltkrieg. In: GOSCHLER, Constantin and THER, Phiíipp. Raub und Restitution. Arisierung und Růckerstattung des júdischen Eigentums in Europa. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 2003, s. 184-205. (anglicky ROBBERY AND RESTITUTION, The Conflict over Jewish Property in Europe, Edited by Martin Dean, Constantin Goschler and Philipp Ther United States Holocaust Memorial Museum 2008.)
 • KUKLÍK Jan, Die dekrete des Prasidenten der Republik zur Stellung der Deutschen und ihre heutige rechtliche Bedeutung. In: Die Deutschen und Magyaren in den Dekreten des Prasidenten der Pepublic. Studien und Dokumente 1940–1945. Ústav pro soudobé dějiny, Brno Doplněk 2003,
 • KUKLIK, Jan; Němeček, Jan, Šebek, Jaroslav: Dlouhé stíny Mnichova. Mnichovská dohoda očima signatářů a její dopady na Československo. 1. vyd. Praha: Auditorium, 2011, 392 s,
 • KUKLIK, Jan; NĚMEČEK, Jan. Osvobozené Československo očima britské diplomacie: (zprávy britské ambasády z Prahy v roce 1945). 1. vyd. Praha: Karolinum, 2010, 550 s.
 • KUKLIK, Jan. Znárodněné Československo. Od znárodněni k privatizaci; statni zásahy do vlastnických a dalších majetkových prav v Československu a jinde v Evropě. 1. vyd. Praha: Auditorium, 2010, 444 s.
 • KUKLÍK, Jan: Poodhalené tváře anglického práva, 1. vyd., Praha: Aleš Čeněk 2013, s. 416
 • KUKLÍK, J. , NĚMEČEK, J.: Od národního státu ke státu národností? Národnostní statut a snahy o řešení menšinové otázky v Československu v roce 1938, Praha? Karolinum 452 16)
 • KUKLÍK, J., PETRÁŠ., R.: Jak odškodnit holocaust, Problematika vyvlastnění židovského majetku, jeho restituce a odškodnění, Praha Karolinum 2015, 758 str.
 • KUKLÍK, J.: Czech law in historical contexts, Praha Karolinum 2015, 240 str.
 • KUKLÍK, J. PETRÁŠ, R.: Minorities and Law in Czechoslovakia, Praha Karolinum 2017, 302 str.

Web site

Back to the list of articles

News

20.05.19

XXV. General Assembly of the Learned Society of the Czech Republic

The ceremonial part of the XXV. General Assembly of the Learned Society, at which the Medals of the Learned Society of the Czech Republic Societas Scientarium Bohemica Ad Laudem et Honorem and the awards of the Learned Society of the Czech Republic in the “Young Scientist” and “Grammar School Student” categories were presented, took place on Monday 20 May 2019 in the Great Hall of the Carolinum.

19.05.19

Bolzano lecture by prof. Kip S. Thorne

American physicist Kip S. Thorne, recipient of the Nobel Prize for 2017 for detection of gravitational waves, visited Prague at the invitation of he Learned Society. He held a series of “Bolzano lectures” and a lecture titled “Creating Gravitational-Wave Astronomy” for the Learned Society on 15 May 2019 in the Blue Auditorium of the Carolinum. The lecture was held with the support of the Karel Janeček Foundation and was received very enthusiastically.

07.05.19

XXV. General Assembly

The Czech Learned Society is holding its XXV. General Assembly on 20 and 21 May 2019. The Learned Society’s awards in the “Young Scientist” and “Grammar School Student” categories, Teaching Awards for pedagogic workers who promote interest in science and research at grammar schools and the Learned Society’s medals for meritorious contributions to the advance of science will be presented during a ceremony on 20 May at the Karolinum. Lectures by renowned scientists will also be presented. The second day will be reserved for the working part of the meeting, in the building of the Academy of Sciences of the Czech Republic.