Kalendář akcí

20.02.2018

Zasedání Učené společnosti

2. část: zajišťuje IV. sekce věd humanitních a společenských

20.03.2018

Zasedání Učené společnosti

2. část: zajišťuje I. sekce věd matematicko-fyzikálních

10.04.2018

Veřejná přednáška

Zajišťuje I. sekce věd matematicko-fyzikálních

Nadační fond

Veřejná přednáška

Místo konání akce: místnosti 205 a 206 budovy AV ČR
Typ akce: přednáška
Termín konání akce: 11.04.2017 od 15:00

Učená společnost České republiky Vás srdečně zve na přednášku prof. MUDr. Jiřího Forejta, DrSc. (Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.) „Genetika a původ biologických druhů“.

Veškerý život na Zemi při své nesmírné rozmanitosti má společný původ a řídí se jedinečným genetickým kódem. Základ k pochopení vývoje života na Zemi přinesl Charles Darwin v teorii o vzniku druhů přírodním výběrem a Gregor Mendel svými zákony dědičnosti. Spojením těchto dvou základních pilířů biologie vznikla první ucelená evoluční teorie označovaná jako neodarwinismus nebo nová syntéza. Zatímco variabilita mezi jedinci jednoho druhu má kontinuální charakter, diskontinuita v rozmanitosti živých forem je zřejmá při srovnání jedinců mezi druhy. Tato diskontinuita je zajištěna reprodukční izolací mezi druhy a je nezbytným předpokladem evoluce života na Zemi. Jednou z mnoha forem reprodukční izolace je hybridní sterilita - neplodnost kříženců mezi blízkými druhy. Lze se domnívat, že identifikace genů hybridní sterility, které zabraňují volnému toku genů mezi populacemi, umožní pochopit molekulární mechanismy vzniku nových druhů. Klasickým příkladem hybridní sterility, o který se zajímal už Aristoteles je neplodnost mezka nebo muly, kříženců mezi oslem a koněm. Nicméně, genetika hybridní sterility byla v uplynulých 80 letech studována hlavně na mezidruhových hybridech mušky octomilky (Drosophila). Novým podnětem bylo využití myši domácí (Mus musculus) jako modelového organismu, které vedlo k objevu prvního genu hybridní sterility u savců.

Přednášku uvede a diskusi bude řídit prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.

Přednáška se koná 11. dubna 2017 od 15:00 hod. v místnosti č. 206 budovy AV ČR, Národní tř. 3, Praha 1

Kontakt: PhDr. Jiřina Jedináková, tajemnice Učené společnosti, tel: 221 403 384, e-mail: jedinakova@kav.cas.cz

« zpět na kalendář akcí

Novinky

17.01.18

Prohlášení Učené společnosti České republiky

Učená společnost České republiky zásadně odmítá záměrně šířené lživé útoky na svého člena profesora Jiřího Drahoše, které se objevují na sociálních sítích a v některých sdělovacích prostředcích v souvislosti s jeho kandidaturou na prezidenta České republiky. Učená společnost se zaručuje za naprostou vědeckou a morální integritu profesora Drahoše.

Vyjádření ke stažení (PDF, 309 kB)

08.01.18

Pozvánka na debatu "Homeopatie a placebo"

Učená společnost ČR Vás srdečně zve na debatu "Homeopatie a placebo", která se koná v úterý 16. ledna 2018 od 16:00 hod. v místnostech 205, 206 budovy AV ČR, Národní 3, Praha 1. Zazní příspěvky členů Učené společnosti prof. Pavla Jungwirtha, prof. Petra Pokorného, prof. Pavla Klenera a prof. Cyrila Höschla. Příspěvky uvede a diskusi bude řídit doc. Jan Konvalinka.

Pozvánka ke stažení (PDF, 208 kB)

14.12.17

Předání Ceny Františka Nušla prof. Jiřímu Bičákovi

V pátek 8. prosince ve Velké aule Karolina při oslavách 100. výročí České astronomické společnosti bylo nejvyšší ocenění udělované touto společností „Cena Františka Nušla“ předána prof. Jiřímu Bičákovi, místopředsedovi Učené společnosti, za vědecké a pedagogické práce v oblasti teoretické fyziky, astronomie a astofyziky.