Calendar

20. – 21.05.2019

XXV AGM

20. 5 Karolinum – all day, evening: Vila Lanna21. 5. CAS building, all day

Kuklík Jan

Prof. JUDr., DrSc.
Born August 1, 1967 in Prague

 • Legal history
 • Member of Learned Society since 2018

Educational and professional preparation

 • 1985–1989 – Law faculty, Charles University Prague
 • 1991 – 1992 – postgraduate visiting student St. Edmund Hall, Oxford
 • 1992–1995 – postgraduate, PhD. Study (Faculty of Law, Charles University Prague) PhD in legal history and theory.
 • 1999 – assistant professor (docent) of Czech and Czechoslovak legal history
 • 2002 – DrSc, in legal history
 • 2005 – professor of legal history Faculty of Law, Charles University Prague
 • 2014 –visiting professor University of San Francisco Law School

Employment and academic positions

 • 1995 – present Law faculty, Charles University Prague
 • 1995–2000 Head of the Rector´s Office, Charles University, Prague, lecturer at Faculty of Law, Charles University Prague
 • 2000 – 2014 vice – dean, Faculty of Law, Charles University Prague
 • 2014 – present dean, Faculty of Law, Charles University Prague

Membership in selected domestic scientific bodies

 • 2007 – present member of scientific council of Law faculty, Prague,
 • 2014 – present chairman of scientific council of Law faculty, Prague
 • 2014 – member of scientific council of Law faculties in Brno, Bratislava, Olomouc and Plzeň
 • 2014 – member of board of the Institute of History, Czech Academy of Sciences, Prague

Membership and positions in selected international organizations and societies

 • 2018 – The Comenius Academic Club

Notable awards

 • In the years 2012, 2013 and 2016 the monographs Nationalized Czechoslovakia (Znárodněné Československo), Long lasting Shadows of Munich ( Dlouhé stíny Mnichova) and Czech law in Historical Contexts  awarded special price for outstanding books in the field of humanities at Charles University, Prague.
 • Book Liberated Czechoslovakia as seen by the British Diplomacy (Osvobozené Československo očima britské diplomacie) was awarded special prize for books published by Charles University Press in 2011.

Selected publications

 • KUKLÍK, Jan. Mýty a realita tzv. Benešových dekretů, vydání 1. Praha: Linde 2002, 512
 • KUKLÍK, Jan. Do poslední pence.I. 1.vyd. Praha: Karolinum, 2007
 • KUBŮ, Eduard, KUKLÍK, Jan. Ungewolte Restituion. Die Růckerstattung júdischen Eigentums in den bohmischen Landern nach dem Zweiten Weltkrieg. In: GOSCHLER, Constantin and THER, Phiíipp. Raub und Restitution. Arisierung und Růckerstattung des júdischen Eigentums in Europa. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 2003, s. 184-205. (anglicky ROBBERY AND RESTITUTION, The Conflict over Jewish Property in Europe, Edited by Martin Dean, Constantin Goschler and Philipp Ther United States Holocaust Memorial Museum 2008.)
 • KUKLÍK Jan, Die dekrete des Prasidenten der Republik zur Stellung der Deutschen und ihre heutige rechtliche Bedeutung. In: Die Deutschen und Magyaren in den Dekreten des Prasidenten der Pepublic. Studien und Dokumente 1940–1945. Ústav pro soudobé dějiny, Brno Doplněk 2003,
 • KUKLIK, Jan; Němeček, Jan, Šebek, Jaroslav: Dlouhé stíny Mnichova. Mnichovská dohoda očima signatářů a její dopady na Československo. 1. vyd. Praha: Auditorium, 2011, 392 s,
 • KUKLIK, Jan; NĚMEČEK, Jan. Osvobozené Československo očima britské diplomacie: (zprávy britské ambasády z Prahy v roce 1945). 1. vyd. Praha: Karolinum, 2010, 550 s.
 • KUKLIK, Jan. Znárodněné Československo. Od znárodněni k privatizaci; statni zásahy do vlastnických a dalších majetkových prav v Československu a jinde v Evropě. 1. vyd. Praha: Auditorium, 2010, 444 s.
 • KUKLÍK, Jan: Poodhalené tváře anglického práva, 1. vyd., Praha: Aleš Čeněk 2013, s. 416
 • KUKLÍK, J. , NĚMEČEK, J.: Od národního státu ke státu národností? Národnostní statut a snahy o řešení menšinové otázky v Československu v roce 1938, Praha? Karolinum 452 16)
 • KUKLÍK, J., PETRÁŠ., R.: Jak odškodnit holocaust, Problematika vyvlastnění židovského majetku, jeho restituce a odškodnění, Praha Karolinum 2015, 758 str.
 • KUKLÍK, J.: Czech law in historical contexts, Praha Karolinum 2015, 240 str.
 • KUKLÍK, J. PETRÁŠ, R.: Minorities and Law in Czechoslovakia, Praha Karolinum 2017, 302 str.

Web site

Back to the list of articles

News

27.03.19

International Society on General Relativity and Gravitation elects prof. Jiří Bičák a Fellow

The International Society on General Relativity and Gravitation was founded in 1971 with the objective of promoting the study of general relativity and gravitation, and its application in astrophysics and cosmology. It currently has over 1500 registered individual members, alongside a number of national companies.

14.03.19

Invitation to a Learned Society plenary lecture open to the public

The Learned Society warmly invites you to a lecture by Prof. RNDr. Martin Loebl, CSc. (Charles University Faculty of Mathematics and Physics): “Paths”
The lecture is to be held on 23 April 2019 from 4:00 pm in rooms 205 and 206 of the Czech Academy of Sciences building, Národní 3, Prague 1.

10.03.19

Declaration of support for the student climate strikes

Declaration by the below signed members of the Learned Society and other scientists giving their support for the 15 March 2019 student climate strikes
Declaration (PDF, 36 kB)